Pediatri: Praktické sestry v ambulanciách sú nevyhnutnosťou

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Dieta
Foto: GettyImages
Lekári si uvedomujú, že nejde o optimálne riešenie, nič iné však podľa nich neostáva.

Lekári pracujúci v pediatrických ambulanciách majú v súčasnosti v priemere 58,81 rokov. Vek sestier v týchto ambulanciách je porovnateľný. Môžeme preto v blízkej budúcnosti očakávať významné zníženie počtu primárnych pediatrických ambulancií. Rovnako sa prehĺbi aj nedostatok zdravotných sestier.

Práve to je dôvodom, prečo Slovenská spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti SLS a hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast Elena Prekopová požiadali ministerstvo aj parlamentný výbor pre zdravotníctvo umožniť pracovať praktickým sestrám v ambulanciách všeobecných lekárov pre deti a dorast. A to v personálnom zložení: lekár a praktická sestra. Čiže bez sestry.

„Možnosť zamestnať praktickú sestru v ambulancii všeobecného lekára pre deti a dorast je dnes nevyhnutnosťou. Nedostatok sestier a sestier so špecializáciou vidíme naprieč celým Slovenskom,“ píšu iniciátori tejto úpravy v spoločnom stanovisku.

Dieta_lekar.jpg
Foto: Pixabay.com

Sestry dávajú prednosť nemocniciam

Ako upozorňujú, vysokoškolsky vzdelané sestry preferujú zamestnanie v nemocniciach. V nich totiž majú možnosť vykonávať všetky svoje kompetencie nadobudnuté štúdiom. Vzhľadom na prácu v noci, cez víkendy a sviatky dosahujú aj vyššie finančné ohodnotenie.

Podľa pediatrov v súčasnosti sestra v mnohých ambulanciách vykonáva len výkony spadajúce do kompetencie praktickej sestry. „Zo špecifickej povahy práce v takejto ambulancii vyplýva, že väčšinu výkonov mimo tejto kompetencie dnes vykonáva lekár – pediater, alebo lekár za asistencie sestry,“ tvrdia pediatri.

Podľa nich charakter a organizácia zdravotnej starostlivosti v tej-ktorej ambulancii by mali určovať personálne obsadenie. Teda či v nich treba zamestnať sestru so špecializáciu, sestru alebo praktickú sestru.

Bez sestier ambulancie zaniknú

Najzávažnejším dôvodom novej právnej úpravy je podľa pediatrov zachovanie dostupnosti a kvality primárnej starostlivosti o deti a dorast na Slovensku. „Bez sestier, a to od praktických až po špecializované, to nebude možné,“ uvádzajú.

Podľa nich by bez tejto zmeny mnoho ambulancie nedokázali naplniť personálne normatívy. Čiže ak by lekár nedokázal nájsť sestru, ambulancia by musela zaniknúť.

Baby is fed mother's milk looking at camera. Close up head shot
Foto: Gettyimages.com

Odborná spoločnosť zároveň požiadala ministerstvo o úpravu vzdelávania praktických sestier. „MZ SR nám vo svojom vyjadrení potvrdilo, že súbežne intenzívne pracuje na takých zmenách vzdelávania zdravotného personálu v starostlivosti o deti, aby bolo optimálne pre potreby pediatrických pracovísk,“ uvádza SSPPS.

„My, slovenskí primárni pediatri, si plne uvedomujeme, že toto riešenie nie je optimálne. Považujeme ho však za nevyhnutné pre zachovanie súčasného rozsahu poskytovania zdravotnej starostlivosti bez zníženia jej kvality. Za preventívnu starostlivosť, diagnostiku a liečbu dieťaťa je v konečnom dôsledku vždy zodpovedný lekár – pediater,“ konštatujú pediatri.

Signatári listu

MUDr. Elena Prokopová, Hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast
Viceprezident Slovenskej spoločnosti primárnej pediatrickej starostlivosti SLS

MUDr. Marta Špániková, Prezident SSPPS SLS

MUDr. Beata Kartousová za výbor SSPPS a krajských odborníkov MZ SR pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Elena Prekopová