Rezort práce pripravil zákon na zvýšenie zamestnanosti, zároveň chce do práce priťahnuť viac osôb so zdravotným postihnutím

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
ZŤP
Pripravovaná novela zákona má podľa rezortu práce zefektívniť a zvýšiť flexibilnosť poskytovaných nástrojov na udržanie a zvyšovanie zamestnanosti. Foto: ilustračné, Gettyimages.com

Od začiatku budúceho roka by sa mali zmeniť podmienky poskytovania príspevkov v rámci aktívnych opatrení na trhu práce. Vyplýva to z predbežnej informácie k príprave návrhu novely zákona o službách zamestnanosti, ktorú ministerstvo práce a sociálnych vecí predložilo do pripomienkového konania.

Cieľom je zvýšiť zamestnanosť

Pripravovaná novela zákona má podľa rezortu práce zefektívniť a zvýšiť flexibilnosť poskytovaných nástrojov na udržanie a zvyšovanie zamestnanosti. Zmeny by mali nastať aj v oblasti zamestnávania štátnych príslušníkov tzv. tretích krajín na Slovensku.

Ministerstvo práce a sociálnych vecí tiež plánuje zlepšiť efektívnosť a účinnosť nástrojov na podporu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím. Zamestnania s nedostatkom pracovnej sily by sa mali po novom určovať na úrovni krajov.

Výdavky na aktívne opatrenia trhu práce sú na Slovensku podľa ministerstva relatívne nižšie ako vo väčšine krajín Európskej únie, pričom aj efektívnosť a účinnosť niektorých nástrojov je v porovnaní so skúsenosťami iných krajín EÚ nižšia.

„Pretrvávajúca situácia tak znásobuje tlak na ich hospodárne využívanie. Čoraz rýchlejšie zmeny na trhu práce si vyžadujú zvýšenie pripravenosti reagovať na ďalší vývoj v oblasti zamestnanosti,“ tvrdí rezort práce.

Ľahšie obsadzovanie pracovných miest

Novela zákona má riešiť aj zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín na Slovensku. Zákon o službách zamestnanosti v súčasnosti umožňuje zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín v zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily v okresoch, v ktorých priemerná miera evidovanej nezamestnanosti za kalendárny štvrťrok bola nižšia ako 5 %, a to bez prihliadnutia na situáciu na trhu práce.

„Vzhľadom na štruktúru uchádzačov o zamestnanie a povahu voľných pracovných miest nie je často možné obsadiť voľné pracovné miesta vhodným uchádzačom o zamestnanie napriek tomu, že pracovné miesto sa nachádza v okrese s mierou nezamestnanosti vyššou ako 5 %,“ upozorňuje ministerstvo.

Na uľahčenie obsadenia voľného pracovného miesta pre zabezpečenie chodu prevádzky zamestnávateľov je preto podľa rezortu práce nevyhnutná revízia tohto postupu.

Návrh novely zákona o službách zamestnanosti by malo ministerstvo práce a sociálnych vecí predložiť do pripomienkového konania v marci tohto roka.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie MPSVR Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR