Záručná a rozvojová banka pomôže poľnohospodárom preklenúť obdobie bez priamych platieb, môžu si navýšiť úvery

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
traktor, pole, poľnohospodárstvo
Foto: ilustračné, Getty images
Tento článok pre vás načítala AI.

Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) reaguje na potrebu zabezpečenia finančných zdrojov pre poľnohospodárov v súvislosti s oneskorenými platbami z Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA). Umožní im navýšené čerpanie úverov.

Celkový objem tejto pomoci môže dosiahnuť zhruba 8 mil. eur. O pomoci poľnohospodárom diskutovali minister pôdohospodárstva Richard Takáč a členovia predstavenstva SZRB.

Čerpanie až do dvesto percent

Takáč uvítal, že rokovanie bolo konštruktívne. „Na ministerstve zároveň chystáme aj schému pomoci zo strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky, kde máme k dispozícii finančné nástroje pre banky za 278 miliónov eur,“ uviedol minister.

Ako skonštatoval generálny riaditeľ a predseda predstavenstva SZRB Radko Kuruc, slovenskí poľnohospodári momentálne zápasia s nedostatkom financií na prevádzkovanie svojich firiem v súvislosti s meškaním priamych platieb.

„Naša banka promptne reaguje na ich potreby a je pripravená so svojimi klientmi situáciu individuálne riešiť prostredníctvom navýšenia čerpania ich preklenovacích úverov dočasne až do výšky 200 % nárokovateľnej podpory z platieb vyplácaných cez PPA,“ povedal Kuruc.

Úver môžu predčasne splatiť

Banka tak pomáha poľnohospodárom prekonať časový nesúlad medzi potrebou finančných prostriedkov a vyplatením platieb prostredníctvom Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

Úver je primárne splácaný z vyplatenej podpory z PPA. Ide o bezúčelový úver, ktorý je možné predčasne splatiť bez poplatku.

Banka vychádza svojim klientom v ústrety uvoľnením nedočerpanej časti týchto preklenovacích úverov bez nutnosti splnenia podmienky predloženia rozhodnutí PPA o schválení priamych platieb.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Radko KurucRichard Takáč
Firmy a inštitúcie PPA Pôdohospodárska platobná agentúraSZRB Slovenská záručná a rozvojová banka