Návrh zákona o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu SR pripomienkovali stovky odborníkov

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Súd, spisy
Foto: ilustračné, SITA/Jozef Habočík

Návrh zákona o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu SR pripomienkovalo formou hromadnej pripomienky vyše 1100 sudcov, prokurátorov, advokátov a ďalšej odbornej a občianskej verejnosti.

Ako uviedli ich splnomocnení zástupcovia, sudcovia Marcela Kosová a Boris Tóth, predloženému návrhu zákona okrem iného vyčítajú ignorovanie aktívnej účasti dotknutých subjektov na jeho príprave.

Žiadna možnosť odvolania

Zásadné pripomienky sa týkajú predovšetkým absencie doložky zlučiteľnosti s právom Európskej únie, neexistencie možnosti odvolania voči rozhodnutiu disciplinárneho súdu, spôsobu určovania osôb prísediacich vrátane absencie garancie ich nezávislosti, ako aj možnosti dvojitého postihu za ten istý skutok.

Medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu zákona sa skončilo 6. júla. Celkovo bolo vznesených 295 pripomienok, z toho zásadných bolo 138. Zákon pripomienkovali napríklad Generálna prokuratúra SR, ministerstvá, Notárska komora, Právnická fakulta Univerzity Komenského, Slovenská advokátska komora, Súdna rada SR či Združenie sudcov Slovenska.

Cieľom je obnova dôvery občanov v právny štát

Cieľom návrhu zákona je upraviť a zjednotiť procesnú úpravu disciplinárneho konania vo veciach sudcov, prokurátorov, notárov a súdnych exekútorov pred Najvyšším správnym súdom SR. Zároveň má podľa ministerstva spravodlivosti návrh priniesť odstránenie súčasného „neefektívneho, v mnohých prípadoch až nefunkčného stavu“ disciplinárnych konaní.

Ako zdôraznil rezort spravodlivosti, predkladaný návrh zákona je potrebné vnímať v širšom kontexte reformných zámerov v oblasti justície a iných reformných zmien za účelom obnovy dôvery občanov v právny štát.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Boris TóthMarcela Kosová
Firmy a inštitúcie Najvyšší správny súd SR