Zoznam: Andrej Kiska vymenoval 29 vysokoškolských profesorov

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Prezident SR Andrej Kiska (v strede) počas slávnostného aktu vymenovania nových profesorov vysokých škôl v Prezidentskom paláci. Foto: SITA/Marek Mrviš

BRATISLAVA 24. novembra (WebNoviny.sk) – Prezident Andrej Kiska v utorok v Prezidentskom paláci vymenoval 29 nových vysokoškolských profesorov. Medzi akademickú elitu sa tak zaradilo 23 mužov a šesť žien.

Obrazom: Andrej Kiska vymenoval 29 vysokoškolských profesorov

Slovensko má 29 nových

vysokoškolských profesorov:

doc. PhDr. Eugen Andreanský, PhD.

v odbore: dejiny filozofie

doc. PaedDr. Miroslava Bartoňová, PhD.

v odbore: špeciálna pedagogika

doc. ThDr. PaedDr. Jozef Bieľak , PhD.

v odbore: katolícka teológia

doc. Ing. Igor Bodík, PhD.

v odbore: chemické technológie

doc. PhDr. RNDr. Martin Boltižiar, PhD.

v odbore: geografia

doc. PhDr. Anton Eliaš, CSc.

v odbore: slovanské jazyky a literatúra

doc. Ing. Roman Gálik, PhD.

v odbore: poľnohospodárska a lesnícka technika

doc. PaedDr. Martin Golema, PhD.

v odbore: literárna veda

doc. Ing. Sergej Hloch, PhD.

v odbore: výrobné technológie

doc. Ing. Ladislav Janoušek, PhD.

v odbore: teoretická elektrotechnika

doc. PhDr. Peter Káša, CSc.

v odbore: literárna veda

doc. MUDr. Ján Koller, CSc.

v odbore: chirurgia

doc. PaedDr. Ján Koščo, PhD.

v odbore: všeobecná ekológia jedinca a populácií

doc. ThDr. PaedDr. Roman Králik, ThD.

v odbore: filozofia

doc. MUDr. Silvester Krčméry, CSc.

v odbore: vnútorné choroby

doc. PhDr. ThDr. Štefan Lenčiš, PhD.

v odbore: katolícka teológia

doc. Ing. Tomáš Loveček, PhD.

v odbore: ochrana osôb a majetku

doc. Ing. Maroš Martinkovič, PhD.

v odbore: strojárske technológie a materiály

doc. Ing. Vieroslav Molnár, PhD.

v odbore: logistika

doc. PhDr. Michal Oláh, PhD.

v odbore: sociálna práca

doc. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD.

v odbore: kybernetika

doc. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD.

v odbore: architektúra a urbanizmus

doc. MUDr. Štefan Polák, CSc.

v odbore: patologická anatómia a súdne lekárstvo

doc. Dr. Ing. Anna Polednáková

v odbore: finančný manažment

doc. MVDr. Janka Poráčová, PhD.

v odbore: biológia

doc. Mgr. Radovan Šebesta, DrSc.

v odbore: organická chémia

doc. PhDr. Pavol Tišliar, PhD.

v odbore: slovenské dejiny

doc. Ing. Viktor Tittel, CSc.

v odbore: strojárske technológie a materiály

doc. Ing. Elena Zaitseva, PhD.

v odbore: aplikovaná informatika

Profesori po utorku pribudnú v odboroch, ako je napríklad odbor špeciálna pedagogika, katolícka teológia, chemické technológie, geografia, literárna veda, chirurgia, vnútorné choroby, filozofia či všeobecná ekológia jedinca a populácií.

Noví profesori sú i z oblasti slovanské jazyky a literatúra, poľnohospodárska a lesnícka technika, výrobné technológie, teoretická elektrotechnika, ochrana osôb a majetku, logistika, sociálna práca, kybernetika, architektúra a urbanizmus, patologická anatómia a súdne lekárstvo či biológia a organická chémia.

Aké školstvo, také Slovensko

Hlava štátu v príhovore zdôraznila, že od toho, v akom stave sa dnes nachádza naše školstvo, závisí, ako bude vyzerať Slovensko o niekoľko rokov. „To, čo naše deti a mladí ľudia dostávajú do života v školách, ovplyvní, ako sa našej krajine bude dariť,“ poznamenal Kiska.

Preto považuje za dôležité klásť si otázky, či bude o 20 rokov platiť, že štvrtina našich študentov vysokých škôl bude študovať v zahraničí, či budú odchádzať zo Slovenska, pretože majú pocit, že inde v Európe je školstvo kvalitnejšie alebo či budú mať dostatok dôvodov na to, aby sa vrátili domov a zúročili svoje nadobudnuté vedomosti, zručnosti a schopnosti vo svoj prospech i v prospech Slovenska. Odpovede nezávisia podľa neho len od vymenovaných profesorov, ani od samotných vysokých škôl, i keď najmä od nich.

„Závisia v skutočnosti od nás všetkých,“ povedal v príhovore.

Profesori majú ísť príkladom aj po stránke ľudskej stránke

Profesorov preto Kiska vyzval, respektíve poprosil, aby vyskúšali povzniesť sa nad svoje bezprostredné záujmy a pozreli sa na slovenský školský vzdelávací a výchovný systém s nadhľadom.

„Myslím si, že tak môžeme vidieť jeho prednosti i systémové nedostatky či problémy a porozumieť mnohým okolnostiam, ktoré ho sprevádzajú a podmieňujú,“ povedal prezident.

Je presvedčený, že ak sa pozrú na naše školstvo koncepčne z dlhodobého uhla pohľadu, môžu spoločne nájsť dobré a rozumné riešenia, ktoré môžu pretrvávať dlhšie, než len jedno krátke volebné obdobie. „Preto vás chcem vyzvať a poprosiť, aby ste sa do takejto diskusie o našom školstve zapojili,“ vyhlásil.

Od profesorov sa podľa jeho slov právom očakáva, že pôjdu príkladom, no nielen po stránke profesionálnej, ale aj po stránke ľudskej.

„Naši mladí ľudia potrebujú nielen výborné vzdelanie, ale potrebujú vidieť aj vzory správania sa a ľudí, ktorí v dnešnej zložitej dobe dokážu zaujať jasné, morálnymi a humánnymi hodnotami podložené stanoviská,“ povedala na záver hlava štátu.

Kiska menoval profesorov už trikrát

Profesorom napríklad v odbore špeciálna pedagogika sa stala Miroslava Bartoňová či v odbore chirurgia Ján Koller, profesormi katolíckej teológie sa stali Jozef Bieľak ako aj Štefan Lenčiš a v odbore patologická anatómia a súdne lekárstvo Štefan Polák. Profesorkou v kybernetiky je Jarmila Pavlovičová a v odbore aplikovaná informatika Elena Zaitseva.

Prezident Andrej Kiska počas svojej funkcie menoval profesorov už trikrát. Prvý raz sa 31 osobností tejto pocty dočkalo 19. novembra 2014.

Medzi akademickú elitu sa vtedy zaradilo deväť žien a 22 mužov, pričom profesori pribudli napríklad v odboroch logistika, estetika, fyzika, chirurgia či pozemné stavby, ale aj vo výtvarnom umení, filmovom umení či v oblasti telekomunikácií.

Druhýkrát Kiska vymenoval sedem žien a 17 mužov za profesorov 12. marca, pribudli napríklad v odboroch športová edukológia, systematická filozofia, národná a medzinárodná bezpečnosť, silnoprúdová elektrotechnika, záhradníctvo či environmentálne inžinierstvo.

Následne prezident profesorov menoval 2. júna, keď sa medzi akademickú elitu zaradilo 26 profesorov, z toho 10 žien a 16 mužov. Profesori pribudli napríklad v odboroch teória politiky, športová humanistika, pravoslávna teológia či predškolská a elementárna pedagogika.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Andrej Kiska