Nadácia Dionýza Ilkoviča bude podporovať budúcich slovenských vedcov

Nadi_key_vis_landscape.jpg
Foto: Nadácia Dionýza Ilkoviča

Nadácia Dionýza Ilkoviča, ktorá dlhodobo oceňuje výnimočných učiteľov prírodných vied, zásadným spôsobom rozširuje svoje aktivity. Na jar 2021 spúšťa nový projekt, ktorého cieľom je zvýšiť záujem žiakov o štúdium prírodných vied a podporiť tých najtalentovanejších študentov z tejto oblasti. Pomoc bude financovať z novovzniknutého transparentného účtu, na ktorom je aktuálne 10 000 € od spoločnosti PosAm, ktorá vznik Nadácie iniciovala. Cieľom je však prostriedky navýšiť, či už od firemných partnerov, alebo individuálnych darcov. Nadácia preto spustila aj kampaň k darovaniu 2% z dane, ktoré od roku 2021 môže prijímať.

Hlavnou doterajšou aktivitou Nadácie bola organizácia Ceny Dionýza Ilkoviča. Za posledné štyri roky ňou bolo ocenených 12 výnimočných učiteľov a učiteliek z celého Slovenska, ktorým sa dostalo finančnej odmeny, vecných cien, víťaznej sošky no najmä verejného ocenenia a poďakovania na slávnostnom galavečere. „Slávnostné ocenenie učiteľov je skvelá vec, ktorá nám robí obrovskú radosť a v ktorej budeme pokračovať. Chceme však pomáhať po celý rok. Prichádzame preto s projektom určeným na podporu mladých vedeckých reprezentantov, ale aj učiteľov a žiakov, ktorí chcú spraviť vzdelávanie v oblasti prírodovedných predmetov zábavnejším, a teda atraktívnejším,”  hovorí predseda správnej rady Nadácie Dionýza Ilkoviča a generálny riaditeľ PosAm Marián Marek.

Nadácia rozdelila svoju pomoc do dvoch prúdov. Prvým je podpora prírodovedných reprezentantov. Pôjde o finančný príspevok alebo organizačnú pomoc pre študentov, ktorí sa dostanú na medzinárodné olympiády a predmetové súťaže a budú reprezentovať Slovensko v zahraničí. Každý tím alebo študent môže mať iné „nenaplnené” potreby, a preto o forme pomoci a jej recipientoch rozhodne porota Ceny Dionýza Ilkoviča, ktorá má s mimoškolskou činnosťou a predmetovými súťažami bohaté skúsenosti. Môže ísť o podporu v rôznych foTSrmách, ako napríklad príspevok na vycestovanie alebo potrebné vybavenie či organizáciu prípravného kempu, na zabezpečenie tímového oblečenia a podobne.

Druhým cieľom Nadácie je zvýšenie celkového počtu medzinárodných reprezentantov. Preto bude podporovať žiacke a učiteľské iniciatívy, ktoré chcú zlepšiť podmienky na vyučovanie prírodovedných predmetov. „Poznávanie cez pokusy v laboratóriách v kombinácii s dobrým učiteľom dokáže zapáliť v mladých študentoch záujem o vedu. V Nadácii už vďaka Cene Dionýza Ilkoviča vieme, že na Slovensku máme mnoho skvelých pedagógov. No práve staré alebo chýbajúce vybavenie je často problémom, ktorý znemožňuje experimentálnu výuku. A to nielen počas hodiny, ale aj na krúžkoch po vyučovaní. Žiakom a učiteľom preto ponúkneme možnosť požiadať o finančný príspevok, ktorý vedia využiť napríklad na opravu školského laboratória, zakúpenie nových pomôcok, podporu fungovania prírodovedného krúžku a podobne,” vysvetľuje fyzik SAV, predseda poroty a odborný garant Ceny Dionýza Ilkoviča Martin Plesch. Práve porota rozhodne o polovici podporených projektov. O tej druhej rozhodnú ľudia vo verejnom online hlasovaní. Po spustení registrácie budú môcť žiaci aj študenti prihlásiť svoj projekt vyplnením krátkeho formulára a nahraním videa na webe www.nadaciaDI.sk.

V prípade, že by ste Nadáciu chceli podporiť ako firma alebo darovaním svojich 2 % z dane, môžete tak urobiť tu.

Nadácia aj v roku 2021 ocení troch výnimočných pedagógov Cenou Dionýza Ilkoviča. Doteraz mohli byť na cenu nominovaní iba učitelia z predmetov matematika, fyzika, informatika a chémia. Od tohto roka bude možné nominovať aj učiteľov biológie.

O Nadácii Dionýza Ilkoviča

Nadácia Dionýza Ilkoviča vznikla v roku 2019, kedy prebrala od svojho zakladateľa, spoločnosti PosAm, organizáciu a aktivity spojené s Cenou Dionýza Ilkoviča. Tá je verejným ocenením výnimočných učiteľov, ktorí rozvíjajú talentované deti v oblasti prírodných vied. Často po skončení vyučovania a ďaleko nad rámec svojich povinností. Cieľom Nadácie je zlepšovať podmienky na kvalitnú a zábavnú výuku prírodovedných predmetov a tým aj popularizovať túto oblasť u študentov.

Informačný servis

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie Nadácia Dionýza Ilkoviča