Poľnohospodári môžu získať na rozvoj fariem desaťtisíce eur, ministerstvo im rozdelí štedrý príspevok

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
farmár
Žiadatelia môžu získať príspevok na investície do zvýšenia produkcie alebo jej kvality v živočíšnej výrobe a špeciálnej rastlinnej výrobe. Foto: ilustračné, Getty Images

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zverejnila výzvu na podporu investícií do poľnohospodárskych podnikov. Podpora sa týka špeciálnej rastlinnej výroby, citlivých plodín a živočíšnej výroby. Agrorezort na tieto investície vyčlenil 21 miliónov eur, ktorých cieľom je zvýšiť celkovú výkonnosť a udržateľnosť poľnohospodárskeho podniku.

Poľnohospodári si môžu podať žiadosť výlučne elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy, a to od 1. marca 2021 do 31. marca 2021. Výška oprávnených výdavkov na jeden projekt je od 10 do 60-tisíc eur. Informoval o tom v stredu hovorca agrorezortu Daniel Hrežík.

Príspevok aj pre začínajúcich farmárov

PPA zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 až 2020 pre opatrenie 4 – Investície do hmotného majetku, podopatrenie 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov. Výzva sa týka oblastí špeciálnej rastlinnej výroby, citlivých plodín a živočíšnej výroby.

Na vyčerpanie je vo výzve určených 21 miliónov eur. Výška podpory je v prípade menej rozvinutých regiónov 50 percent z celkových oprávnených výdavkov. V prípade ostatných oblastí 40 percent z celkových oprávnených výdavkov.

Uvedená výška podpory sa zvyšuje o 20 percent v prípade mladých poľnohospodárov a v prípade ekologického poľnohospodárstva. Výzva sa týka všetkých veľkostných druhov fariem, mladých a malých farmárov ako aj začínajúcich fariem.

Rozhodne bodovací systém

Žiadatelia môžu získať príspevok na investície do zvýšenia produkcie alebo jej kvality v živočíšnej výrobe a špeciálnej rastlinnej výrobe, do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie skladovacích kapacít a pozberovej úpravy, do nových závlahových systémov či na investície spojené so zavádzaním inovatívnych technológií s cieľom zlepšenia kvalitatívnych vlastností a úrodnosti pôdy a ochrany pred jej degradáciou. Podporiť sa majú aj investície do zlepšenia odbytu či do zníženia záťaže na životné prostredie.

V rámci projektov zameraných na rastlinnú výrobu sú oprávnené len projekty a výdavky súvisiace s pestovaním plodín na ornej pôde, trvalých kultúr a na zakrytých plochách uvedených v Zozname plodín špeciálnej rastlinnej výroby a citlivých plodín na ornej pôde v prílohe výzvy.

Projekty bude vyberať PPA na základe uplatnenia hodnotiacich kritérií – bodovacieho systému. Podrobnosti výzvy sú zverejnené na webovej stránke PPA v sekcii aktuality.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Daniel Hrežík
Firmy a inštitúcie MPRV Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SRPPA Pôdohospodárska platobná agentúra