Prokuratúra upozorňuje na zanedbanie povinnej školskej dochádzky dieťaťa, ide o priestupok

škola, trieda, učiteľ
Foto: ilustračné, Thinkstock.

Prokuratúra upozorňuje, že zákonný zástupca dieťaťa, ktorý ohrozuje jeho výchovu a vzdelávanie alebo zanedbáva starostlivosť o jeho povinnú školskú dochádzku, sa dopúšťa priestupku. A to hlavne vtedy, ak dieťa neprihlási na povinnú školskú dochádzku alebo dieťa neospravedlnene vynechá viac ako 60 vyučovacích hodín v príslušnom školskom roku. Takéto priestupky prejednáva obec. Informovala o tom Prokuratúra Slovenskej republiky vo svojom profile na sociálnej sieti.

Prokurátorka Okresnej prokuratúry Galanta a špecialistka na netrestný úsek činnosti prokuratúry Dominika Miženková zorganizovala v marci v spolupráci s oddelením podpory ochrany detí pred násilím sekcie rodiny Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny tri multidisciplinárne pracovné stretnutia so zástupcami 20 obcí a miest v okrese Galanta. Tie boli zamerané na problematiku zanedbávania povinnej školskej dochádzky a riešenie tohto problému v priestupkovom konaní.

„Okresná prokuratúra Galanta v predmetnej oblasti predtým vykonávala v rámci netrestného úseku činnosti previerky dodržiavania zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov obcami a mestami v jej územnej pôsobnosti, pričom zistené poznatky boli v rámci preventívnej činnosti zovšeobecnené a prezentované na pracovných stretnutiach,“ uviedla Miženková.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Dominika Miženková
Firmy a inštitúcie Prokuratúra Slovenskej republikyÚPSVaR Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny