Deti spievali ľudovky, SOZA im poslala faktúru

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať Diskusia
Soza
Foto: soza.sk

BRATISLAVA 4. júna (WEBNOVINY) –

Protest pod oknom

Na sociálnej sieti Facebook sa medzitým začala organizovať protest s názvom „Spevokol za samovoľnú implóziu SOZY!“ Cieľom protestu je poukázať na konanie Slovenského ochranného zväzu autorského v prípade obce Pohorelá.

„V nádväznosti na nedávnе udalosti a dlhodobo trápne a nezmyselné postupovanie byrokratov zo SOZY, sme prijali rozhodnutie, že SOZu musí rozhodiť. K implózii tejto inštitúcie sa budeme snažiť prispieť. Ako? Od utorka 5.6. o 12:30 sa zaväzujeme každý deň píliť uši SOZákom vždy jednou odrhovačkou od slovenských interpretov, aby sme poukázali na nezmyselnosť a absurditu konania, a tatkiež existencie zväzu. Zanôťme si spolu už budúci utorok a pokračujme každý deň s novou pesničkou,“ píše sa na Facebooku.

Účastníci protestu si môžu hlasovaním vybrať, akú pieseň budú zväzu pod oknami spievať. Na výber majú pieseň od Vaša Patejdla – Tú najkrajšiu z voňaviek, formácie Metalinda – Slnko, stoj, dua Noga, Skrúcaný – Haraší mi z teba Joko, speváka Mekyho Žbirku – Biely kvet, či pieseň od skupiny Elán.

Obci Pohorelá hrozí, že po 6. júni od nej bude Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam (SOZA) súdnou cestou vymáhať platbu za použitie hudby na dvoch podujatia – pritom na nich odznel len folklór v podaní detí.

SOZA totiž považuje vystavenú faktúru za opodstatnenú a trvá na jej zaplatení do spomínaného termínu.

O prípade píše obec Pohorelá na svojej webovej stránke.

Spor medzi obcou a SOZA súvisí s dvoma podujatiami v Pohorelej. Obec a miestna základná škola zorganizovali 22. mája 2011 v školskej jedálni program žiakov základnej školy pre mamičky a staré mamy ku Dňu matiek a 5. decembra 2011 mala obec Privítanie Mikuláša – pri vianočnom stromčeku.

Na podujatiach podľa obce deti spievali iba ľudové pesničky.

Obec Pohorelá ako usporiadateľ nemala žiadnu povinnosť podľa § 81 ods. 6 Autorského zákona oznámiť uskutočnenie týchto akcií, pretože ich predmetom neboli žiadne autorsko-právne chránené diela, ale ľudové piesne našich mám a otcov. Napriek tomu SOZA kontaktoval obec Pohorelá a oznámilo jej, že porušila zákon,“ uvádza sa na webovej stránke obce Pohorelá.

Starosta v omyle

Peniaze, mena

Zamestnanci SOZA sa podľa obce Pohorelá 3. apríla tohto roka dožadovali spísania záznamu o spomínaných dvoch udalostiach.

Starosta obce im údajne vysvetlil, že deti spievali len ľudové piesne.

Bol presvedčený, že na základe osobného rozhovoru zamestnanci SOZA pochopili, že ide o folklórne podujatie, a teda, že obec nemala voči SOZA žiadnu povinnosť niečo nahlasovať alebo platiť.

Podľa webovej stránky obce zamestnanci SOZA pri odchode nespomínali žiadne vystavenie faktúr alebo platenie odmeny. Starosta obce zápis podpísal v dobrej viere, pretože to inšpektori SOZA požadovali.

Chápal som to tak, že to potrebujú pre svojho zamestnávateľa o tom, že tu boli, tak som to podpísal,“ uviedol starosta Jozef Kalman na obecnom webe.

Na začiatku mája 2012 však obec Pohorelá dostala faktúru spolu s inšpekčným záznamom, ktorého kópiu obec dovtedy nemala vôbec k dispozícií.

Na počudovanie sme zistili, že inšpekčný protokol SOZA sa v skutočnosti ani nedá podpísať bez toho, aby sa organizátor priznal k porušeniu autorských práv. Je zarážajúce, že kvalifikovaný ‚inšpektor SOZA‘ požadoval akceptovanie tohto záznamu napriek tomu, že je v ňom výslovne uvedené, že predmetom koncertov bol folklór, a teda ľudové piesne,“ uvádza sa na webe obce Pohorelá.

Soza0001

SOZA na peniazoch trvá

Nota
Foto: SITA

Obec 7. mája odpísala spolku SOZA a vysvetlila svoje argumenty.

Faktúra je neopodstatnená, nakoľko na Vami uvádzaných akciách (Deň matiek, Privítanie Mikuláša) nedošlo k porušeniu alebo ohrozeniu práva duševného vlastníctva Vami zastupovaných umelcov a autorov – išlo iba o predvádzanie deťmi v ústnom podaní detských riekaniek a detských ľudových piesní a tancov.“ SOZA však na úhrade faktúry trvá, obci to oznámil písomne.

„Inšpektorka Vám vysvetlila, že aj tzv. ľudová hudba má svojich upravovateľov, a teda za ich použitie je potrebné zaplatiť autorskú odmenu,“ uviedla v liste vedúca Licenčného odboru SOZA Romana Draškovičová.

Pripomenula, že usporiadateľ musí najneskôr do 10 dní pred podujatím oznámiť zoznam diel, ktoré budú použité. Ak tak neurobí, tak sa predpokladá, že budú použité diela, na ktoré je potrebné mať licenciu.

„Z uvedených dôvodov je faktúra č. 2121200247 opodstatnená a trváme na jej uhradení do 6. 6. 2012. Po tomto termíne ju budeme vymáhať súdnou cestou,“ napísala Draškovičová obci.

Dedina oponuje paragrafom

Paragraf
Foto: Ilustračné foto SITA

Obec Pohorelá tvrdí, že nemôže používať verejné prostriedky na platenie za spev ľudových piesní. Konala by tak v rozpore s autorským zákonom a zákonom o obecnom zriadení.

Zo strany obce nedošlo k porušeniu žiadnej zákonnej povinnosti. Naopak, obec Pohorelá bola neoprávnene obvinená z porušovania autorských práv, čo sa snažila v dobrej viere inšpektorom SOZA niekoľkokrát, či už listom, alebo ústne, ozrejmiť,“ píše sa na webe Pohorelej.

Zväz SOZA na svojej webovej stránke zverejnil Záznam o kontrole a Inšpekčný záznam o zistenom používaní hudobných diel.

Oba dokumenty potvrdzujú, že obec Pohorelá organizovala hudobné podujatia, počas ktorých boli použité chránené hudobné diela zastupovaných autorov, čo starosta obce svojim podpisom a pečiatkou bez námietok potvrdil. O porušení Autorského zákona, ako aj o použití chránených hudobných diel bol inšpektorkou riadne poučený, čo rovnako potvrdil podpisom a pečiatkou obce,“ napísalo oddelenie marketingu a styku s verejnosťou SOZA. Starosta nevyjadril inšpektorke žiadne námietky a so spôsobom ako aj závermi kontroly vyjadril bezvýhradný súhlas.

V inšpekčnom zázname, ktorý zverejnila SOZA je v prípade májového podujatia ku Dňu matiek krížikom označený druh hudby: tanečná zábava, diskotéka, kultúrno-spoločenský program s tancom, voľná zábava s tancom, karaoke s tancom a podobné.

V prílohe inšpekčného listu je pri decembrovom podujatí napísané, že druhom použitej hudby je koncert-folklór Ako interpret je na oboch podujatiach uvedený Detský folklórny súbor Mladosť.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať Diskusia
Firmy a inštitúcie SOZA Slovenský ochranný zväz autorský