Poľovníctvo na Slovensku má od budúceho roka prejsť zmenami, týkať sa majú aj poľovných revírov

Poľovník a pes
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com

Od začiatku budúceho roka by sa malo na Slovensku spresniť uznávanie, zmena a užívanie poľovných revírov.

Nový zákon o poľovníctve má tiež zadefinovať poľovnícke hospodárenie, starostlivosť o zver, zlepšovanie životných podmienok zveri, či vznik, registráciu a zánik poľovníckej organizácie.

Stavy raticovej zveri sa neupravili

Súčasťou novej legislatívy majú byť aj podmienky lovu a zužitkovanie zveri. Vyplýva to z návrhu nového zákona o poľovníctve, ktorý rezort pôdohospodárstva a rozvoja vidieka predložil do pripomienkového konania.

Návrhom zákona sa vymedzuje právne postavenie, organizácia a pôsobnosť Slovenskej poľovníckej komory. Upravuje sa tiež postup pri uplatňovaní náhrady škody spôsobenej poľovníctvom, zverou a na zveri.

„Navrhuje sa tiež zaviesť nový systém vzniku užívacieho práva k poľovnému revíru, ktorý má nahradiť súčasné evidovanie zmluvy o užívaní poľovného revíru okresným úradom – register užívateľov poľovných revírov,“ uviedlo ministerstvo. Nový zákon má tiež zaviesť register členov poľovníckej stráže a register poľovníckych hospodárov.

Platný zákon o poľovníctve podľa ministerstva pôdohospodárstva neviedol k potrebnej úprave početných stavov raticovej zveri a nezabránil vzniku obrovských škôd v poľnohospodárstve a k významnému poškodzovaniu lesných porastov zverou.

Hodnovernosť registra sa znižuje

Návrh nového zákona preto reaguje na potrebu upraviť početné stavy a sociálnu štruktúru raticovej zveri na Slovensku a eliminovať škody, ktoré táto zver spôsobuje na prírodnom prostredí, v lesných porastoch a na poľnohospodárskych plodinách.

Terajší zákon tiež neobsahuje dostatočné nástroje na efektívny boj s veterinárnymi ochoreniami, akým je aktuálne africký mor ošípaných u diviačej zveri.

„Absolútne nedostatočná je aj úprava registrácie poľovníckych organizácií, nakoľko zákon neukladá žiadne povinnosti registrovaným subjektom predkladať do registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci zmenu zapísaných údajov, čím sa znižuje jeho relevantnosť, resp. hodnovernosť údajov v ňom zapísaných,“ dodal rezort.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MPRV Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR