Onkologické ochorenia sú druhou najčastejšou príčinou smrti Slovákov – dajú sa však poistiť

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Life insurance concept.
Foto: Getty Images

Slovensko zastáva v rámci Európskej únie popredné priečky v úmrtnosti na nádorové ochorenia. V minulom roku zomrelo na rakovinu viac ako 14 tisíc ľudí a ide dlhodobo o druhú najčastejšiu príčinu úmrtí v našej krajine.

Poisťovňa Union preto ponúka špeciálne poistenie zamerané len na rakovinu.  „Poistenie môžete uzatvoriť aj bez predkladania zdravotnej dokumentácie a v rámci poistnej zmluvy rodiča je k tomu zdarma aj poistenie detí do 18 rokov,“ vysvetľuje Beáta Dupaľová Ksenzsighová, hovorkyňa Unionu.

Na výber sú tri typy poistenia onkologických ochorení. Najlacnejší balík Basic zahŕňa vybrané najčastejšie zhubné nádorové ochorenia u mužov a žien. Rozšírený balík Plus zahŕňa všetky  zhubné nádorové ochorenia, nielen ochorenia konkrétnych orgánov, ale aj celých sústav ako napríklad nádorové ochorenia tráviacej sústavy, dýchacie a vnútrohrudníkové orgány, atď. Najpreferovanejší medzi poistencami je balík Extra, vybralo si ho až 70% klientov; oproti balíku Plus je rozšírený aj o niektoré nezhubné a neinvazívne nádory.

Príklad výpočtu poisteného:

Napríklad – tridsaťpäťročný klient, ktorý si vyberie balík Extra s najširším spektrom krytých rizík, pri poistnej sume 50 tisíc eur, zaplatí mesačne 12,46 eur a pri najčastejšie zvolenej poistnej sume 70 tisíc eur, mesačne poistenie predstavuje sumu vo výške  16,91 eur. Oplatí sa preto investovať málo a v núdzi dostať ďaleko viac.

Poistné plnenie sa  vypláca  postupne, podľa priebehu liečby ochorenia. Napríklad pri poistnej sume 50 tisíc eur bude vyplatené nasledovne:

Prvých 20 tisíc eur vám poisťovňa vyplatí po stanovení diagnózy.
Ďalších 10 tisíc eur pri podstúpení operácie.

Pri podstúpení liečby chemoterapiou alebo rádioterapiou môže byť vyplatená ďalšia suma až do výšky 12 500 eur.
Na  zotavenie dostanete po  absolvovaní niektorej zo  spomenutých  terapií 7500 eur.
V najvážnejších prípadoch, ak je  klientovi poskytovaná  paliatívna starostlivosť, vyplatí poisťovňa rozdiel medzi  dojednanou poistnou  sumou  a poskytnutým plnením.

Avšak okrem finančného plnenia, ktoré klient  dostáva  po  diagnostikovaní  choroby   a počas  jej liečby, môže tiež využiť bezplatnú možnosť  overenia stanovenej  diagnózy a stanovenia  liečby, tzv. druhý  odborný názor. Tento posudok vypracujú odborníci niektorej  zo siete  špecializovaných kliník v Európe či  Amerike. Stačí jednoducho predložiť  lekársku dokumentáciu a klient sa  dozvie  o najmodernejších  trendoch diagnostiky a liečby jeho ochorenia v zahraničí.

Má poistenie nejaké limity?

Áno, má. Poisťovňa Union nič nezamlčuje a jedná férovo už na začiatku, aby každý potenciálny klient vedel, či má na poistenie nárok a za akých podmienok. Po uzatvorení poistenia plynie takzvaná „čakacia doba” v dĺžke 180 dní. „Ak by vám počas tohto obdobia bolo diagnostikované onkologické ochorenie, nebudete môcť čerpať poistné plnenie, ale poisťovňa vám vráti zaplatené poistné,“ hovorí Dupaľová Ksenzsighová.

Pred uzavretím poistenia si sami ľahko vo zverejnenom vyhlásení overíte, či môžete byť poistený. Výluka z poistenia sa vzťahuje na pacientov, ktorým boli v minulosti diagnostikované – zhubný nádor, polycystická choroba obličiek, polypóza hrubého čreva, Crohnová choroba, ulcerózna kolitída, chronická hepatitída, cirhóza pečene, HIV alebo AIDS.

Informačný servis

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie Union poisťovňa