Ministerstvo odporúča školám návštevy koncentračných táborov

Foto: SITA/AP

BRATISLAVA 7. augusta (WebNoviny.sk) – Ministerstvo školstva odporúča gymnáziám, stredným odborným školám a konzervatóriám exkurzie do koncentračných táborov a pamätných miest holokaustu.

Rovnako tak aj návštevy miest a obcí, kde boli postihnutí fašistickými represáliami Židia, Rómovia a príslušníci ostatných národov, etník, politických a sociálnych skupín. Cieľom je prevencia prejavov rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu, extrémizmu a ostatných foriem intolerancie.

Vyplýva to z dodatku k štátnym vzdelávacím programom pre gymnáziá, stredné odborné školy a konzervatóriá s platnosťou od 1. septembra, ktorý zverejnilo ministerstvo školstva na svojej internetovej stránke.

Rezort v dokumente odporúča školám aj uskutočňovanie projektov a súťaží zameraných na aktivity, ktoré vyjadrujú postoj žiaka k téme alebo historickej udalosti či organizovanie besied s pamätníkmi fašistického prenasledovania a teroru, respektíve s ich rodinnými príslušníkmi.

Na vyučovacích hodinách dejepisu, občianskej náuky, etickej výchovy, náboženskej výchovy, slovenského jazyka a literatúry by mali školy uplatňovať podľa ministerstva vhodné metódy, ktoré rozvíjajú u žiaka kognitívnu, afektívnu aj psychomotorickú úroveň vzdelávania. Hlavným zámerom je prostredníctvom aktivizujúcich metód posilniť u žiaka poznatkovú bázu o emocionálny rozmer a rozvíjať kompetenciu komplexného prístupu pri utváraní jeho názorov a postojov.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MŠVVaŠ Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR