MF pripravilo zvýšenie spotrebných daní

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Pivo
Foto: Ilustračné foto SITA, AP

BRATISLAVA 17. septembra (WEBNOVINY) – Ministerstvo financií SR pripravilo zmeny jednotlivých zákonov s cieľom zvýšiť spotrebné dane z piva, tabakových výrobkov, minerálneho oleja či z uhlia a zemného plynu. Spotrebná daň z piva by sa mala pritom zvýšiť s účinnosťou od marca budúceho roka. Zvýšenie spotrebnej dane z tabakových výrobkov je naplánované v dvoch krokoch, a to od 1. februára 2011 a následne od 1. marca 2013. Spotrebné dane z minerálneho oleja či z uhlia a zemného plynu by mali vzrásť s účinnosťou od začiatku budúceho roka. Jednotlivé novely zákonov by v pondelok mala prerokovať tripartita.

V rámci spotrebnej dane z cigariet sa špecifická časť dane zvyšuje od 1. februára 2011 z 52,44 eura / 1 000 kusov na 55,70 eura / 1 000 kusov: Od začiatku marca 2013 sa následne zvýši až na 59 eur / 1 000 kusov. Percentuálna časť dane sa upravuje od 1. februára 2011 z 24 % z ceny cigariet na 23 % z ceny cigariet a minimálna sadzba dane sa v prvom kroku zvýši z 81,32 eura / 1 000 kusov na 85 eur / 1 000 kusov a následne od marca 2013 vzrastie na 90 eur / 1 000 kusov. Sadzba dane z cigár a cigariek sa od februára budúceho roka zvyšuje zo 69,70 eura / 1 000 kusov na 72,86 eura / 1 000 kusov a od 1. marca 2013 vzrastie na 77,14 eura / 1000 kusov. Sadzba dane z tabaku sa v prvom kroku zvyšuje zo 64,06 eura / kg na 66,96 eura / kg a v druhom kroku vzrastie 70,90 eura / kg.

Základná sadzba spotrebnej dane z piva by sa na základe novely zákona o spotrebnej dani z piva mala zvýšiť z 1,65 eura / hl na 2,45 eura / hl, pričom znížená sadzba spotrebnej dane z piva by mala vzrásť z 1,22 eura / hl na 1,82 eura / hl. Spotrebné dane z piva by sa mali zvýšiť s účinnosťou od 1. marca 2011.

Ministerstvo financií pripravilo aj novelu zákona o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu. Uhlie a zemný plyn použité teplárenskými spoločnosťami na výrobu tepla sa budú na základe novely zdaňovať spotrebnou daňou, a to zemný plyn vo výške 1,32 eura / MWh a uhlie vo výške 10,62 eura / t. Zemný plyn (CNG) používaný ako pohonná látka sa bude zdaňovať spotrebnou daňou vo výške 13,27 eura / MWh.

V rámci novely zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja sa rozširuje sortiment biogénnych látok o bioetanol s obsahom alkoholu najmenej 99,7 % objemu, rovnako sa mení systém daňového zvýhodňovania zmesi minerálneho oleja (motorového benzínu a nafty) s biogénnou látkou tak, že nahrádza doterajších 122 daňových sadzieb novým environmentálnym pravidlom daňového zvýhodňovania týchto minerálnych olejov. Rovnako sa ruší znížená sadzba spotrebnej dane na označené plynové oleje, tzv. červenú naftu.

Taktiež sa znižuje aj sadzba spotrebnej dane na skvapalnené plynné uhľovodíky (LPG) určené na použitie, ponúkané na použitie alebo použité ako pohonná látka a zároveň sa ruší oslobodenie od spotrebnej dane v prípade ak sú použité ako pohonná látka. Na základe nových pravidiel sa ruší aj oslobodenie pre rastlinné oleje alebo FAME (metylestery mastných kyselín), ktoré použila právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva výrobnú činnosť v pôdohospodárskej produkcii v rámci podnikania ako pohonnú látku alebo, ako palivo, a ak ju vyrobila zo suroviny, ktorú dopestovala.

Celkový pozitívny vplyv zmien v jednotlivých zákonoch na štátny rozpočet by mal dosiahnuť viac ako 132 mil. eur. Zmeny v rámci zákona o spotrebnej dani z piva by mali priniesť 14,9 mil. eur, zmeny v zákone o spotrebnej dani z tabakových výrobkov 15,9 mil. eur a novela zákona o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu by sa na zvýšení príjmov mala podieľať sumou 8,6 mil. eur. Najväčší príjem štát očakáva zo zmien v rámci spotrebnej dane z minerálneho oleja, a to 92,7 mil. eur.

SITA

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie MF Ministerstvo financií SR