Deti z Ukrajiny sú ľahkou korisťou pre obchodníkov z ľuďmi, europoslanci žiadajú posilnenie ich ochrany

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok vyzvali na zaistenie bezpečných priechodov pre deti utekajúce pred vojnou na Ukrajine a pomoc deťom, ktoré sú vnútorne vysídlené alebo uviazli v obkľúčených oblastiach. EP o tom informoval prostredníctvom svojej oficiálnej webstránky.

Viac o téme: Rusko-ukrajinský konflikt

Integrácia detí

Europarlament pomerom hlasov 509 za, tri proti a 47 sa zdržalo hlasovania schválil uznesenie, ktoré požaduje prijatie viacerých opatrení na ochranu detí a mladých ľudí utekajúcich pred násilím a na pomoc s ich integráciou v hostiteľských krajinách.

„Každé dieťa má právo na ochranu pred násilím, vykorisťovaním a zneužívaním,“ zdôrazňuje schválený text a poslanci v tejto súvislosti vyzvali členské štáty Európskej únie (EÚ), aby deti chránili pred obchodovaním s ľuďmi, nezákonným osvojovaním a ďalšími formami zneužívania.

Odporúčajú, aby boli na hraniciach k dispozícii úradníci zabezpečujúci ochranu detí, ktorí by dokázali rýchlo a presne identifikovať zraniteľné deti, zaznamenať ich identitu a štátnu príslušnosť, ako aj ich špecifické potreby.

Psychologická a zdravotná starostlivosť

Vnútroštátne systémy ochrany detí by okrem poskytovania plného prístupu k základným službám a primeranej starostlivosti mali podľa poslancov ponúkať aj služby v oblasti psychosociálnej podpory, podpory zdravia matiek, ochrany pred rodovo motivovaným násilím či pátrania po rodine a podpory zlúčenia rodiny.

Uznesenie požaduje, aby mali deti bez sprievodu, deti odlúčené od rodiny a deti zo zariadení ústavnej starostlivosti na Ukrajine čo najrýchlejšie určeného opatrovníka.

Vnútroštátne orgány na ochranu detí v prijímajúcej krajine by mali kontinuálne monitorovať životné podmienky a miesto pobytu detí od momentu ich príchodu na územie EÚ, uvádza ďalej schválený text.

Zaradenie detí do vzdelávacieho procesu

Hostiteľské krajiny by mali podľa europoslancov pre deti utekajúce pred vojnou zaistiť rovnaký prístup k vzdelávaniu a zdravotnej starostlivosti, ako majú deti z danej krajiny.

Zákonodarcovia tiež presadzujú zavedenie relokačných mechanizmov, ktoré by sa prioritne zamerali na zlučovanie rodín a premiestňovanie zraniteľných detí, napríklad, mechanizmy solidarity zamerané na prevoz detí a mladých ľudí, ktorí potrebujú okamžitú liečbu a terapiu na záchranu života.

Hrozí diskriminácia či sociálne vylúčenie

Poslanci vyzvali členské štáty, aby využili dostupné prostriedky EÚ na podporu sociálno-ekonomickej integrácie utečencov a ich ochranu pred diskrimináciou a sociálnym vylúčením. V prípade potreby by mali byť tieto prostriedky navýšené, dodali zákonodarcovia.

Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu museli svoje domovy a krajinu opustiť viac ako štyri milióny ľudí. Väčšina z nich ušla do susedných štátov, v rámci EÚ prevažne do Poľska, Rumunska, Maďarska, Slovenska a Česka, za hranicami EÚ najmä do Moldavska.

Takmer polovicu utečencov z Ukrajiny pritom podľa údajov UNICEF tvoria neplnoleté osoby, ktoré potrebujú zvýšenú ochranu, keďže riziko, že sa stanú obeťami obchodu s ľuďmi alebo vykorisťovania, je omnoho vyššie.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie Európsky parlament