GENAS: Slovensko by nemalo míňať verejné zdroje na drahé lieky

|
Foto: Pixabay.com

AKTUALIZOVANÉ – Generické a biologicky podobné lieky podľa asociácie predstavujú bezpečnú, dostupnú a efektívnu liečbu pre chronicky chorých pacientov

Slovensko by nemalo míňať verejné zdroje na drahé lieky, pokiaľ má k dispozícii rovnako účinné a bezpečné alternatívy. Uviedla to v tlačovej správe asociácia generických výrobcov GENAS.

„Na to, aby generický priemysel prispieval k úsporám a efektívnemu vynakladaniu verejných zdrojov, potrebujeme zabezpečiť predvídateľné podmienky pre skorý vstup a používanie generík a biologicky podobných (biosimilárnych) liekov, zvýšiť hospodársku súťaž a vytvoriť rozumné systémové opatrenia,“ píše asociácia vo svojom stanovisku.

Ušetrené peniaze by sa potom podľa asociácie mohli investovať do inovatívnych liekov, ktoré ešte nemajú alternatívu.

Generické a biologicky podobné lieky podľa asociácie predstavujú bezpečnú, dostupnú a efektívnu liečbu pre chronicky chorých pacientov. Šetria pritom zdroje verejného zdravotníctva.

„V priebehu posledných desiatich rokov generické lieky zvýšili prístup k liekom v rámci Európy o viac ako 100 % v siedmich kľúčových terapeutických oblastiach bez zvýšenia celkových nákladov na liečbu,“ uviedla predsedníčka asociácie GENAS Terézia Szádocka.

Pomôže súťaž na trhu s liekmi

Jedným z riešení, ktoré môže prispieť k udržaniu nášho systému zdravotnej starostlivosti, je podľa GENAS aktívna podpora súťaže na liekovom trhu, ktorej výrazne pomáha používanie generických a biologicky podobných liekov.

„Stále však na Slovensku vynakladáme veľa prostriedkov na lieky, za ktoré existujú rovnocenné náhrady, ktoré významne znižujú výdavky na zdravotnú starostlivosť bez znižovania jej kvality,“ píše asociácia.

Jedným z dôvodov je nedostatočná funkcia systému úhrad liekov z prostriedkov verejného zdravotného poistenia, umožňujúceho rozdiely v úhradách originálnych a generických liečiv.

Neisté podnikateľské prostredie pre výrobcov a neustále nesystémové zmeny v úhradách a kategorizácii vytvárajú nepredvídateľné podmienky, ktoré obmedzujú plánovanie pre výrobcov, a tým pádom znemožňujú schopnosti vyjednávania lepších cien.

„Generické a biosimilárne lieky môžu priniesť očakávaný benefit pre systém, len ak je vytvorená zdravá konkurencia medzi výrobcami a sú vytvorené optimálne podmienky na trhu,“ konštatoval farmakoekonóm Branislav Obšitník.

Eura
Foto: GettyImages

Úspora pri biosimilárnych liekoch

Najväčší potenciál úspor je podľa asociácie pri používaní biosimilárnych liekov.

„V porovnaní s minulosťou prichádza v EÚ k podstatne rýchlejšiemu prieniku nových biologicky podobných liekov na trhy. Najvýraznejšie sa to ukazuje pri molekulách rituximab, trastuzumab a adalimumab, ktoré patria vo svete aj na Slovensku medzi lieky s najväčším obratom,“ uviedol riaditeľ Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy INEKO Peter Goliaš.

Rýchly prienik liekov s uvedenými molekulami je sprevádzaný prudkým poklesom cien. To umožňuje dosahovať výrazné finančné úspory, ako aj rozšírenie liečby na širší okruh pacientov.

„Slovensko pri výdavkovo najväčších molekulách zatiaľ v prieniku biosimilárnych liekov zaostáva za mnohými vyspelejšími štátmi EÚ. To možno považovať za nevyužitú príležitosť. Vývoj v týchto krajinách by mohol inšpirovať slovenských regulátorov aj zdravotné poisťovne k otvorenejšiemu prístupu pri cenotvorbe a zavádzaní súťaže medzi referenčnými a biosimilárnymi liekmi,“ dodal Goliaš.

MZ: Dbáme, aby pacient mal liečbu bez doplatku

Rezort zdravotníctva tvrdí, že chce vytvárať jasné a predvídateľné podmienky pre farmaceutické firmy, ako aj pre platcov.

„Predovšetkým dbáme o to, aby pacient bez medicínskych obmedzení mal dostupnú liečbu bez doplatku,“ informovalo MZ.

Rezort tiež upriamil pozornosť na revíziu úhrad liekov. Tá sa robí pravidelne každý štvrťrok. Hlavným cieľom je zohľadniť cenotvorbu v dôsledku vstupu generických a biosimilárnych liekov.

„Podpora užívania generických liekov je najlepšou cestou, ako tlmiť zvyšovanie nákladov na liečbu bez ovplyvnenia jej kvality,“ dodalo ministerstvo.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom