Šetrenie energie v domácnosti: Diaľkové meranie pomáha usporiť vlastníkom bytov desiatky eur

Sita format1.jpg
Foto: ista

Zdražovanie energií núti mnohých z nás hľadať odpoveď na otázku, ako usporiť financie na spotrebe tepla a vody. Vedeli ste, že existujú jednoduché riešenia? Napríklad šetrenie energie v domácnosti môžu uľahčiť technológie diaľkového merania, ktoré, okrem úspor, zvyšujú aj komfort bývania. Vlastníci bytov tak môžu na spotrebe ušetriť desiatky až stovky eur.

Šetrenie energie v domácnosti rovná sa lepšia informovanosť

Pre väčšinu vlastníkov bytov býva koncoročný odpočet často jedinou informáciou o spotrebe tepla a vody. To však je už neskoro. Najmä pre tých, ktorým vznikol nedoplatok a neostáva im iná možnosť len tento nečakaný výdavok zaplatiť.

Ročné vyúčtovanie býva preto mnohokrát aj jediným momentom v roku, keď sa vďaka vysokým nedoplatkom zamyslíme a pátrame po tom, čo môže byť jeho dôvodom. A pritom sa týmto výdavkom dalo jednoducho vyhnúť…

Až potom si uvedomíme, že napríklad toaleta dlhšiu dobu preteká, že radiátory sa zdali chladnejšie ako predošlé roky. Prípadne ich regulácia po rokoch nefunguje a celú zimu vykurovali na plný výkon. Prídeme na to, že niektorí členovia domácnosti trávia viac času v kúpeľni alebo naše nároky na tepelnú pohodu sa jednoducho zvýšili. Spomenieme si, že v čase termínov odpočtov sme boli na dovolenke, či zistíme, že merač v kuchyni nefunguje a chýbajúci odpočet v ročnom vyúčtovaní spôsobil nedoplatok niekoľko desiatok eur. To je len niekoľko príčin navyšovania nákladov na bývanie, ktoré však môže každý z nás svojím správaním ovplyvniť, pokiaľ koná včas a má svoju spotrebu pod kontrolou počas celého roka.

Sledovať svoju spotrebu priebežne sa oplatí

Meracie prístroje s diaľkovým odpočtom pritom na Slovensku nie sú žiadnou novinkou a inštalujú sa už druhé desaťročie. Vďaka výhodám, ktoré prinášajú, sa stali štandardom. Čoraz viac bytových domov postupne prechádza na novšie technológie, ktoré odčítajú údaje o spotrebe v bytovom dome úplne automaticky. Informácie o dennej spotrebe energií sa pravidelne aktualizujú a pozrieť si ich môžete prostredníctvom prehľadných online aplikácií. Pomáhajú vám lepšie hospodáriť s energiami a včas vás upozornia na neštandardné spotreby, úniky vody či poruchy na meračoch.

Foto_stia format.jpg
Foto: ista

Od roku 2027 už iba diaľkovo

Technológie diaľkového merania nám ušetria nielen energiu, ale v budúcnosti budú nevyhnutnosťou. Podľa slovenskej legislatívy musia byť do roku 2027 všetky merače tepla, teplej vody a pomerové rozdeľovače tepla vybavené funkciou diaľkového odpočtu¹. Ten má byť podľa európskej smernice o energetickej efektívnosti – EED² technickým predpokladom pre častejšie poskytovanie informácií o spotrebe pre konečných spotrebiteľov. Bytové domy, ktoré využívajú zastaralé merače, tak čakajú v najbližších rokoch investície do modernizácie merania.

Cieľom krajín  Európskej únie je zlepšenie klímy a udržateľnosť životného prostredia, v ktorom žijeme. Bytový sektor v Európe je zodpovedný za 36 % emisií CO2­­, z toho 80 % je produkovaných vykurovaním.  Transparentnosť a častejšia informovanosť o spotrebe motivuje  užívateľov budov k aktívnejšiemu šetreniu energií,“ hovorí Jana Machková zo spoločnosti ista Slovakia.

Výhody smart systémov merania energií:

  • meranie, odčítanie a vyúčtovanie spotreby energií je plne digitalizované a presné;
  • k dispozícii sú denné spotreby, porovnania, grafy – prístupné online;
  • užívatelia bytov môžu lepšie hospodáriť s energiami vďaka jednoduchému prístupu k informáciám o spotrebe;
  • archív spotrieb poskytuje cenné argumenty pri nezrovnalostiach vo vyúčtovaní;
  • systém včas upozorní na neštandardné spotreby či úniky vody;
  • meracie prístroje sú celoročne monitorované.

Viac o úsporách energie: www.ista.sk.

¹ Zákon č. 419/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti.
² SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2018/2002  z 11. decembra 2018, ktorou sa mení smernica 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti.

Informačný servis

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie Ista