Železnice začnú odoberať elektrinu od firmy Magna Energia, môže to stáť tristo miliónov eur

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Vlaky, vedenie
Foto: ilustračné, Getty Images

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) vybrali v dvoch tendroch za dodávateľa elektrickej energie pre tretie osoby počas celého roka 2023 spoločnosť Magna Energia, a.s., so sídlom v Piešťanoch.

Štátny operátor železničnej infraštruktúry s ňou už uzavrel zmluvy o združenej dodávke elektriny, ako aj o dodávke prebytkov elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku. V budúcom roku predpokladá za elektrinu zaplatiť spolu tristo miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Kontrakty sú zverejnené v centrálnom registri zmlúv. Železničiari zvládli obe verejné obstarávania od ich zverejnenia po uzavretie zmlúv s vybraným dodávateľom za dva mesiace.

Zapojili sa ešte tri spoločnosti

Vo verejnej súťaži na združenú dodávku trakčnej elektriny v budúcom roku za 248 miliónov eur bez DPH navrhla Magna Energia príplatok k spotovej cene elektriny na burze vo výške 11,90 eura bez DPH za 1 megawatthodinu (MWh) elektriny. Podľa informácií o vyhodnotení ponúk vo Vestníku verejného obstarávania do tohto tendra ŽSR sa zapojili ešte ďalšie tri spoločnosti – Stredoslovenská energetika, a. s., (SSE) Žilina navrhla príplatok 12,15 eura, Východoslovenská energetika, a. s., (VSE) Košice 13,41 eura a Slovenský plynárenský priemysel, a. s., (SPP) 25 eur bez DPH.

Železnice v rámci tejto zákazky predpokladajú vo svojich odberných miestach odobrať 510-tisíc MWh elektriny. V druhom tendri ŽSR na dodávku elektriny za odhadovanú cenu 52 mil. eur bez DPH uspela Magna Energia s navrhnutým príplatkom 12,85 eura bez DPH k cene za 1 MWh elektriny, SPP navrhol 25 eur bez DPH.

Uhradenie dodávky elektriny

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., (ZSSK) predpokladá uhradiť ŽSR za budúcoročnú dodávku trakčnej elektriny v predpokladanom objeme 249-tisíc MWh pre svoje odberné zariadenia pripojené do distribučnej sústavy správcu železničnej infraštruktúry viac ako 89 mil. eur bez DPH, vrátane distribúcie, s prevzatím zodpovednosti za odchýlku.

Z toho za odber elektriny na napäťovej úrovni 25 kilovoltov (kV) by mal národný osobný dopravca zaplatiť takmer 48 mil. eur, na úrovni 3 kV vyše 39 mil. eur a na úrovni 1,5 kV skoro 2 mil. eur bez DPH.

Bez výzvy na súťaž

Ako vyplýva z oznámenia ZSSK vo Vestníku verejného obstarávania, zákazku pridelila cez rokovacie konanie bez predchádzajúcej výzvy na súťaž. Z technických dôvodov jediným možným dodávateľom elektriny nielen pre ZSSK, ale aj ostatných dopravcov prevádzkujúcich dopravné služby na železničnej infraštruktúre ŽSR je samotný manažér infraštruktúry až do splnenia viacerých požiadaviek.

Dopravcovia musia inovovať, resp. inštalovať na lokomotívach určené meradlá a povinne kalibrované meradlá pre celý merací systém tak, aby spĺňal požiadavky národnej aj európskej legislatívy. Manažér infraštruktúry má zaviesť pozemný systém zúčtovania, ktorý bude schopný prijímať údaje a akceptovať ich na fakturáciu, ako aj pozemný systém zberu energetických údajov pre výmenu údajov na fakturácie energie. ŽSR pritom na nákup trakčnej elektriny zabezpečili jeden z uvedených tendrov.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie Magna EnergiaSPP Slovenský plynárenský priemyselSSE Stredoslovenská energetikaVSE Východoslovenská energetikaŽeleznice Slovenskej republiky (ŽSR)ZSSK Železničná spoločnosť Slovensko