Záchranári pôdy: Mikróby ponúkajú nádej v boji proti jej kontaminácii

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Záchranári pôdy: Mikróby ponúkajú nádej v boji proti jej kontaminácii
Ilustračné foto: www.gettyimages.com

Odhaduje sa, že Európa má 2,8 milióna kontaminovaných lokalít, od starých priemyselných zón až po skládky. Problém je naliehavý, pretože jedovaté látky v pôde môžu preniknúť do rastlín, zvierat a tiež podzemných vôd.

Zem je našou cennou oázou života, no bohužiaľ, vplyv ľudskej činnosti na životné prostredie zanecháva trvalé jazvy. Kontaminácia pôdy je jedným z najvážnejších ekologických problémov, ktorému dnes čelíme. Vyhľadávanie ekologicky šetrných a použiteľných spôsobov, ktoré by pomohli v boji proti tomuto závažnému problému, sa stalo cieľom vedcov po celom svete. V tejto naliehavej vedeckej výzve sa teraz zdá, že sme našli nového spojenca: mikróby, tajomné mikroorganizmy skrývajúce sa v pôde.

Malí mocní spojenci v pôde

Projekt s názvom MIBIREM, o ktorom informuje portál Horizon Magazine, objavil, že mikróby v pôde môžu byť kľúčom k prekonaniu problému kontaminácie. Tieto mikroorganizmy, ktoré zahŕňajú rôzne baktérie a huby, majú fascinujúce schopnosti metabolizovať a neutralizovať toxické látky, ktoré sa nachádzajú v pôde.

Výskumníci sa snažia zistiť, ako mikróby interagujú, aby rozložili tri konkrétne kontaminanty: kyanidy, hexachlórcyklohexán a ropné uhľovodíky.

Ropné uhľovodíky sa nachádzajú v kontaminovanej pôde veľmi často.  Vzácnejšie sú kyanidy a hexachlórcyklohexán, no predstavujú  vážnejšiu hrozbu, preto si zaslúžia vývoj technológie na ich rozklad. „Pre tieto kontaminanty, na ktorých pracujeme, bude trvať desaťročia – alebo stovky rokov – kým ich príroda úplne rozloží,“ hovorí Thomas Reichenauer, vedúci výskumného projektu, ktorý sa začal v októbri 2022 a potrvá do konca marca 2027. Uvedená iniciatíva MIBIREM sa preto snaží nájsť riešenia na urýchlenie dekontaminácie pôdy a podzemných vôd.

Podľa vedcov majú niektoré mikróby schopnosť „vstrebať“ škodlivé látky a premeniť ich na neškodné zlúčeniny. Proces ich stimulácie, aby rýchlejšie vstrebali toxíny, sa nazýva bioremediácia. Niektoré mikróby navyše dokážu zvyšovať svoju efektivitu vytváraním symbiotických vzťahov, ktoré posilňujú úsilie o čistenie pôdy.

Ako fungujú mikróby

Ako funguje tento mikrobiálny čistiaci mechanizmus? Je to zložitý proces, no v podstate sa šíri v dvoch hlavných fázach: biochemický rozklad a biochemická syntéza. Mikróby v pôde dokážu získať z toxických látok v pôde energiu a rozkladať ich na jednoduché, neškodné zlúčeniny. Tieto látky využívajú na množenie, čím sa zvyšuje ich populácia a účinnosť pri čistení kontaminovanej pôdy.

Vedci a odborníci v oblasti životného prostredia si uvedomujú potenciál tohto nového prístupu a začínajú ho testovať v rôznych kontaminovaných oblastiach. Zatiaľ sa zdá, že mikrobiálna bioremediácia, ako je táto metóda nazývaná, ponúka mnoho výhod. Je ekologicky prijateľná, keďže používa prírodné mikróby na čistenie pôdy, a to bez potreby chemických zásahov, ktoré môžu mať ďalšie negatívne dôsledky pre životné prostredie.

Napriek tomu, že táto nová technika je sľubná, stále existujú výzvy, s ktorými si musia vedci poradiť. Jedným z hlavných problémov je identifikácia najefektívnejších mikróbov a ich optimálneho prostredia pre čistenie konkrétneho typu kontaminácie. Ďalšou otázkou je, ako môže človek ovplyvniť mikrobiálnu komunitu tak, aby efektívne vyčistila pôdu až do úplného zotavenia.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať