Ficova vláda chce odstrel medveďov pretlačiť v skrátenom legislatívnom konaní

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Medvede, výskum
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Tento článok pre vás načítala AI.

Kabinetom schválený návrh ústavného zákona o ochrane občanov pred útokom medveďa posunula vláda SR do skráteného legislatívneho konania.

Vyšší spoločenský záujem

Cieľom má byť vytvorenie jednotného právneho rámca, ktorým sa ustanovia osobitné výnimky upravujúce prípady, keď je potrebné, aby ochrana medveďa hnedého ustúpila vyššiemu celospoločenskému záujmu, a to ochrane života a zdravia človeka.

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR uviedlo, že predloženým návrhom reagovalo primárne na v poslednom období opakujúce sa situácie, keď bol výskyt medveďa hnedého zaznamenaný v husto osídlených oblastiach či katastrálnych územiach obcí.

Populácia medveďa hnedého na území Slovenska sa podľa Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR zo dňa 18. júla 2023 odhaduje na približne 1 275 jedincov.

Strata prirodzenej plachosti

Ministerstvo konštatovalo, že opakujúce sa incidenty s medveďom a ich zvyšujúca sa tendencia nasvedčujú tomu, že odhad ŠOP SR je nepresný a populácia medveďov je omnoho väčšia.

MŽP dodalo, že pre výraznú modifikáciu prirodzeného správania, teda stratu prirodzenej plachosti, ktorá mala za následok vznik nebezpečných stretov človeka a voľne pohybujúceho sa medveďa, považovalo za potrebné, aby bol návrh ústavného zákona prerokovaný a schválený v skrátenom legislatívnom konaní.

Za mimoriadnych okolností, keď môže dôjsť k ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd alebo bezpečnosti alebo ak hrozia štátu značné hospodárske škody, Národná rada Slovenskej republiky sa môže na návrh vlády uzniesť na skrátenom legislatívnom konaní o návrhu zákona.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie MŽP Ministerstvo životného prostredia SRNárodná rada SRŠOP Štátna ochrana prírody