Odkupovanie pohľadávok Váhostavu je pre veriteľov riziko

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Váhostav
Foto: Ilustračné, SITA/Robert Tappert

BRATISLAVA 30. septembra (WebNoviny.sk) – S odkupovaním zistených pohľadávok pôvodných nezabezpečených veriteľov stavebnej spoločnosti Váhostav – SK, a. s. (Váhostav) sú podľa advokátskej kancelárie TaylorWessing spojené niektoré riziká.

Štátna spoločnosť Slovenská reštrukturalizačná, s. r. o. bude veriteľom, ktorí v posledných dvoch rokoch prijali štátnu pomoc de minimis, znižovať maximálnu sumu odplaty práve o prijaté plnenia. Firmy a fyzické osoby môžu svoje pohľadávky voči stavebnej firme predať za 50 percent hodnoty, ale najviac do 200 tisíc eur.

„Preto sa môže stať, že odplata pre drobného veriteľa, ktorý má síce voči Váhostavu pohľadávku napríklad 300 tisíc eur, ale získal v minulosti inú štátnu pomoc, nedosiahne sľúbených 50 percent,“ upozornil partner TaylorWessing Andrej Leontiev. Odlišné podmienky budú mať aj veritelia s pohľadávkami nad 400 tisíc eur.

Podmienky odkúpenia sú diskriminačné

Výzva na odkupovanie pohľadávok, ktorú Slovenská reštrukturalizačná zverejnila pred týždňom, ich podľa advokátskej kancelárie neodôvodnene znevýhodňuje. „Podmienky odkúpenia sú voči ním nastavené diskriminačne,“ tvrdí partner TaylorWessing Radovan Pala.

Veritelia Váhostavu s pohľadávkami napríklad 1 milión eur alebo 400 tisíc eur za ne dostanú rovnako maximálne 200 tisíc eur. „Veriteľ sa nemôže rozhodnúť, že štátu postúpi iba časť svojich pohľadávok a časť si ponechá za účelom čiastočného uspokojenia podľa plánu. Podmienky odkúpenia tak nútia väčších veriteľov k predaju svojich pohľadávok za cenu, ktorá ani zďaleka nemusí dosahovať 50 percent,“ uviedol Pala.

Pri pohľadávke nad 1,1 milióna eur bude podľa neho pre veriteľa dokonca výhodnejšie neponúknuť svoju pohľadávku na odkúpenie, ale zvoliť si čiastočné uspokojenie vo výške 18,75 percenta za päť rokov podľa reštrukturalizačného plánu.

TaylorWessing to považuje za nesystémové riešenie diskriminujúce veľkých nezabezpečených dodávateľov, ktorí prišli o veľa peňazí a viacerí patria k významným zamestnávateľom v regiónoch. Tí budú podľa advokátskej kancelárie fakticky potrestaní len za to, že svojimi plneniami, za ktoré Váhostav nezaplatil, umožnili tejto spoločnosti žiť na dlh a vlastne pomohli štátu zrealizovať veľké štátne zákazky.

„Tento problém nebude možné obísť ani dodatočným delením pohľadávok na menšie časti a ich postúpením na tretie osoby, keďže v zmysle nariadenia a výzvy sa budú odkupovať výlučne pohľadávky pôvodných veriteľov,“ upozornil Leontiev.

Firmy môžu o odkúpenie pohľadávok žiadať do konca marca

Veritelia s pohľadávkami nad 400 tisíc eur mali mať podľa Palu možnosť ponúknuť na odkúpenie iba časť z nich vo výške 200 tisíc eur a zvyšnú časť si ponechať. V prípade kombinovaného uspokojenia by veriteľ s pohľadávkou 1 milión eur dostal 200 tisíc eur za odkúpenie časti pohľadávky vo výške 400 tisíc eur a 18,75 percent zo sumy 600 tisíc eur, teda spolu 312,5 tisíca eur.

Slovenská reštrukturalizačná by si podľa Leontieva mala zaviesť funkčný interný mechanizmus kontroly proti praniu špinavých peňazí. „Štát by mal zabezpečiť, aby jeho spoločnosť žiadala identifikáciu beneficienta najmä u spoločností, ktoré sú vlastnené schránkou alebo samé vykazujú znaky schránky,“ dodal Leontiev.

O odkúpenie pohľadávok voči Váhostavu za 50 percent ich hodnoty, ale najviac za 200 tisíc eur môže 670 nezabezpečených veriteľov, zväčša firiem, žiadať do 31. marca 2016. Žiadosti môžu predkladať v regionálnych zastúpeniach Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a. s. v Bratislave, Žiline a Liptovskom Mikuláši spolu s požadovanými dokladmi od 9:00 do 15:00.

Váhostav má na základe reštrukturalizačného plánu od budúceho roku vyplatiť nezabezpečeným veriteľom za päť rokov 18,75 percenta, čiže 19,62 milióna eur z ich pôvodných pohľadávok v objeme 104,7 milióna eur. Sedem schránkových firiem má pohľadávky zhruba za 39 mil. eur. Po ďalších piatich rokoch bude splatná ostávajúca časť pohľadávok do 50 percent. Zvyšná polovica je majetkové právo veriteľov na 49 percent akcií Váhostavu alebo na vlastné zdroje firmy.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie Váhostav - SK