Najdôležitejšie udalosti v septembri 2010

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Úrad vlády

Bratislava 25. decembra (WEBNOVINY) – Portál Webnoviny.sk prináša prehľad najdôležitejších udalostí, ktoré sa udiali v septembri 2010.

1. septembra

Úrad vlády SR sprístupnil centrálny register zmlúv uzavretých orgánmi štátnej správy. Na internetovej adrese www.zmluvy.gov.sk zverejnil na základe uznesenia vlády aktuálne platné zmluvy a aj zmluvy z predchádzajúcich rokov, ktorých platnosť sa skončila 9. júla, informáciu poskytol Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.

2. septembra

Agentúra rozvoja vodnej dopravy, ktorá má vzniknúť na budúci rok ako štátna rozpočtová organizácia v pôsobnosti rezortu dopravy, bude hlavne pripravovať a realizovať výstavbu a modernizáciu sledovaných vodných ciest. Zameria sa aj na ďalšie stavby potrebné na prevádzku na vodných cestách, zároveň bude zabezpečovať podklady pre koncepcie v oblasti vodných ciest, koordináciu opráv vrátane rekonštrukcie a modernizácie súčastí vodných ciest. Vznik agentúry predpokladá návrh novely zákona o vnútrozemskej plavbe s účinnosťou od 1. januára 2011, vláda ho schválila na návrh ministra dopravy Jána Figeľa.

Od 1. septembra nastúpil na miesto generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva spoločnosti ČSOB Leasing Juraj Ebringer. Na tento post prechádza z pozície podpredsedu predstavenstva firmy, na ktorej pôsobil od roku 2005. Vystriedal tak Josepha Moorea, ktorý lízingovku viedol od 1. mája 2009. Informovala o tom spoločnosť.

Ministerstvo hospodárstva a výstavby SR, ktoré zodpovedá za vykonávanie akcionárskych práv 51-percentného podielu Slovenského plynárenského priemyslu, a.s. ,
Plyn

súhlasilo na mimoriadnom valnom zhromaždení so zvýšením cien za dodávku zemného plynu pre domácnosti od 1. novembra tohto roka o 7,5 %, informovala hovorkyňa ministra hospodárstva Daniela Piršelová.

Štát vymenil svojich zástupcov vo vedení Slovenského plynárenského priemyslu, a.s. (SPP). Zástupcovia štátu na mimoriadnom valnom zhromaždení odvolali členov predstavenstva spoločnosti SPP – podpredsedu Antona Nováka, Rastislava Kupku a Jána Dudášika. Novými zástupcami štátu v SPP sa stali Štefan Slezák, Juraj Ondris a Vladimír Klimeš, informovala hovorkyňa ministra hospodárstva a výstavby SR Daniela Piršelová.

2. septembra

Fond národného majetku ako jediný akcionár Tepláreň Košice, a. s. na valnom zhromaždení odvolal z predstavenstva spoločnosti členov Jána Podhorského a Petra Skoka. Zároveň do funkcie predsedu predstavenstva navrhol doterajšieho podpredsedu Ivana Zicha a vymenoval dvoch nových členov Vladimíra Vágásiho a Petra Pirhoňu. Novým generálnym riaditeľom Tepláreň Košice, a. s. sa od 15. septembra tohto roka stane Ivan Zich. Informovala o tom spoločnosť Tepláreň Košice.

6. septembra

Daň z pridanej hodnoty sa od začiatku budúceho roka dočasne zvýši zo súčasných 19 % na 20 %. Po rokovaní koaličnej rady to uviedla premiérka Iveta Radičová. Zvýšená sadzba DPH bude podľa nej platiť dovtedy, kým deficit verejných financií na Slovensku neklesne pod 3 % hrubého domáceho produktu, informovala Radičová. Vyššia sadzba DPH by podľa nej mala platiť do roku 2013. Súčasne potvrdila, že na lieky, zdravotnícke pomôcky a knihy sa bude naďalej uplatňovať znížená 10-percentná sadzba DPH.

7. septembra

Koalíciou avizované daňové zmeny v rámci konsolidačného balíka by podľa predbežných prepočtov rezortu financií mali v budúcom roku zvýšiť príjmy rozpočtu verejnej správy o 398,7 mil. eur. Spolu s opatreniami pripravovanými v nedaňových príjmoch by sa mali príjmy verejných financií v roku 2011 zvýšiť o 597,8 mil. eur, čo zodpovedá 0,9 % hrubého domáceho produktu. Tieto čísla však ešte môžu zmeniť finálne opatrenia na strane sociálnych a zdravotných odvodov, ktoré by po spresnení expertnou skupinou mali byť známe už v najbližších dňoch.

Ministerstvo životného prostredia obnoví svoju činnosť ako samostatný úrad od 1. novembra 2010. Vyplýva to z novely kompetenčného zákona, ktorú schválili poslanci Národnej rady SR po tom, ako im ju prezident Ivan Gašparovič vrátil na opätovné prerokovanie s tým, že ju odporučil neschváliť ako celok. Za obnovenie činnosti rezortu hlasovalo 76 poslancov, čo je nadpolovičná väčšina všetkých zákonodarcov potrebná na schválenie hlavou štátu vrátenej normy.

8. septembra

Predseda parlamentu Richard Sulík (SaS) zostáva v kresle, na hlasovaní o jeho osude sa však nezúčastnili koaliční poslanci z SDKÚ-DS, KDH ani strany Most-Híd.

Exministerka práce Viera Tomanová (Smer-SD) vypovedala zmluvu s Centrom vzdelávania, na základe ktorej mala z eurofondov do roka 2013 dostať 59 400 eur.
Viera Tomanová
Foto: SITA/Michal Burza

Druhým štátnym tajomníkom na Ministerstve financií SR je Branislav Ďurajka. Do funkcie ho vymenovala vláda Ivety Radičovej. Návrh na vymenovanie Branislava Ďurajku do funkcie štátneho tajomníka predložil kabinetu minister financií Ivan Mikloš. Ďurajka pred vymenovaním pôsobil v spoločnosti KPMG Slovensko, do ktorej prišiel z Ministerstva financií SR, kde pracoval ako generálny riaditeľ daňovej a colnej sekcie a bol aj členom poradenského tímu pri daňovej reforme.

Vládny kabinet odsúhlasil personálne zmeny v orgánoch Exportno-importnej banky SR. Z funkcie generálneho riaditeľa vláda odvolal Igora Lichnovského a na túto pozíciu vymenoval Maria Schrenkela. Zároveň z funkcie námestníkov generálneho riaditeľa kabinet odvolal Milana Horvátha, Mariána Šeda a Štefana Veselovského, pričom miesto nich vymenoval Jozefa Gašparíka, Daniela Jónu a Ľubomíra Kudroňa.

Vláda schválila návrh zákona o špecifických zárukách, na základe ktorého by sa Slovensko v prípade potreby mohlo zúčastniť pomoci v rámci eurovalu. Ministerstvo financií návrh zákona pripravilo na základe odsúhlasenia účasti krajiny na Európskom finančnom stabilizačnom mechanizme parlamentom.

Vláda schválila návrh krátkodobých štrukturálnych opatrení, ktoré sa majú zrealizovať do konca tohto roka. Ide o 40 opatrení zameraných na zvyšovanie zamestnanosti a znižovanie sociálnych rizík, zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľov, boj proti korupcii, kvalitnejšie podnikateľské prostredie a kvalitnejšie vzdelanie.

9. septembra

Národná rada SR schválila novelu zákona o službách zamestnanosti, ktorou sa zavedie nový príspevok na podporu zamestnanosti pri odstraňovaní následkov povodní. O príspevok budú môcť žiadať obce a právnické osoby, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom sú obce, ako aj správcovia vodohospodársky významných alebo drobných vodných tokov.

Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) má nové vedenie. Fond národného majetku totiž ako jediný akcionár spoločnosti zvolil nových členov predstavenstva, pričom predsedom predstavenstva sa stal Ján Horkovič. Ten sa zároveň stal novým generálnym riaditeľom a vystriedal tak doterajšieho šéfa Petra Adamca. Predsedom dozornej rady sa stal Ľubor Benkovič. Informovala o tom spoločnosť SEPS.

Národná rada SR v tajnom hlasovaní opäť nezvolila nového predsedu Dozornej rady Fondu národného majetku SR (FNM). Ani jeden z opozičných kandidátov totiž nezískal nadpolovičnú väčšinu platných hlasov, čím sa zopakovala situácia z augustovej schôdze parlamentu.

13. septembra

Vláda schválila návrh zákona o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR). Nový zákon má od začiatku budúceho roka nahradiť výnos rezortu o poskytovaní dotácií.

14. septembra

Novým členom predstavenstva spoločnosti SPP – distribúcia, a.s. sa stane Jean Pierre Béringuier. Ten nahradí 15. septembra terajšieho člena Stéphana Grita. Ako informovala spoločnosť, Stéphane Grit ukončil svoje pôsobenie v SPP – distribúcia po troch rokoch, bude však naďalej pôsobiť v rámci hlavnej skupiny SPP, a to v spoločnosti SPP – Bohemia a.s.

16. septembra

Výkonný riaditeľ pre oblasť výskumu Národnej banky Slovenska (NBS) Ľudovít Ódor sa k 15. septembru vzdal funkcie člena Bankovej rady NBS. Odor bude v NBS pôsobiť aj naďalej, a to ako poradca guvernéra, informovala centrálna banka.

Minister dopravy Ján Figeľ s účinnosťou od 16. septembra v tajnosti vymenil vedenie dvoch z troch štátnych železničných spoločností.
Vlak
Foto: Ilustračné foto: railpage

Predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s., ktorá vykonáva nákladnú prepravu, sa stal Pavol Ďuriník. Vo funkcii nahradil Mateja Augustína, ktorého minister odvolal ešte v druhej polovici júla. Novým podpredsedom predstavenstva Carga je Ján Andrejko a členmi Jozef Melník, Pavol Mišík a Peter Pavlík. Informáciu o zmenách na čele Carga potvrdila PR manažérka spoločnosti Monika Schmidtová.

Minister dopravy vymenoval nových prednostov siedmich krajských úradov pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie. Krajský dopravný úrad v Bratislave povedie Miroslav Mihok, v Košiciach Ján Marcin, v Nitre Marian Libiak, v Prešove Peter Jerge, v Trenčíne Zdenko Šuranský, v Trnave Ján Prievozník a v Žiline Zuzana Kubatková. Prednostom úradu v Banskej Bystrici zostal Ivan Rybárik. Minister dopravy vymenoval nových prednostov na základe uznesenia vlády z 13. septembra, pričom ich predchodcov odvolal k 15. septembru.

17. septembra

Prezident Ivan Gašparovič podpísal novelu zákona o službách zamestnanosti z 9. septembra, ktorou sa zavádza nový príspevok na podporu zamestnanosti pri odstraňovaní následkov povodní.

Ministerstvo životného (MŽP) prostredia obnoví svoju činnosť ako samostatný úrad od 1. novembra 2010 bez podpisu hlavy štátu Ivana Gašparoviča. Parlament novelu kompetenčného zákona schválil 11. augusta. Prezident ale využil svoje právo veta a vrátil normu na opätovné prerokovanie poslancom. Gašparovič zároveň odporučil poslancom návrh neschváliť ako celok. Poslanci však novelu 76 hlasmi schválili. Pri prelomení veta nie je už potrebný prezidentov podpis, novela bude platná a účinná aj bez neho.

Prezident Ivan Gašparovič podpísal zákon o špecifických štátnych zárukách, na základe ktorého sa Slovensko v prípade potreby môže zúčastniť na pomoci v rámci eurovalu. Ministerstvo financií zákon pripravilo na základe odsúhlasenia účasti krajiny na Európskom finančnom stabilizačnom mechanizme parlamentom.

Prezident podpísal novelu zákona o hazardných hrách, na základe ktorej vyčlení vláda na záchranné práce a odškodnenie obyvateľov postihnutých povodňami ďalších 40 mil. eur.
Povodeň
Foto: SITA/Marián Angelovič

Získa ich od národnej lotériovej spoločnosti Tipos a.s., ktorá má do 10. októbra uhradiť mimoriadny odvod do štátneho rozpočtu vo výške 20 mil. eur a ďalších 20 mil. eur odvedie postupne vo viacerých splátkach.

Minister pôdohospodárstva Zsolt Simon odobral akreditáciu Pôdohospodárskej platobnej agentúre. Zároveň jej dal dočasnú akreditáciu, ktorá jej umožní fungovať, aj keď v obmedzenom režime.

20. septembra

Hospodárska a sociálna rada sa nedohodla na znení návrhu novely zákona o sociálnom poistení. Konfederácia odborových zväzov SR spochybnila nový spôsob valorizácie dôchodkov, podľa ktorého by sa mali všetky penzie od roku 2012 zvyšovať pevnou sumou v závislosti od miery inflácie a od výšky priemerného starobného dôchodku. Infomoval po rokovaní viceprezident KOZ Vladimír Mojš.

Minister dopravy Ján Figeľ (KDH) vymenoval s účinnosťou od pondelka 20. septembra nových predsedov predstavenstiev dvoch štátnych akciových spoločností. Šéfom Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS), a.s. sa stal Alan Sitár (39), ktorý bude zároveň vykonávať funkciu generálneho riaditeľa. Na čele NDS vystriedal Igora Chomu, toho minister dopravy odvolal ešte v druhej polovici júla.

21. septembra

Ambiciózny konsolidačný rozpočet na budúci rok má politickú dohodu. Informovala o tom po rokovaní Koaličnej rady premiérka Iveta Radičová. Výsledkom rokovaní je podľa nej dohoda na škrtaní výdavkov v sume 980 mil. eur, čo spolu s dohodnutými opatreniami na príjmovej stránke, ktoré do rozpočtu prinesú dodatočných 770 mil. eur, bude znamenať zníženie rozpočtového schodku o 2,5 % hrubého domáceho produktu.

22. septembra

Vláda schválila návrh novely zákona o sociálnych službách. Navrhovaná novela zákona reaguje na nález Ústavného súdu SR z mája tohto roka, podľa ktorého niektoré ustanovenia zákona nie sú v súlade s Ústavou SR. Ide o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby u neverejných poskytovateľov samosprávou len v tom prípade, ak samospráva nemôže zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby u verejného poskytovateľa.

Od začiatku budúceho roka sa pravdepodobne upraví rozsah, spôsob, ako aj podmienky poskytovania dotácií z rozpočtovej kapitoly Ministerstva zdravotníctva SR na projekty výskumu a vývoja, ale i účelových dotácií v oblasti zdravotnej starostlivosti. Vyplýva to z návrhu zákona o dotáciách v pôsobnosti rezortu zdravotníctva, ktorý schválila vláda.

Zdravotné odvody z dividend, ktoré majú uhrádzať právnické osoby vyplácajúce dividendy, budú ohraničené stropmi. Stropy sa budú rovnako uplatňovať aj pri platení preddavkov na zdravotné poistenie z dividend. Vyplýva to z novely zákona o zdravotnom poistení, ktorý schválila vláda. Maximálny ročný vymeriavací základ na platenie poistného z dividend má byť aj v tomto prípade 36-násobkom priemernej mesačnej mzdy na Slovensku.

Úplná ochrana bankových vkladov bez limitu a spoluúčasti vkladateľa na ochrane sa zmení a neobmedzená garancia sa ohraničí fixnou sumou.
Banka
Foto: cn.cz

Nakoľko eurosmernica už na konci tohto roka určuje sumu 100 tis. eur ako jednotný limit pre všetky členské štáty Európskej únie, a to bez možnosti ponechania na jednotlivých členských štátoch určiť vo svojich predpisoch inú hranicu, bolo potrebné tomu prispôsobiť krytie v zákone o ochrane vkladov. Vyplýva to z návrhu, ktorý schválila vláda.

Od začiatku budúceho roka budú môcť rodičia popri poberaní rodičovského príspevku vykonávať zárobkovú činnosť. Vyplýva to z návrhu novely zákona o rodičovskom príspevku, ktorú schválila vláda.

Zavedenie limitu spoluúčasti, zrušenie povinnosti výmenných lístkov, či obnovenie transformácie nemocníc. To všetko by malo byť realitou od začiatku budúceho roka. Vláda totiž odklepla rozsiahlu novelu zákona o zdravotných poisťovniach a ďalších zákonov.

Vláda schválila zavedenie rodičovského príspevku v jednotnej sume 190 eur. Pre tri štvrtiny poberateľov to bude oproti súčasnosti znamenať zvýšenie rodičovského príspevku približne o 25 eur. Pre zvyšnú štvrtinu rodičov však príspevok klesne o 66 eur.

Všetky zmluvy týkajúce sa nakladania s peniazmi štátu alebo verejným majetkom budú inštitúcie verejnej správy od 1. januára 2011 povinne zverejňovať na internete. Vyplýva to z novely občianskeho zákonníka, ktorú schválila vláda. Zmluvy podľa právnej normy nadobudnú účinnosť deň po ich zverejnení.

Materské spoločnosti, ktoré majú len dcérsku účtovnú jednotku, alebo majú len dcérske účtovné jednotky, ktoré nie sú významné jednotlivo a ani ako celok, nebudú musieť zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu. Zostavením len individuálnej účtovnej závierky materskej spoločnosti však podľa novely zákona o účtovníctve, ktorú v stredu schválila vláda, nesmie byť významne ovplyvnený úsudok o finančnej situácii, nákladoch, výnosoch a výsledku hospodárenia za konsolidovaný celok. Novelu zákona o účtovníctve, ktorou Slovensko preberá ustanovenia európskych smerníc, vypracovalo Ministerstvo financií SR a po schválení by mala byť účinná od 31. decembra tohto roka.

Vláda súhlasila s návrhom ministerstva financií oddialiť povinné používanie registračných pokladníc, ktoré vyhovujú prísnejším technickým podmienkam o dva roky.
Pokladnica
Foto: registracne-pokladnice.eu Foto: GettyImages

Kabinet tak nevyhovel požiadavke výrobcov, dovozcov, distributérov a predajcov pokladníc, ktorí žiadali vládu, aby zamietla oddialenie nových technických pravidiel pre pokladnice z úvodu budúceho roka.

Občanov čaká v budúcom roku zvýšenie spotrebných daní. Ministri vlády Ivety Radičovej totiž v odsúhlasili zmeny jednotlivých zákonov, ktorých cieľom je zvýšiť spotrebné dane z piva, tabakových výrobkov, minerálneho oleja či z uhlia a zemného plynu. Spotrebná daň z piva by sa mala pritom zvýšiť s účinnosťou od marca budúceho roka. Zvýšenie spotrebnej dane z tabakových výrobkov je naplánované v dvoch krokoch, a to od 1. februára 2011 a následne od 1. marca 2013. Spotrebné dane z minerálneho oleja či z uhlia a zemného plynu by mali vzrásť s účinnosťou od začiatku budúceho roka.

Zamestnancov ako aj podnikateľov čakajú od nového roka viaceré zmeny v zdaňovaní ich príjmov. Pripravené zmeny by mali štátu v budúcom roku priniesť 78,3 mil. eur, pričom o rok neskôr by mal pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy predstavovať už 142 mil. eur. Vyplýva to z návrhu novely zákona o dani z príjmov, ktorú schválila vláda Ivety Radičovej. Nové pravidlá by mali začať platiť od začiatku budúceho roka.

Generálnym riaditeľom Sociálnej poisťovne sa stane Ľuboš Lopatka, ktorý v súčasnosti pôsobí ako regionálny riaditeľ pre strednú Európu spoločnosti Mettsä Tissue. Návrh na jeho vymenovanie v stredu schválila vláda. Lopatka vo funkcii šéfa poisťovne nahradí Dušana Muňka, ktorého vláda z tejto pozície odvolala koncom augusta.

Zvýšenie základnej sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH) z 19 na 20 % a zrušenie daňového zvýhodnenia predaja z dvora už odobrili aj ministri. Daňové príjmy štátu by tak vďaka týmto opatreniam mali v budúcom roku vzrásť o 185,5 mil. eur. V roku 2012 ministerstvo financií počíta s nárastom príjmov o viac ako 196 mil. eur a o rok neskôr by daňové príjmy mali vzrásť o viac ako 209 mil. eur. Vyplýva to z návrhu novely zákona o DPH, ktorú schválila vláda.

Všetky dôchodky by sa mali od začiatku roka 2012 zvyšovať pevnou sumou. Vyplýva to z návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorú schválila vláda. Pevná suma, o ktorú majú každoročne rásť penzie, má pritom závisieť od medziročnej inflácie vykázanej Štatistickým úradom SR za prvý polrok predchádzajúceho roka a od výšky priemerného starobného dôchodku k 30. júnu predošlého roka. O takto vypočítanú pevnú sumu sa majú zvyšovať starobné, predčasné starobné, sociálne a invalidné dôchodky. Vdovské a vdovecké penzie sa majú upravovať smerom nahor o 60 % takto vypočítanej pevnej sumy a sirotské dôchodky o 40 % zo sumy, o ktorú sa zvýšia starobné dôchodky.

23. septembra

Poberatelia predčasných starobných dôchodkov budú môcť budúci rok aj naďalej pracovať na základe dohody o pracovnej činnosti, či dohody o vykonaní práce. Potvrdil to minister práce a sociálnych vecí Jozef Mihál. Takisto budú môcť predčasní penzisti pracovať ako samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), avšak len za podmienky, že nie sú povinnými platiteľmi poistného do Sociálnej poisťovne. Povinné odvody na sociálne poistenie neplatia tie SZČO, ktorých hrubý príjem v predchádzajúcom roku neprekročil 12-násobok minimálnej mzdy, čo je za minulý rok 3 834,96 eura.

Od začiatku budúceho roka by mali úrady práce a sociálnych vecí vyplácať rodičovské príspevky v jednotnej sume 190,1 eura.
Dieťa
Foto: SITA

Návrh novely zákona o rodičovskom príspevku, ktorý v stredu schválila vláda, tak nebude osobitným spôsobom riešiť tých, ktorým úrady už priznali alebo do konca tohto roka ešte priznajú rodičovský príspevok v sume 256 eur alebo 164,22 eura.

24. septembra

Novovymenovaný predseda predstavenstva ďalšej štátnej akciovky Verejné prístavy, a.s. Bratislava Juraj Pavelek sa stal zároveň aj generálnym riaditeľom spoločnosti. Minister Figeľ ho vymenoval na čelo firmy s účinnosťou od 20. septembra. Generálnym riaditeľom a podpredsedom predstavenstva spoločnosti bol predtým Vladimír Varadín a predsedom predstavenstva Dušan Knap. Novými členmi predstavenstva sa stali Dagmar Valuchová a Róbert Čorba.

Vláda odvolala štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja (MPŽPRR) Martina Ružinského. S platnosťou od 25. septembra sa štátnym tajomníkom stane József Nagy, uviedol informoval hovorca predsedníčky vlády Rado Baťo.

Nové vedenie má aj štátna spoločnosť Technická obnova a ochrana železníc, a.s. (TOOŽ) so sídlom v Žiline. Predsedom predstavenstva a zároveň generálnym riaditeľom firmy sa stal Juraj Marko. Nahradil Stanislava Bořutu, ktorý zastával funkcie od jej založenia začiatkom roku 2008. Predstavenstvo má len jedného člena v osobe predsedu, vyplýva to z informácií na webovej stránke spoločnosti.

27. septembra

József Nagy zo strany Most-Híd, budúci minister životného prostredia, ktorý zasadne do kresla 1. novembra, sa pokúsi získať 15 miliónový doplatok za predané emisie firme Interblue Group. Nagy pôjde šéfovať rezortu z poslaneckého kresla, v ktorom by ho mal vystriedať Árpád Érsek.

Štát nakoniec nebude platiť poistné na dôchodkové poistenie za osoby na rodičovskej dovolenke do šiestich rokov veku dieťaťa a za opatrovateľov aj vtedy, keď títo poistenci majú príjem ako zamestnanci alebo samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO). Ministerstvo práce a sociálnych vecí totiž ustúpilo od svojho pôvodného zámeru, aby tieto osoby zostali poistencami štátu aj v prípade, že sú dôchodkovo poistené na základe vlastných príjmov zo zárobkovej činnosti.

Komplexná služba elektronického výberu mýta zabezpečila za osem mesiacov prevádzky pre štát viac ako 89 mil. eur.
Mýto
Foto: ilustračné, SITA

Z toho vyše 36 mil. eur zaplatili prevádzkovatelia vozidiel zo zahraničia, informoval prevádzkovateľ mýta spoločnosť SkyToll, a.s.

28. septembra

Novým generálnym riaditeľom ING Bank na Slovensku sa od septembra tohto roka stal Jaroslav Vittek. Vystriedal Roberta Sundermana, ktorý sa stal riaditeľom zodpovedným za riadenie rizík štruktúrovaného financovania v ING Ázia. Informovala o tom banka.

Generálny riaditeľ národnej lotériovej spoločnosti Tipos Stanislav Žiačik, ktorého na podnet ministra financií prešetrovala dozorná rada spoločnosti v súvislosti s pridelením zákazky firme, ktorú predtým vlastnil, napokon odstupuje z funkcie sám, informoval hovorca ministra financií Martin Jaroš.

Banky VÚB, ČSOB a Slovenská sporiteľňa zatiaľ nemusia zaplatiť pokutu, ktorú im kvôli vypovedaniu účtov českej spoločnosti Akcenta udelil Protimonopolný úrad SR. Krajský súd v Bratislave totiž rozhodnutie úradu zrušil. Ide však o prvostupňové rozhodnutie a Protimonopolný úrad SR sa voči nemu môže odvolať.

29. septembra

Novým šéfom národnej lotériovej spoločnosti Tipos sa stal doterajší manažér IT firmy. Minister financií Ivan Mikloš totiž 29. septembra do funkcie šéfa Tiposu vymenoval Miloša Ronca, ktorý doposiaľ pracoval ako manažér v spoločnosti Datalan. Vo funkcii nahradí Stanislava Žiačika, ktorého na podnet ministra financií prešetrovala dozorná rada Tiposu v súvislosti s pridelením zákazky firme, ktorú predtým vlastnil. Žiačik v utorok oznámil, že z postu generálneho riaditeľa lotériovej spoločnosti odchádza z osobných dôvodov.

30. septembra

Európska komisia (EK) poslala Slovensku odôvodnené stanovisko, v ktorom ho žiada, aby rešpektovalo pravidlá pri verejnom obstarávaní. EK je znepokojená, že Slovensko porušilo pravidlá EÚ pri tendri na obstaranie elektronického výberu mýta. Porušiť ich malo diskrimináciou niektorých záujemcov, čím neotvorilo postup na obstaranie elektronického výberu mýta celoeurópskej hospodárskej súťaži. Informovala o tom vedúca Zastúpenia EK na Slovensku Andrea Elscheková-Matisová.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Alan SitárÁrpád ÉrsekBranislav ĎurajkaIvan GašparovičIvan MiklošIveta RadičováJán FigeľJozef MihálJózsef NagyJuraj EbringerĽuboš LopatkaRichard SulíkStanislav ŽiačikViera TomanováVladimír klimešVladimír MojšZsolt Simon