Európsky parlament schválil akt o digitálnych službách, je zameraný aj proti nelegálnemu obsahu

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Notebook, laptop, pocitac
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com

Európsky parlament (EP) vo štvrtok schválil akt o digitálnych službách (DSA). Súbor opatrení je zameraný proti nelegálnemu online obsahu, posilňuje zodpovednosť platforiem za ich algoritmy a zlepšuje moderovanie obsahu.

Poslanci schválili návrh v pomere hlasov 530 za, 78 proti a 80 členov parlamentu sa zdržalo hlasovania. Text sa stane mandátom EP na rokovania s francúzskym predsedníctvom Rady Európskej únie (EÚ) o konečnom znení novej legislatívy. Informoval o tom tlačový atašé EP na Slovensku Ján Jakubov.

Posilnenie vysledovateľnosti obchodníka

Návrh DSA jasne vymedzuje povinnosti a zodpovednosť poskytovateľov sprostredkovateľských služieb, a to najmä online platforiem ako sociálne médiá či online trhy. Tiež zavádza mechanizmy oznamovania nezákonného obsahu a prijímania opatrení, no zároveň stanovuje záruky v súvislosti s odstraňovaním nelegálnych online produktov, služieb alebo obsahu.

Poskytovatelia hostingových služieb by mali na takéto oznámenia reagovať bez zbytočného odkladu a zohľadniť pritom druh oznamovaného nezákonného obsahu a nevyhnutnosť prijať opatrenie. Súčasťou návrhu sú aj silnejšie záruky na nediskriminačné a nesvojvoľné spracovanie oznámení a rešpektovanie základných práv. Poslanci tiež uvádzajú, že online trhy by mali zaručiť, že spotrebitelia na nich budú môcť nakúpiť bezpečné online produkty. Posilnená je aj možnosť vysledovateľnosti obchodníka.

Na veľmi veľké online platformy sa budú z dôvodu výrazného rizika v oblasti šírenia nezákonného a škodlivého obsahu vzťahovať osobitné povinnosti. DSA má prostredníctvom ustanovení o povinných posúdeniach rizika, opatreniach na zmiernenie rizika, nezávislých auditoch a transparentnosti tzv. odporúčacích systémov pomáhať v boji proti škodlivému, no nie nevyhnutne nezákonnému, obsahu a šíreniu dezinformácií.

Odporúčací systém nezaložený na profilovaní

Parlament presadil viacero zmien v pôvodnom návrhu, ktorý vypracovala Európska komisia. Europoslanci chcú okrem iného možnosť transparentnejšieho a informovanejšieho rozhodovania pre príjemcov služieb v oblasti cielenej reklamy či zákaz využívania techník cielenia alebo zosilňovania vplyvu založených na osobných údajoch maloletých osôb na účely zobrazovania reklamy, ako aj cielenia na jednotlivcov na základe osobitných kategórií údajov, ktoré umožňujú cieliť na zraniteľné skupiny.

Chcú tiež, aby príjemcovia digitálnych služieb a organizácie, ktoré ich zastupujú, mali možnosť požiadať o náhradu akejkoľvek škody spôsobenej platformami, ktoré nedodržiavajú povinnosti týkajúce sa náležitej starostlivosti. Online platformy by mali mať zákaz uplatňovať voči používateľom techniky zavádzania alebo nabádania zamerané na to, aby ovplyvňovali ich správanie prostredníctvom tzv. temných vzorcov a veľmi veľké online platformy by mali poskytovať aspoň jeden odporúčací systém, ktorý nie je založený na profilovaní.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie Európsky parlamentRada Európskej únie