Legalsummit (nielen) o reforme justície: Témou dňa bude aj inováciami budovaný právny štát

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Legal ts1.jpg
Foto: Techsummit Events®

Slovenská justícia sa v priebehu posledného obdobia otriasla doslova v základoch. Na povrch vychádzajú stále nové zlyhania, čím viera verejnosti v jej úrad prakticky zaniká. Jedným z mnohých krokov, ktoré budú nasledovať, je preto už schválená reforma. S cieľom podporiť ju a upevniť tak potenciál opätovného rastu dôvery v slovenské súdnictvo, sa už 14. decembra uskutoční konferencia Legalsummit. Tá však okrem reformných princípov opäť prinesie aj pohľad za horizont problematiky, v rámci ktorého budú jej odborníci diskutovať aj o inováciami budovanom právnom štáte.

Tvorca konferenčných formátov Future Proof ukončí rok 2020 symbolicky, no prelomovo zároveň. Už v pondelok 14. decembra totiž organizuje svoju 20. konferenciu. Legalsummit – Justice Revival bude novinkou a zároveň začiatkom tradície, ktorej vysoko aktuálny obsah bude upriamený na slovenskú justíciu a na témy, ktoré s ňou súvisia. V priebehu posledných rokov a mesiacov zažila najväčší úpadok v dejinách Slovenska, rovnako však aj za jeho hranicami. Budú sa nasledujúce mesiace niesť v znamení jej znovuzrodenia? Čaká nás jej reforma postavená na otvorenom vládnutí? Aj toto sú otázky, na ktoré budú reagovať odborníci zo Slovenska, Česka či Talianska, ktorí načrtnú viacero zaujímavých pohľadov a riešení. Účastníci budú mať vďaka sponzorom a podporovateľom opäť k dispozícii online prístup zadarmo, pričom online miesto je možné si bezplatne rezervovať už dnes TU.

Napriek tomu, že je Legalsummit novým formátom, organizátori v ňom vidia vysoký potenciál. „To, čo bolo pred 5 rokmi len víziou, je dnes naplnenou realitou. S našimi konferenciami sme to v tomto extrémne komplikovanom roku 2020 dotiahli až k magickej 20-ke! Spolu s ňou prichádza aj naša posledná tohtoročná výzva – justícia, ktorú opäť prinášame štýlom otvoreného medzisektorového konceptu. Namiesto politického rozmeru hľadáme riešenia s dôrazom na inovácie. Bez diskusie a bez identifikovania rámcových procesných možností pre ich nasadenie sa totiž nepohneme vpred. A práve to je dôvod, prečo otázku justície otvárame s príchodom jej reformy,” hovorí Davy Čajko, riaditeľ spoločnosti Future Proof, ktorá konferenciu organizuje.

Img_8358 copy.jpg
Foto: Techsummit Events®

Prvou témou na diskusiou bude Reforma justície, ktorá sa vo svetle diania vrcholiacom v priebehu posledných mesiacov stala pre Slovensko jednoznačnou prioritou. Dôvera verejnosti v súdnictvo, a tým aj v štát, prakticky prestáva existovať, čo v súčasnom stave prehlbujúcej sa krízy nemusí značiť pozitívnu perspektívu budúcnosti našej krajiny. „Ľudia potrebujú cítiť, že štát je schopný zabezpečiť spravodlivosť, inak je jeden z hlavných pilierov právneho štátu silne ohrozený. Reforma justície preto nepočká,” uviedla Mária Kolíková, ministerka spravodlivosti SR. A hoci už svoj reformný návrh ministerstvo predstavilo, dôležitou otázkou zostáva, ako jednotlivé kroky reformy efektívne preniesť do praxe? Inšpiráciu môžeme pritom hľadať aj v susedných Čechách či v Taliansku. Aké sú ich skúsenosti so zavádzaním náročných krokov a čo nám odporúčajú?

Ďalšou z tém bude aj Otvorená justícia, otvorená správa vecí verejných. Touto otázkou sa na Slovensku zaoberá aj sudcovská iniciatíva Za otvorenú justíciu, podľa ktorej je spoločenská potreba systémovej zmeny fungovania súdnictva dôsledkom zlyhania súdnej moci. „Je najvyšší čas na uvedomenie si, že nejde len o kauzy stíhaných sudcov, ale o dobré meno a česť každého sudcu, aktívneho aj bývalého,“ uviedla Katarína Javorčíková, zakladateľka iniciatívy Za otvorenú justíciu. Súdna moc zlyhala vo vykonávaní svojich právomocí spravodlivo, nezávisle a nestranne. Je to problém, ktorému čelí nielen Slovensko, ale susedné Čechy. „Korupcie 90. rokov výrazne ubudlo, nahradilo ju však niečo, čo je omnoho sofistikovanejšie a budí dojem, že to korupcia ani nie je. Opak je však pravdou, pretože je to ešte tisíckrát hnusnejší systém,” poznamenal Ondřej Závodský, právny expert, Nadační fond proti korupci. Okrem pretrvávajúcej korupcii je však zlyhaním justície aj jej mimoriadna vzdialenosť bežným obyvateľom. Plánovaná reforma by preto mala do svojich priorít zahrnúť aj sprístupnenie justície čo najširšej verejnosti, napríklad cez národný portál Slovensko.sk. Ten by mal okrem jednoduchej dostupnosti právnych informácií spĺňať aj podobu prehľadného a otvoreného vládnutia štátnej správy a samosprávy s cieľom predchádzať korupcii a finančným podvodom. „Sme hrdí, že sme ako exkluzivny partner konferencie mohli podporiť myšlienku otvorenej justície stojacej na prahu zmeny, ktorá, ako veríme, prinesie spoločnosti rýchlejšiu a presvedčivejšiu spravodlivosť,“ poznamenal Tomáš Pavlovič, partner Prosman&Pavlovič.

Tretia diskusia sa bude zaoberať otázkou, Ako inovácie podporujú právny štát? Krízové situácie, akou je aj pandémia koronavírusu, nám totiž v praxi ukázali, že inovácie, a s nimi súvisiaca digitalizácia, nie sú len rozmarom 21. storočia, ale riešením pre bezproblémový chod právneho štátu. Spojením práva s inováciami a technológiami a využitím know-how z odvetvia procesného riadenia, pritom môže vzniknúť hnací motor pre redizajn a reinžiniering (aj) súdnych procesov. Jeho potenciál tkvie najmä v otvorenom využívaní digitalizácie, elektronizácie a automatizácie, ktoré by justíciu „priniesli spoza zatvorených dverí súdnej siene bližšie k ľuďom”. Nevyhnutným úvodným krokom je však definovanie limitov na úrovni štátu. „Umelá inteligencia umožňuje využívať niektoré z jej algoritmov na vykonávanie transparentných administratívnych procesov,” uvádza jeden z mimoriadne odbremeňujúcich príkradov pre súdne orgány Massimo Donna, riaditeľ Technology Group, Paradigma – Law & Strategy. Výzvou pre Slovensko sa preto stáva digitalizácia justície v zmysle LegalTech, ktorý má s využitím big data, umelej inteligencie, automatizácie či virtuálneho priestoru potenciál položiť základy súdnickej technologickej infraštruktúry. „Týmto spôsobom sa eliminuje korupcia v súdnictve, pretože pri rovnakých prípadoch s rovnakou právnou podstatou sa nestane, že jeden sudca rozhodne inak ako ten druhý len kvôli tomu, že je za tým nejaké pozadie,” vysvetľuje Lucia Ďuriš Nicholsonová, poslankyňa Európskeho parlamentu.

Legal temy.jpg
Foto: Techsummit Events®

Štvrtá diskusia sa bude venovať aj problematike Práv duševného vlastníctva a ich ochrany, keďže jednou z najzásadnejších otázok týkajúcich sa podnikania na Slovensku je aj to, či dokážeme svoj podnikateľský nápad ochrániť. „Duševné vlastníctvo je jednou z mála oblastí, ktoré aktuálna kríza nezasiahla, práve naopak. Nové vynálezy a kreatívne riešenia výrazne pomáhajú hospodárskemu oživeniu,” hovorí Matúš Medvec, predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR. Duševné vlastníctvo, úžitkové vzory, patenty, ochranné známky, domény či ochrana softvéru, inovácií, technológií a startupov je preto jedným z predpokladov správne nastaveného podnikateľského prostredia. Aktuálny stav a možné praktické zlepšenia využívania duševného vlastníctva, ale aj ďalších, s ním súvisiacich procesných úkonov, preto mapuje nový akčný plán Európskej komisie pre duševné vlastníctvo. Jeho cieľom je prispieť k posilneniu a k obnove hospodárstva EÚ. Podľa Liliany Berezkinovej, zakladateľky Pipette&Chart, je totiž duševné vlastníctvo hlavným akcelerátorom rastu. „Jednou z častých chýb, ktoré firmy robia, je, že stavajú duševné vlastníctvo a patenty jen na ich vlastnom know-how. Spoločnosti však môžu nakúpiť licencie k rôznym komplementárnym technológiám, vďaka ktorým bude ich portfolio poskytovať omnoho vyššiu hodnotu,” dopĺňa Liliana.

Posledná diskusia bude mať formu brainstormingu za okrúhlym stolom a jej témou bude Podnikanie a elektronizácia právnych vzťahov. Táto oblasť má na Slovensku mnoho praktických nedostatkov, ktoré komplikujú zmluvné vzťahy so štátom, ale aj medzi podnikateľmi navzájom. Zásadnou je otázka bezpečnosti elektronických vzťahov, ktorej riešením je napríklad zabezpečenie domény s koncovkou.sk vyšším štandardom. „Už v roku 2019 bolo takto zabezpečených viac ako 30 % všetkých.sk domén, čo je výborné. Tento štandard poskytovaných služieb chceme aj naďalej zvyšovať a prispievať tak k vyššej bezpečnosti virtuálneho Slovenska“, povedal Peter Bíro, riaditeľ spoločnosti SK-NIC. Na súčasné aplikačné problémy elektronizácie obchodnoprávnych vzťahov musí okrem toho adekvátne reagovať aj právna úprava. Z dlhodobého hľadiska je jej úlohou zabezpečiť digitálnu formu hladkého a dokumentárneho platobného styku, ktorý bude postavený na princípoch fintech a blockchainu. Zároveň však platí, že vzťah elektronizácie a právnych vzťahov musí byť obojstranný, preto sa priaznivý vplyv očakáva aj na strane práva. „Naša spoločnosť už niekoľko rokov prispieva k významnej digitalizácii a k zvyšovaniu bezpečnosti procesov v rôznych oblastiach, vrátane verejnej a štátnej správy, a to v rôznych krajinách sveta. Základom riešenia sú inovatívne multifunkčné podpisové zariadenia, ktoré umožňujú vytvoriť väzbu medzi klientom, dokumentom a signatárom, preto ich pridaná hodnota môže byť prínosnou aj pre oblasť práva,” poznamenal Miloslav Karaffa, CEO Elcom.

Prelomovú konferenciu Legalsummit sa organizátorom podarilo v tejto mimoriadne komplikovanej dobe zorganizovať len vďaka silnému zázemiu úžasného tímu a vďaka podpore sponzorov, partnerov a podporovateľov. Hlavnými partnermi sú Advokátska kancelária Prosman & Pavlovič, ako aj spoločnosti Elcom, Instea, VNET a Slido. „Touto konferenciou zakladáme novú tradíciu, ktorej obsahový, ale aj praktický význam má potenciál z roka na rok rásť. Sme radi, že nám rok 2020 aj napriek mimoriadne ťažkej situácii dovolil urobiť v histórií Legalsummitu aspoň ‘prvý výkop’ a veríme, že rok 2021 nám prinesie ďaleko väčšie možnosti, napríklad v podobe špecializovaných konferencií. To je spôsob, ako sa každej téme, ktorú otvárame, môžeme venovať v samostatnom formáte a v rozsahu, aký si zaslúži,” dodáva na záver Čajko.

  • Exkluzívny partner: Advokátska kancelária Prosman & Pavlovič
  • Podporovatelia: Elcom, Instea
  • Produkční partneri: VNET, Slido, Upcoming Tell your story
  • Mediálni partneri: SITA, StartitUp, Najpravo.sk, Pravnenoviny.sk, Pcrevue.sk, Inba.sk, Bratislavskenoviny.sk

Všetky informácie nájdete na Legalsummit.sk a na sociálnych sieťach, kde organizátori vytvorili aj otvorenú platformu dostupnú pre všetky iniciatívy, ktoré sa venujú témam justície a jej posunu vpred. Platforma je dostupná TU.
Všetky doterajšie formáty a ich jednotlivé diskusie nájdete spracované aj ako podcasty alebo ako videá na YouTube kanáli organizátora.

Informačný servis

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať