Školám s maďarským vyučovacím jazykom odporúča ministerstvo učiť slovenčinu ako cudzí jazyk

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Foto: ilustračné, SITA/Martin Medňanský

Ministerstvo školstva odporúča v školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín uplatňovať model vyučovania slovenského jazyka formami a metódami vyučovania cudzích jazykov. Vyplýva to z Pedagogicko-organizačných pokynov na nasledujúci školský rok, ktoré ministerstvo zverejnilo na svojej webstránke.

Školy tiež majú rodičom poskytnúť informácie o možnostiach voľby školy s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny alebo s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny.

Špecifické potreby

„V oblasti školstva by bolo potrebné súčasnú situáciu prehodnotiť. Maďarská komunita má také špecifické potreby, ktoré treba riešiť zvláštnym zákonom,“ povedal pre agentúru SITA generálny manažér Strany maďarskej komunity (SMK) László Kocur.

Zmena školského zákona by podľa Kocura priniesla školám s vyučovacím jazykom maďarským obsahovú reformu a pozitívnu diskrimináciu vo financovaní škôl.

„Sem patrí aj výučba slovenského jazyka v maďarských školách. Keďže pre deti s maďarským materinským jazykom je slovenský jazyk cudzí, je potrebné vytvoriť všetky legislatívne a materiálne podmienky na to, aby bol slovenský jazyk vyučovaný podobnou metodikou a pomôckami ako ostatné cudzie jazyky. Tým by sa zvýšila efektivita vyučovania a bola by garantovaná dvojjazyčnosť pre deti patriace k národnostnej menšine,“ povedal Kocur.

Literatúra súčasných autorov

Ministerstvo tiež v pokynoch odporúča, aby školy voliteľné hodiny v 1. ročníku základných škôl s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny využili na posilnenie týždennej hodinovej dotácie vyučovacieho predmetu jazyk národnostnej menšiny a literatúra, resp. hudobná výchova.

V školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín majú tiež na zvýšenie úrovne ovládania slovenčiny využívať literatúru pre deti a mládež aj od súčasných slovenských autorov, a tiež časopisy pre deti a mládež v slovenskom jazyku.

Rodičov žiakov z rómskych komunít majú školy informovať o možnosti vyučovania rómskeho jazyka a literatúry. V prípade záujmu majú zabezpečiť vzdelávanie v rómskom jazyku.

Bilingválny projekt

Jedným z nástrojov vzdelávania žiakov z národnostných menšín má byť podľa ministerstva digitálny bilingválny projekt IKATIKA. Okrem štátneho jazyka sú v ňom jednotlivé lekcie spracované aj v materinskom jazyku rusínskej, maďarskej a rómskej národnostnej menšiny. Zverejnené sú na http://planetavedomosti.iedu.sk/.

IKATIKA je pilotný projekt, ktorý v roku 2017 otestoval inovatívne prístupy vo vzdelávaní najmenších detí príslušníkov národnostných menšín žijúcich na Slovensku. Zameral sa aj na deti zo sociálne znevýhodneného prostredia pomocou moderných didaktických materiálov.

Do pilotného projektu sa zapojilo 12 materských škôl s vyučovacím jazykom maďarským, šesť materských škôl s vyšším počtom detí s materinským jazykom rusínskym a 12 základných škôl s nultým ročníkom s prevahou žiakov s rómskym materinským jazykom.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie MŠVVaŠ Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR