Národný ústav vo Vyšných Hágoch vyhlásil súťaž na zefektívnenie energetického hospodárstva

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Nutarch
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy. Foto: www.hagy.sk

Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy vyhlásil súťaž na energetiku a súvisiace služby. Podľa oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania je celková odhadovaná hodnota zákazky vyše 1,9 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).

Predmetom zákazky je návrh a realizácia opatrení na zvýšenie prevádzkovej efektívnosti energetického hospodárstva súboru budov národného ústavu a zlepšenie faktického stavu týchto budov.

Ústav hľadá energetické úspory

Poskytovateľ má analyzovať stav predmetných budov, energetických a iných zariadení a spotrebu energie v nich. Má tiež navrhnúť technické prevedenie opatrení na zníženie prevádzkových nákladov týchto budov a energetického hospodárstva v nich a vyhotoviť všetku potrebnú projektovú a technickú dokumentáciu potrebnú pre realizáciu opatrení.

Tieto opatrenia má realizovať a následne dohliadať na prevádzkovanie energetického hospodárstva a vyčísľovať dosiahnuté úspory. Zaručiť sa má tiež za úspory dosiahnuté po realizácii opatrení a zabezpečiť financovanie celej realizácie predmetu zákazky na základe dosahovaných úspor.

Zákazka nie je rozdelená na časti. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie požaduje zábezpeku ponuky vo výške 10 tisíc eur. Zákazka má trvať 138 mesiacov. Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť je do 24. januára tohto roka.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie Národný ústav tuberkulózyPľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy