A. Prizemin: Prirýchle naplnenie aktuálnej výzvy programu Obnov dom poukazuje na možné problémy

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Energy efficiency house
Foto: Adobe Stock
  • Odborník navrhuje niekoľko úprav, ktoré môžu pomôcť pri efektívnom využití európskych financií na obnovu rodinných domov
  • Medzi návrhmi nechýba vytvorenie zásobníkov, overovanie splnenia podmienok dopredu, kvalifikované žiadosti aj podpora čiastkovej obnovy

Limit 10-tisíc elektronických žiadostí vo výzve č.3 pri projekte Obnov dom (Plán obnovy), ktorá sa otvorila v pondelok 24.4., sa vyčerpal v priebehu necelých 24 hodín. Vysoký záujem je na jednej strane úspech, na druhej strane ukazuje na viaceré riziká (napríklad časť žiadostí bude nefunkčná a zablokuje dotáciu pre iných). V toto texte sú zhrnuté názory odborníka, Alexandra Prizemina, marketingového manažéra pre značky Isover, Rigips a Weber na situáciu a zároveň viaceré návrhy na úpravy.

Ponechať výzvu otvorenú a vytvoriť zásobníky

„Možnosť podať žiadosť o dotáciu je od utorka 25.4. rána znemožnená. Slovenská agentúra životného prostredia na webe informuje, že výzva je uzavretá, čo považujem za nešťastný krok. Slovensko sa podobne ako v minulosti pri zle nastavenom programe Zelená domácnostiam alebo pri dotácii na elektromobily ocitlo v stave, keď vyhrávali takzvané rýchle prsty. Po správnosti by bolo potrebné urobiť presný opak: nechať výzvu otvorenú a odkomunikovať ďalší postup. Ľudia, ktorí chcú rekonštruovať svoj rodinný dom, by mali dostať jasný signál, že nič nezmeškali, majú pokračovať v príprave obnovy vrátane oslovenia certifikátora a vypracovania energetického certifikátu s návrhmi, čo a ako je potrebné zrekonštruovať na ich dome,“ odporúča Alexander Prizemin.

Lepším riešením ako otváranie a zatváranie výziev je vytvoriť zásobníky žiadostí, postupne žiadosti spracúvať a paralelne sa uisťovať, že záujemcovia sú si vedomí základných podmienok a dokážu ich splniť. „Keďže organizátor zásadne zjednodušil podmienky, medzi žiadosťami sa určite nachádzajú mnohé, pri ktorých majitelia domov nedokážu splniť podmienky alebo nedoručia do 17.5. vytlačenú a podpísanú žiadosť spolu s prílohami. Z dopytov záujemcov, s ktorými sa stretávame, napríklad vidno, že mnohí plánujú iba vymeniť pár okien či vynoviť strešnú krytinu, čo nestačí na splnenie podmienky dosiahnuť rekonštrukciou energetickú úsporu aspoň 30 %. Väčšina žiadateľov nemá vystavený energetický certifikát pôvodného stavu a reálne ho do 3 mesiacov nemusia stihnúť získať, keďže na Slovensku je podľa oficiálnych údajov len približne 230 certifikovaných odborníkov, ktorí ho vedia vypracovať,“ odporúča A. Prizemin.

Wärmedämmung, Hausisolierung, Handwerker mit Styroporplatte
Foto: Adobe Stock

Návrh na rýchlu zmenu: Overovať splnenie podmienok pred podaním žiadosti

Pre ďalšie výzvy navrhuje Alexander Prizemin zmenu požiadaviek na podanie žiadosti. „Rizikom pre efektívne čerpanie financií z Plánu obnovy je, že organizátor bude zahltený žiadosťami ľudí, ktorí nakoniec z objektívnych dôvodov dotáciu nedostanú, a nestihne riešiť ďalších záujemcov. Za zváženie by preto stálo vytvoriť na webe obnovdom.sk overovací formulár, v ktorom by sa záujemca uistil, že jeho zámer je dostatočný na získanie dotácie a zároveň spĺňa podmienky. Išlo by o akýsi test a zároveň podmienku ešte pred možnosťou podať žiadosť. Týmto spôsobom by sa zredukovali neperspektívne žiadosti, ktoré zahlcujú systém,“ navrhuje Alexander Prizemin. Na podobnom princípe už dnes funguje bezplatne dostupná aplikácia KORD na webe isover.sk.

Na zváženie je aj návrat k predloženiu certifikátu východiskového stavu ako podmienky pri podaní žiadosti. Bez energetického certifikátu a jasného zámeru, čo sa ide na dome rekonštruovať, ľudia nevedia, akú dotáciu môžu získať. Zároveň netušia, koľko ich to celé bude stáť, nehovoriac o tom, že mnoho z nich počíta s vyplatením dotácie dopredu. Dotácia sa však dopredu nikomu nevypláca. Rekonštrukciu musia ľudia zafinancovať zo svojich úspor a až následne môžu požiadať o vyplatenie dotácie. Tieto problémy by sa odstránili, ak by sa záujemca ešte pred podaním žiadosti mohol uistiť, že splní podmienky aspoň 30 % energetickej úspory, vypočítať náklady a overiť výšku dotácie,“ dopĺňa návrh úprav Alexander Prizemin.

Návrh č.1 na zmenu pre ďalšiu výzvu: Systém kvalifikovaných žiadostí

Aby sa čo najrýchlejšie spustili rekonštrukcie, za zváženie by stálo zavedenie systému kvalifikovaných žiadostí. „K elektronickej žiadosti by bolo možné priebežne dokladať dokumenty ako ohláška stavebných úprav pri zateplení či stavebné povolenie pri komplexnej rekonštrukcii, ako aj energetický certifikát. Žiadosti s kompletnými prílohami by išli prednostne na posúdenie a odsúhlasenie, aby majiteľ mohol začať rekonštrukčné práce. Týmto spôsobom by žiadosti, kde sa ešte len čaká na certifikát a ďalšie kroky, zbytočne neblokovali celý proces,“ popisuje ďalšiu úpravu Alexander Prizemin, marketingový manažér pre značky Isover, Rigips a Weber.

Návrh č.2 na zmenu pre ďalšiu výzvu: Podpora čiastkovej obnovy

Keďže v Pláne obnovy zostáva na obnovu rodinných domov stále dostatok financií, nie je ešte neskoro umožniť podporu aj čiastkových rekonštrukcií po vzore českého programu Zelená úsporám light. „Žiadatelia by sa mohli rozhodnúť, či sa pustia do komplexnej rekonštrukcie s vyššou dotáciou, kde však musia splniť podmienky ako úspora nad 30 % a ďalšie, alebo si vyberú čiastkové opatrenia, napríklad len výmenu okien alebo zateplenie fasády. V takom prípade by získali nižšiu dotáciu. Tento prístup rešpektuje prístup majiteľov domov, z ktorých väčšina podľa prieskumov uprednostňuje postupnú rekonštrukciu. Zároveň by sa vyriešil problém financovania, keď len malá časť majiteľov starších domov má dostatok úspor či úverovú bonitu na zafinancovanie komplexnej rekonštrukcie. Keďže priebežné financovanie je pri Pláne obnovy problém (európske financie túto formu neumožňujú), toto rýchlo aplikovateľné riešenie by čiastočne riešilo situáciu,“ odporúča Alexander Prizemin.

Informačný servis

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie IsoverRigipsWeber