Nová legislatíva EIA: zníženie byrokracie pri environmentálnych hodnoteniach

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
VLÁDA: Rokovanie 14. schôdze vlády
Zľava: Minister spravodlivosti SR Boris Susko a minister životného prostredia SR Tomáša Taraba počas tlačového brífingu po rokovanÍ 14. schôdze vlády SR. Bratislava, 1. február 2024. Foto: SITA/Milan Illík
Tento článok pre vás načítala AI.

Slovensko sa rozhodlo aktualizovať svoj proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), aby sa priblížil európskym štandardom. Schválená novela zákona zefektívňuje hodnotiaci proces znížením byrokracie a zvyšovaním odborných požiadaviek, zároveň podporuje verejnú účasť v súlade s európskym Aarhuským dohovorom, referuje portál Ministerstva životného prostredia.

O čom je novela EIA?

Novela EIA na Slovensku je zameraná na zlepšenie procesu hodnotenia vplyvov na životné prostredie, približuje ho k štandardom EÚ. Cieľom je zrýchliť a zjednodušiť hodnotenie, znížiť administratívne zaťaženie a zvýšiť odbornosť v tomto procese. Taktiež posilňuje účasť verejnosti podľa európskych predpisov a medzinárodných dohovorov, čím sa zlepšuje transparentnosť a demokratický charakter procesu.

The green world is in the book There is a judging hammer behind it. The concept of global natural law and environmental judgment.
Foto: ilustračné, https://www.gettyimages.com

Má vylepšiť konkurencieshopnosť

„Z európskej dvadsaťsedmičky je práve Slovensko po Bulharsku druhou najhoršou krajinou v oblasti konkurencieschopnosti. Prijatím novely sa ochrana životného prostredia v ničom nezníži, len ju budeme uplatňovať podľa prísnych európskych štandardov a investori sa budú môcť riadiť podľa rovnakých pravidiel ako vo vyspelých západných štátoch,“ zdôraznil minister Taraba.

Nová legislatíva na Slovensku ruší uplatňivanie prísnejších pravidiel, ako vyžaduje EÚ a znižuje počet krokov v procesoch EIA. V porovnaní s inými európskymi krajinami, kde môžu konania trvať približne 180 dní, na Slovensku to bývalo často 400 až 500 dní, čo negatívne ovplyvňovalo záujem zahraničných investorov. Zmena prináša štandarný proces, podobný tomu aký je v krajinách ako Nemecko alebo Rakúsko, ktorý by mohol oživiť investičné prostredie.

H2 hydrogen innovation zero emissions technology.Clean hydrogen energy concept.Hydrogen production.Hydrogen Industry Concept.
Foto: ilustračné, https://www.gettyimages.com

Čas na zmenu

Súčasne platný zákon o posudzovaní vplyvov bol prijatý pred takmer 20 rokmi a hoci doň boli pretavené mnohé ustanovenia smernice EIA, kvôli zastaranému modelu uplatňovania procesov v praxi často viedol k neodôvodneným prieťahom v konaní.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať