Vedecké poznatky v prospech ľudstva

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Foto: ilustračné, Thinkstock.

BRATISLAVA 6. augusta (WBN/PR) – Technika a technológie ovplyvňujú každú oblasť nášho života a ich význam každým dňom stúpa. Dokáže dnes niekto fungovať bez telefónu či auta? Nebodaj bez elektrickej energie alebo obchodov s potravinami, či zdravotníckych prístrojov?

Vyzerá to tak, že v centre pozornosti dnešných technológií je práve človek a jeho problémy. Prostredníctvom techniky si človek skultúrňuje svoje prostredie a stále viac a rýchlejšie si podmaňuje prírodu. A zachytiť tieto trendy, dokonca byť ich súčasťou a tvorcom, sa darí už 80 rokov aj Slovenskej technickej univerzite v Bratislave.

Rozvoj svetového vedeckého poznania na STU

STU je výskumne orientovanou univerzitou. Počas svojej existencie významne prispela k rozvíjaniu vedeckého poznania, šírenia a využívania vedeckých poznatkov v prospech ľudstva.

Na univerzite sa pestuje výskum vo všetkých oblastiach, v ktorých sa uskutočňuje vysokoškolské vzdelávanie, teda v oblasti architektúry, stavebníctva, geodézie a kartografie, chemických technológií, potravinárstva, strojných zariadení a technológií, elektrotechniky, elektroniky, informatiky, informačných a komunikačných technológií, ako aj aplikovanej fyziky, matematiky, ekonomických či spoločenských vied.

Dekan a vynálezca v jednej osobe

Každoročne vedci STU v Bratislave prihlasujú na Úrad priemyselného vlastníctva desiatky patentov a úžitkových vzorov.

V roku 2017 podali 16 patentových prihlášok a 17 prihlášok úžitkových vzorov, rok predtým 28 patentových prihlášok a prihlášok úžitkových vzorov. Každoročne riešia vedecké tímy viac ako 500 výskumných projektov podporených z grantov a cez 200 výskumných úloh v spolupráci s firmami.

Hovorí sa, že keď chcete byť úspešní v podnikaní, buď budete v súťaži ekonomicky silní a výrobne efektívni, alebo prídete na trh s niečím novým.

A práve tá druhá podmienka je hybnou silou výskumu profesora Ing. Ľubomíra Šooša, PhD., dekana Strojníckej fakulty STU. Za jeho vynálezcovskú činnosť mu Úrad pre ochranu duševného vlastníctva udelil viac ako 50 patentov a úžitkových vzorov a ročne k nim pribúdajú 3-4 nové.

Študent sa zapálil pre vodu

Avšak ani študenti nestoja bokom. Podieľajú sa na vedeckých objavoch a sami môžu byť iniciatívni. Kto má dobrý nápad, môže požiadať o univerzitný grant na výskum. Každoročne podporí škola viac ako sto mladých vedcov do 30 rokov pri riešení ich vlastného vedeckého projektu.

Nikola Tesla hovoril, že „vedec nemá za cieľ dôjsť k okamžitému výsledku. Neočakáva, že sa jeho nápady a myšlienky len tak uchytia. Jeho práca je ako práca farmára – pre budúcnosť. Jeho povinnosťou je položiť základy a ukázať cestu tým, ktorí prídu po ňom.“

Tento rok je jeden z výskumov na pôde STU zameraný napríklad na prítomnosť mikroplastov v pitnej a povrchovej vode. Viac o grantoch na https://www.stuba.sk/

Ako pomôcť svojmu rodisku

STU teda svojich študentov zapája do praxe a výskumu, mnohí sú spoluautormi patentov a podieľajú sa na veľkých medzinárodných výskumných projektoch. Je to univerzita porovnateľná s hociktorou technikou v Európe. Nezaostáva v špičkovom vybavení laboratórií.

Kľúčové výskumné areály sú transformované na univerzitné vedecké parky Science City Bratislava a Cambo Trnava a predstavujú tak solídnu bázu slovenskej vedeckej základne.

A čo vedecké tímy na STU riešia? Trénujú umelú inteligenciu, aby pomáhala lekárom s diagnostikou, skvalitňujú potraviny a kozmetické výrobky, vyvíjajú nové antibiotiká, patentujú bioplasty a biopalivá, vyvíjajú moderné stroje, roboty a výrobné linky, dizajnujú zariadenia, interiérové doplnky, ale aj automobily či elektromobily, projektujú verejné budovy a hľadajú riešenia pre verejné priestory a budovy v spolupráci s mestami po celom Slovensku.

Záverečná bakalárska práca Maroša Kostelanského pred dvoma rokmi bola napríklad nominovaná do celoslovenskej prehliadky bakalárskych prác. Študent STU riešil verejný priestor v centrálnej mestskej zóne od kostola k výškovej budove vo svojom rodnom meste Považskej Bystrici a hľadal zaniknutú stopu urbanistickej štruktúry.

Absolventom je aj otec Apolla

Absolventi Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vždy formovali podobu našej krajiny. STU od svojho vzniku pred 80 rokmi vychovala viac ako 160 tisíc inžinierov, ktorí budovali Slovensko – od mostov, ciest a miest až po priemyselné celky a informačné systémy.

Otec bratislavských mostov Miroslav Maťaščík je tiež jedným z absolventov STU. Projektoval približne štyridsať mostov na Slovensku aj v ďalších štátoch – v Čechách, Azerbajdžane, Maďarsku.

Je autorom projektu Mosta Apollo, rekonštrukcie Starého mosta a podieľal sa aj na projektoch Prístavného mosta a Mosta Lafranconi v Bratislave. Je autorom diaľničnej estakády ponad Považskú Bystricu a projektantom obnovy Mosta Márie Valérie, ktorý spája slovenské Štúrovo a maďarský Ostrihom.

Študenti pri tvorbe kokpitu Airbasu

„Všetci moji spolužiaci si našli prácu veľmi rýchlo. Viacerí pracujú na nových technických lahôdkach, či poskytovaní moderných služieb. Stali sa šéfmi podnikov či riadia zahraničné pobočky. Mnohí podnikajú, zastávajú významné funkcie prezidentov celých spoločností, podnikov, bánk. Jednoducho, ak chceš byť úspešný, študuj techniku,“ hovorí rektor STU Robert Redhammer, ktorý študoval mikroelektroniku na Fakulte elektroniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity, kde vďaka nemu vznikol na pôde školy Univerzitný technologický inkubátor. V začiatkoch pomáhal štartovať firmy najprv študentov z FEI, avšak neskôr pribudli stavbári, architekti, geodeti, solárna energetika, biopalivá, biometria. V súčasnosti sú to drony, dizajn, urbanizmus. Inkubátor bol aj pri zrode firmy, ktorá sa venuje vývoju daktyloskopického softvéru na rozpoznávanie odtlačkov prstov. Spoločnosť Tech-construct, ktorá tiež vznikla na pôde inkubátora, sa podieľala na dizajne kokpitu jedného z lietadiel Airbas. Tieto aj mnohé ďalšie firmy pôsobia globálne,“ hovorí projektová manažérka inkubátora Oľga Guštafíková.

Slovensko ako líder technických univerzít

„Čelíme globálnej bitke o mladú nadanú generáciu a svet objavil Slovensko. Musíme na túto výzvu reagovať a o talenty bojovať!,“ hovorí na margo súčasnej situácie rektor STU, pričom pripomína, že práve Slovensko bolo už pred mnohými storočiami krajinou, kadiaľ prechádzal zložitý proces premeny stredovekých univerzít na „moderné“.

V časoch Rakúsko-Uhorska sa totiž práve slovenská Banská Štiavnica stala mestom, ktorá na svojej technickej univerzite vzdelávala inžinierov celých 150 rokov a stala sa lídrom v technickom vzdelávaní v Európe.

A to nielen vďaka teoreticko-praktickej metóde vzdelávania, ale aj veľmi dobrému chemickému laboratóriu prístupnému zahraničným vedcom aj vlastným študentom. Pracovali tu známi fyzici a chemici, napríklad aj Alesandro Volta, vynálezca elektrickej batérie, po ktorom je pomenovaná jednotka elektrického napätia.

Úžasná príležitosť k experimentom

Existujú záznamy, že akadémia v Banskej Štiavnici bola zdrojom inšpirácie aj pre vznik iných technických univerzít, napríklad aj pre slávnu parížsku polytechniku. Napokon aj von Humboldtov princíp „moderných univerzít“, kde má študent sám experimentovať, pod vedením svojho pedagóga, sa nápadne podobá na staršiu banskú akadémiu v Banskej Štiavnici.

„Sú to veľké hodnoty, na ktorých staviame. Inštitúcie na území dnešného Slovenska a naši prarodičia boli priekopníkmi v celoeurópskom meradle. Musíme byť hrdí a viac si veriť, aby mladí ľudia videli, že študovať a pracovať na Slovensku prináša úžasné príležitosti vyniknúť. Slovensko má šance byť inovatívnou krajinou vďaka mládeži. A STU práve tieto príležitosti ponúka,“ dodáva Robert Redhammer.

A podľa slov svetového vedca srbského pôvodu Nikolu Teslu sa vďaka úžasnej príležitosti rodia aj úžasné momenty. I keď za cenu mnohých neúspechov. Pretože aj “zlyhanie je nevyhnutné. Ak veci nezlyhávajú, neinovujete dostatočne.”

Prispel k vývoju nových antibiotík

„Ako hrdý absolvent najlepšej slovenskej univerzity môžem skonštatovať, že naša inštitúcia mi do profesionálneho života poskytla naozaj veľmi veľa. Vysoká kvalita pedagógov, ktorí ma viedli počas štúdia spolu s výbornými podmienkami na výskum na katedre organickej chémie na chemicko-technologickej fakulte (dnešná Fakulta chemickej a potravinárskej technológie) ma nadchli pre vedecko-výskumnú činnosť. Špičková úroveň vzdelania na STU bola nesporne jedným z faktorov, ktoré mi umožnili stať sa konkurencieschopným v celosvetovom meradle a úspešným pri post-doktorandských pobytoch na prestížnych zahraničných univerzitách, za čo som svojej Alma mater mimoriadne vďačný,“ hovorí Pavol Jakubec, vedec – chemik, ktorý pôsobil na Oxforde a Harvarde a prispel k vývoju nových antibiotík a rozvoju viacerých nových katalyzátorov v organickej chémii. V súčasnosti sa po návrate do Bratislavy a na STU venuje výskumu v organickej chémii.

Každý rok za hranicami

Fakulty STU získavajú pre svoje štúdium akreditácie, ktoré potvrdzujú kvalitu štúdia porovnateľné so zahraničím. Fakulta informatiky a informačných technológií napríklad získala pre všetky študijné programy akreditáciu britského Inštitúciu pre inžinierstvo a technológie (The Institution of Engineering and Technology, IET), ktorú majú i Cambridge či Oxford.

A medzinárodnú akreditáciu majú i ďalšie fakulty STU – akreditáciu EUR – ACE tento rok Stavebná fakulta (pre študijný program Pozemné stavby a architektúra) a Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (pre št. program Chemické technológie).

Táto akreditácia potvrdzuje splnenie štandardov European Network for Accreditation of Engineering Education. Vďaka týmto akreditáciám nemusia mladí ľudia študovať v zahraničí, avšak môžu vďaka viacerým pobytom spoznať ešte viac krajín a univerzít. Študentom, ktorí vycestujú na študijný pobyt či pracovnú stáž dokonca škola vypláca štipendium na podporu mobility.

Štipendiá za viac ako 3 milióny

Ponuka štipendií je široká, väčšina študentov STU dostáva odborové štipendia určené študentom IT a technických odborov.

Vyplácajú sa študentom desiatok odborov – od aplikovanej informatiky, umelej inteligencie, cez elektroniku, kybernetiku i energetiku až po chémiu, biotechnológie, stavebníctvo, vodné stavby a vodné hospodárstvo či energetické a dopravné stroje a zariadenia, automatizáciu a výrobné technológie. Len na tieto motivačné štipendia odborové má STU vyčlenených ročne viac ako 1,3 milióna eur.

Študent môže v akademickom roku 2017/2018 získať jednorazovo až 960 eur. Ďalšie štipendiá na Slovenskej technickej univerzite môžu dostať študenti, ktorí dosahujú mimoriadne výsledky v štúdiu, vo výskume a vývoji, reprezentujú univerzitu v športových či umeleckých súťažiach či si vynikajúco plnia študijné povinnosti.

Na podporu študentov z nízkopríjmových rodín sú určené sociálne štipendiá. Celkovo STU ročne na štipendiách rozdelí viac ako tri milióny eur. Za prvé tri roky štúdia môže študent získať viac ako 1600 eúr.

Vo voľnom čase umelci, športovci, piloti

Škola však nie je len o štúdiu. STÚ-čke záleží na tom, aby sa študenti cítili na univerzite dobre, preto okrem laboratórií rekonštruuje aj internáty, športoviská či študovne.

Na STU majú študenti k dispozícií rozmanité športoviská – 3 plavárne, ihriská na volejbal, futbal či basketbal, atletický ovál, „fitká“, strelnice či dokonca lezeckú stenu. Škola organizuje splavy, lyžiarske či turistické výlety. Bratislavská technika je povestná top študentskými beániami a „lámavicami“ J.

V ponuke sú aj ďalšie možnosti ako stráviť čas mimo učenia – študent sa môže stať členom nášho umeleckom súboru, redakcie časopisu či študentskej telky, alebo niektorej študentskej organizácie a organizovať „eventy“ a študijné pobyty a stáže v zahraničí. Alebo môže pilotovať formulu.

Špičkový elektrický monopost

„Na pôde školy existuje podnikateľský subjekt Green Team, v rámci ktorého prebieha už niekoľko rokov vývoj elektrickej formuly. Študenti, ktorí prišli s týmto nápadom hneď v začiatkoch získali ocenenie v Nemecku Cost Award. V súčasnosti spolupracuje tím s 50 spoločnosťami a pracuje na základe konkrétnych zadaní. Oproti začiatkom je však najviditeľnejší posun v tom, že sa dosiahlo zásadné zníženie hmotnosti monopostu,“ hovorí Rebeka Križanová zodpovedná v STUBA Green Teame za divíziu externých vzťahov s tým, že elektrická divízia tímu sa vždy snaží vylepšiť predošlé technológie tak, aby sa stále viac približovala k špičkovým svetovým tvorcom.

More možností v Bratislave

Internáty STU v Bratislave ponúkajú rýchle pripojenie na internet a STU ich postupne rekonštruuje, Mladá Garda a Bernolák sú už dnes ako nové, rovnako už i časť Mladosti v Mlynskej doline.

A bonus – študuje v Bratislave, a tá sama o sebe ponúka more možností – kluby, koncerty, divadlá, kiná, galérie, športové akcie, ale, samozrejme, aj brigády, pracovné stáže a zaujímavé joby.

Priatelia na celý život sa hľadajú najlepšie práve na výške či na intráku a keďže na STU študuje ročne 14 tisíc študentov, každý si ľahko nájde svoju „krvnú skupinu“. A z Bratislavy či Trnavy to je vždy blízko aj domov – k známym i k rodine.

Zvyšovanie šancí, slušné príjmy, uplatnenie v živote

„STU je veľká škola so skúsenosťami. Rozvíja nielen vedomosti, ale aj systémové myslenie, pocit spolupatričnosti a zodpovednosť. Poskytuje vzdelanie, ktoré zvýši šance na zaujímavú prácu, slušné príjmy a dobré uplatnenie v živote,“ uzatvára rektor STU Robert Redhammer.

MYSLI NA BUDÚCNOSŤ, UŽÍVAJ PRÍTOMNOSŤ = BUĎ STU!

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Robert Redhammer
Firmy a inštitúcie STU Slovenská technická univerzita