Poľnohospodári majú veľké obavy z Ukrajiny, Európskej únii adresovali dôležitú výzvu

Ukrajina, obilie
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com.
Tento článok pre vás načítala AI.

Slovenskí, českí, maďarskí a poľskí poľnohospodári a potravinári vyzývajú Európsku úniu (EÚ) na bezodkladné riešenie mimoriadne nepriaznivých dôsledkov dovozov ukrajinských agropotravinárskych produktov na európske trhy.

Agropotravinárske samosprávy krajín V4 zároveň upozorňujú, že prípadný vstup Ukrajiny do EÚ sa musí umožniť len v prípade, ak Ukrajina splní všetky predvstupové podmienky, a to aj v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva. Taký je výsledok zasadnutia agropotravinárskych samospráv krajín V4, ktoré sa uskutočnilo na Štrbskom Plese.

Agropotravinárske samosprávy krajín V4 budú intenzívnejšie apelovať na svoje národné vlády a predstaviteľov Európskej komisie a Európskeho parlamentu.

Likvidácia vlastného odvetvia výroby potravín

Európska únia podľa nich Ukrajine musí pomôcť, ale nie za cenu likvidácie vlastného odvetvia výroby potravín v EÚ. Vyzývajú národné vlády na koordinovaný postup pri obhajobe záujmov vlastných poľnohospodárov a potravinárov tak, aby predĺžili jednostranný zákaz dovozu niektorých komodít na ich územie, ako aj rozšírenie a zjednotenie zoznamu takýchto komodít.

Národné vlády by mali spoločne na pôde európskych inštitúcií presadzovať prijatie spoločného európskeho riešenia, ktoré pomôže Ukrajine exportovať svoju produkciu najmä do tretích krajín, a ktoré najmä nepoškodí poľnohospodárov a potravinárov v EÚ. Agropotravinárske samosprávy krajín V4 tiež žiadajú o výrazné zvýšenie Krízovej rezervy.

Predstaviteľov Európskej únie vyzývajú, aby zaviedli také postupy a nástroje pri liberalizácii obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi produktmi z Ukrajiny, ktoré v čo najväčšej možnej miere ochránia vnútorných trh Európskej únie, a to predovšetkým v krajinách susediacich priamo a bezprostredne s Ukrajinou.

Ukrajina ako poľnohospodárska veľmoc

Európska komisia deklaruje vôľu prijať Ukrajinu za člena Európskej únie v čo najskoršom možnom termíne. „Je potrebné si však uvedomiť, že Ukrajina je poľnohospodárska veľmoc, ktorá obhospodaruje výmeru zodpovedajúcu tretine poľnohospodárskej výmery všetkých krajín Európskej únie spolu. Doposiaľ v prípade rozširovania Európskeho spoločenstva o nových členov nikdy orgány a členovia Európskej únie podobnej výzve nečelili,“ uviedla hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jana Holéciová.

Agropotravinárske samosprávy V4 preto vyzývajú, aby sa do rokovaní o podmienkach vstupu Ukrajiny do Európskej únie v čo najväčšej miere zapojili predstavitelia členských štátov Európskej únie, na ktorých práve dopad ukrajinskej poľnohospodárskej produkcie v prípade jej vstupu na spoločný európsky trh môže a bude mať najnegatívnejší dopad.

Za tieto krajiny podľa Holéciovej možno jednoznačne považovať práve členské štáty Európskej únie priamo a bezprostredne hraničiace s Ukrajinou.

Rovnako agropotravinárske samosprávy krajín V4 vyzývajú, aby sa nad prijatím Ukrajiny do Európskej únie uvažovalo len v tom prípade, ak táto krajina splní všetky predvstupové podmienky a všetky časové rámce implementácie právnych predpisov Európskej únie v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Jana Holéciová
Firmy a inštitúcie EP Európsky parlamentEU Európska úniaSPPK Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora