Plán obnovy rieši množstvo ambicióznych cieľov, podľa SOPK ich nebude možné všetky naplniť

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
dokumenty
ÚMS je sklamaná. Stratený čas mohol byť radšej venovaný odbornej príprave reformy. Foto: ilustračné, Thinkstock

Plán obnovy a odolnosti SR síce z hľadiska obsahu pokrýva všetky potrebné oblasti, jeho celkový zámer je však rozptýlený do veľkého množstva ambicióznych cieľov, ktoré zrejme nebude možné všetky naplniť. Takto hodnotí materiál Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK).

Problémom je tiež podľa komory skutočnosť, že aj keď treba rešpektovať predstavu Európskej komisie, podľa podnikateľskej praxe sú v dokumente nedostatočne uvádzané napríklad opatrenia v priemysle, ktorý je rozhodujúcou zložkou pre tvorbu HDP.

Chýba diskusia

„S určitou mierou zjednodušenia je možné uviesť, že sú tu predstavené takmer všetky už dlhšiu dobu známe problémy Slovenska, ktoré sa nedarilo riešiť posledným vládnym garnitúram. Ale skúsenosti s rokom vládnutia súčasnej zostavy nevyvolávajú dôveru v to, že pri zavádzaní a presadzovaní potrebných reformných krokov bude práve ona zárukou efektívneho naplnenia úloh Plánu obnovy a odolnosti SR prostriedkami získanými z Európskej únie,“ konštatuje ďalej v tlačovej správe komora.

Jedným z dôvodov, prečo podľa nej utrpela kvalita materiálu, je chýbajúca široká diskusia pri jeho príprave. Rovnako negatívne hodnotí aj spôsob prerokovávania plánu na okrúhlych tematických stoloch v marci, keď už prakticky nebol priestor na uplatnenie viacerých pripomienok.

Treba využiť všetky možnosti

„A aj počet ohlasov počas medzirezortného pripomienkového konania potvrdil, že kvalita plánu utrpela neštandardne nízkym zapojením tých, ktorých sa bezprostredne dotýka a ktorí mali skutočný záujem na participácii,“ tvrdí SOPK.

Je pritom presvedčená, že treba využiť všetky možnosti na vzájomný dialóg. Len tak bude podľa nej možné dosiahnuť efektívne využitie prostriedkov získaných aj z iných fondov Európskej únie.

„Bolo by totiž veľmi zlé, keby výsledkom plánu obnovy bolo chudobnejšie a zadlženejšie Slovensko, čo súčasný rámec vôbec nevylučuje,“ upozorňuje komora.

Oblasti, kam by mali ísť prostriedky

Disponibilné prostriedky totiž podľa komory musia ísť najmä do oblastí, ktoré budú generovať budúce zdroje rastu a tie sa nachádzajú iba v reálnej ekonomike, vzdelaní a vo výskume a vývoji.

Slovenská obchodná a priemyselná komora je verejnoprávna inštitúcia, ktorá pôsobí na celom území Slovenska a je zameraná na ochranu a podporu podnikania a na koordináciu spoločných záujmov svojich členov v podnikateľskej činnosti v tuzemsku i v zahraničí.

Z odvetvového hľadiska sú jej členmi podnikateľské subjekty naprieč celým hospodárstvom – výrobné, obchodné firmy, banky, poisťovne, spoločnosti poskytujúce služby, poľnohospodárske a potravinárske subjekty a tiež stredné odborné školy.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie EK Európska komisiaEurópska úniaSOPK Slovenská obchodná a priemyselná komora