Epidemiologická situácia vo výskyte osýpok je v súčasnosti priaznivá

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Injekcia
Foto: Thinkstock

Úrad verejného zdravotníctva SR, ako aj regionálne úrady verejného zdravotníctva pozorne monitorujú epidemiologickú situáciu v susedných štátoch, v Európe a vo svete a o jej vývoji budú priebežne informovať verejnosť. Ak sa ochorenie na osýpky na územie SR zavlečie, budú sa prijímať potrebné protiepidemické opatrenia.

Epidemiologická situácia vo výskyte osýpok je v súčasnosti v Slovenskej republike priaznivá, zatiaľ nie je potrebné prijímať mimoriadne opatrenia. Uviedla to pre agentúru SITA hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva SR Zuzana Drobová.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ako aj regionálne úrady verejného zdravotníctva pozorne monitorujú epidemiologickú situáciu v susedných štátoch, v Európe a vo svete a o jej vývoji budú priebežne informovať verejnosť.

„V prípade, že sa ochorenie na osýpky na územie Slovenskej republiky zavlečie, budú sa prijímať potrebné protiepidemické opatrenia v súlade s Akčným plánom na elimináciu osýpok v európskom regióne Svetovej zdravotníckej organizácie,“ dodala Drobová.

Chystajú sa na imunologický prehľad

Počet prípadov osýpok v minulom roku v Európe stúpol o 400 percent oproti roku 2016. Ako informovala Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), vlani sa osýpkami nakazilo 21 315 ľudí a v dôsledku tejto infekčnej choroby zomrelo 35 osôb. Rok predtým pritom WHO zaznamenala len 5 273 prípadov.

Drobová taktiež avizovala, že na účel monitorovania účinnosti imunizačného programu sa v Slovenskej republike vykoná v roku 2018 imunologický prehľad.

„Výsledky by mohli byť kompletné do konca roka 2018, prípadne v prvej polovici roku 2019. Základným cieľom imunologického prehľadu je získať informácie o aktuálnom stave imunity obyvateľstva voči vybraným infekčným ochoreniam, vrátane osýpok, ktoré sú dôležité pre sledovanie účinnosti očkovania a overenie správneho nastavenia očkovacích schém,“ dodala hovorkyňa.

Na Slovensku naposledy v roku 1998

Odmietanie očkovania, migrácia, nedostatočná zaočkovanosť v iných krajinách, cestovanie osôb napríklad za prácou – to všetko sú faktory, ktoré môžu podľa ÚVZ spôsobiť šírenie osýpok a nárast prípadov v oblastiach, kde nie je zabezpečená tzv. kolektívna ochrana populácie.

„V Slovenskej republike bolo posledné domáce ochorenie na osýpky hlásené v roku 1998. V ďalších rokoch boli evidované iba importované ochorenia, ktoré sa ďalej nešírili. V roku 2017 bolo zaznamenaných sedem ochorení na osýpky. Ďalší import prípadov osýpok na územie Slovenskej republiky nie je vylúčený,“ poznamenala Drobová.

Podľa výsledkov poslednej administratívnej kontroly očkovania dosiahla celoslovenská zaočkovanosť detskej populácie proti osýpkam, mumpsu a ružienke (MMR) v najmladšom kontrolovanom ročníku narodenia 2015 (základné očkovanie v 15.-18. mesiaci života) úroveň 94,8 %.

Na krajskej úrovni bola v tomto ročníku narodenia zistená zaočkovanosť pod 95 % v štyroch krajoch (Bratislavský kraj – 92,7 %, Trenčiansky kraj – 92,7 %, Banskobystrický kraj – 94,9 %, Žilinský kraj – 94,9 %). V ostatných kontrolovaných ročníkoch narodenia (2014 až 2010) v rámci základného očkovania proti MMR sa celoslovenská zaočkovanosť pohybuje od 95,4 % do 98,4 %.

V rámci preočkovania detskej populácie druhou dávkou vakcíny proti MMR bola v kontrolovanom v ročníku narodenia 2005 zistená celoslovenská zaočkovanosť na úrovni 97,4 %, v ročníku narodenia 2004 – 97,9 % a v ročníku narodenia 2003 – 97,7 %.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie ÚVZ Úrad verejného zdravotníctva SR