SSVPL vyzýva k zjednoteniu všetkých ambulantných lekárov

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Steto
Foto: Freepik.com

Výbor Slovenskej spoločnosti všeobecných praktických lekárov poukazuje okrem iného aj na nedofinancovanie ambulancií všeobecných lekárov pre dospelých oproti iným segmentom.

Výbor Slovenskej spoločnosti všeobecných praktických lekárov (SSVPL) vyzýva k zjednoteniu všetkých ambulantných lekárov. Vyplýva to zo záverov víkendového zasadnutia.

Výbor podľa zverejnených informácií žiada elektronizovať zdravotníctvo na báze dobrovoľnosti a postupnosti, aby neboli vyháňaní lekári dôchodcovia z ordinácií.

„Stovky lekárov nemá kto nahradiť a koniec ich ambulancií bezprostredne ohrozí zdravotnú starostlivosť. Preto výbor vyzýva Ministerstvo zdravotníctva SR zastaviť a prehodnotiť neefektívnu elektronizáciu v terajšej podobe, ktorá súčasne ohrozuje aj diskrétnosť informácií o zdravotnom stave pacientov. Pre praktickú realizáciu eZdravia odporúča zabezpečiť priame pripojenie poskytovateľov do eZdravia cez portál Národného centra zdravotníckych informácií,“ objasnil výbor v stanovisku.

Zároveň podporuje rokovania Zväzu ambulantných poskytovateľov s Národným centrom zdravotníckych informácií o zmluvnom zakotvení podmienok priameho pripojenia tak, aby boli pokryté náklady eZdravia v ambulanciách.

Ambulancie sú nedofinancované

Výbor poukazuje aj na nedofinancovanie ambulancií všeobecných lekárov pre dospelých (VLD) oproti iným segmentom. Ako vysvetlil, na ambulanciu VLD s 1 700 dospelými pacientmi ide v súčasnosti mesačne o 1 000 eur menej ako na priemernú ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dorast s tisíc deťmi.

Problémové sú podľa všeobecných lekárov aj prehliadky mŕtvych tiel. “

Prehliadka zosnulého má minimálnu nákladovú cenu 60 eur. Pre bežného lekára znamená táto veľmi náročná činnosť nezaplatenú prácu vykonávanú po pracovnej dobe z donútenia. Ak by štát vyčlenil na túto službu dostatok zdrojov, nikdy by nevznikol problém s prehliadkami zosnulých. Za situácie ak nebudú lekárom pokryté náklady prehliadok zosnulých, nevieme garantovať spoluprácu VLD. Lekári sa oprávnene búria proti nútenej, nezaplatenej práci,“ upozornil výbor.

Spoločnosť všeobecných lekárov vyzýva ministerstvo postaviť sa za zlepšenie financovania praxí všeobecných lekárov tak, aby boli pokryté náklady poskytovania kvalitnej primárnej zdravotnej starostlivosti.

„Vieme sa zaručiť, že takúto podporu ministerstva budeme vedieť pretaviť do reštartu dobrých vzťahov v celom zdravotnom systéme, čo umožní zvýšiť dostupnosť a kvalitu starostlivosti o pacientov,“ uzavrel výbor.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať