Vláda schválila rozpočet Slovenského pozemkového fondu, bol by však likvidačný

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Slovenský pozemkový fond, NAKA
Tento článok pre vás načítala AI.

Vláda schválila návrh rozpočtu Slovenského pozemkového fondu (SPF) na roky 2024 až 2026, ktorý je zostavený v súlade so zámerom vyrovnaného rozpočtu verejnej správy. Takýto rozpočet by však mal pre fond likvidačné následky.

Výdavková časť rozpočtu

Úplne by sa totiž eliminovali kapitálové výdavky, osobné výdavky by sa znížili o viac ako 50 percent a prevádzkové výdavky fondu by takisto klesli o viac ako 50 percent. Likvidačná je pre SPF výdavková časť rozpočtu, keďže nezabezpečuje ani základné prevádzkové náklady organizácie.

„Výdavková časť navrhovaného rozpočtu fondu na rok 2024 bola pôvodne rozpočtovaná vo výške 26,7 milióna eur, avšak z dôvodu predkladania vyrovnaného rozpočtu na rok 2024 bola výdavková časť rozpočtu znížená na sumu 11,6 milióna eur, čo predstavuje oproti reálnym potrebám vo výdavkovej časti rozpočtu o 58 percent menej,“ uvádza sa v návrhu rozpočtu SPF.

Upozorňuje na to, že výdavková časť rozpočtu v takomto objeme nemôže zabezpečiť plnenie príjmovej časti rozpočtu v plánovanom objeme.

Pokles o takmer štyri milióny eur

Výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania by sa znížili z takmer 7,6 milióna eur na 3,8 milióna eur.

„Navrhovaný rozpočet v tejto položke je likvidačný a nedáva možnosť navýšiť počet zamestnancov z terajších 315 osôb, ktorý fond pociťuje dlhodobo ako poddimenzovaný,“ upozorňuje SPF. Výdavky na tovary a služby z pôvodne plánovaného objemu 9,8 milióna eur klesli na 3,9 milióna eur.

„Nepokrývajú ani základné prevádzkové náklady fondu ako ani náklady, ktorých hradenie vyplýva z platných právnych aktov,“ dodal pozemkový fond.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie SPF Slovenský pozemkový fond