Každé tretie dieťa si bez problémov kúpi cigarety, odhalil prieskum SOI

Ilustračné foto: Shutterstock
Tento článok pre vás načítala AI.

Podľa najnovšieho prieskumu Slovenskej obchodnej inšpekcie si každé tretie dieťa môže bez problémov kúpiť cigaretu. Tento dôvod poukazuje na rastúci trend dostupnosti výrobkov medzi deťmi a mladistvými, čo vyvoláva vážne obavy o zdravie mladej generácie.

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) na prelome leta [1] v spolupráci s Na veku záleží pripravila a zrealizovala celoslovenskú kontrolnú akciu, zameranú na dodržiavanie zákazu predaja tabakových výrobkov a výrobkov určených na fajčenie osobám mladším ako 18 rokov. Figuranti v 2 vekových kategóriách, 11 – 14 rokov a 15 – 17 rokov, teda už s platným dokladom totožnosti, sa pod dohľadom kontrolórov snažili v rámci mystery shoppingov kúpiť cigarety, výrobky určené na fajčenie, ktoré neobsahujú tabak, bezdymové tabakové výrobky a elektronické cigarety v rôznych typoch predajných jednotiek. Okrem tradičných obchodov s potravinami, trafík, čerpacích staníc, nákupných centier a gastro prevádzok sa po novom zamerala aj na elektroobchody, obchody s rozličným tovarom a predaj cez internet, kde sú dostupné práve nové typy výrobkov – elektronické cigarety či zahrievané tabakové výrobky.

Výsledky kontroly sú alarmujúce

SOI v rámci kontrolnej akcie prekontrolovala 623 kamenných prevádzok a 54 e-shopov, celkovo bolo teda vykonaných 677 kontrol. Z kamenných prevádzok bolo 248 kontrol vykonaných v obchodných reťazcoch, 149 kontrol v trafikách a novinových stánkoch, 119 kontrol v iných prevádzkach (ako napr. nákupné centrá, pohostinstvá, kaviarne, elektroobchody a pod.) a 107 kontrol bolo vykonaných na čerpacích staniciach,“ predstavuje rozsah kontroly Nadežda Machútová, ústredná riaditeľka Slovenskej obchodnej inšpekcie, ďalej len SOI.

Z 623 kontrolných nákupov v kamenných prevádzkach boli tabakové výrobky a výrobky určené na fajčenie predané v 224 prípadoch, čo predstavuje 35,95 %, pričom takmer 20 % z týchto pochybení sa týkalo predaja tabakových výrobkov a výrobkov určených na fajčenie mladistvým vo veku 11 – 14 rokov.

Z výsledkov kontroly tiež vyplýva, že najviac porušení zákona naši inšpektori zistili v nákupných centrách, pohostinstvách, kaviarňach, elektroobchodoch, obchodoch s rozličným tovarom. Z celkového počtu 119 kontrolných nákupov došlo k porušeniu v 55 prípadoch, čo predstavuje 46,22 %, teda v takmer každej druhej prevádzke,“ upozorňuje Nadežda Machútová.

Každé tretie dieťa si kúpi cigarety
Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR/FOCUS

Rozšírenie možností predaja cigariet

Novela Zákona o ochrane nefajčiarov účinná od 1. septembra 2022 umožnila predaj tabakových výrobkov, výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, bezdymových tabakových výrobkov a elektronických cigariet aj na diaľku.  V súvislosti s možnosťou zakúpiť si tieto výrobky prostredníctvom internetu zaznamenala SOI aj pribúdajúce podnety rodičov, ktorí poukazujú na predaj týchto výrobkov deťom. Slovenská obchodná inšpekcia preto vykonala kontrolu aj v e-shopoch zameraných na predaj tabakových výrobkov a výrobkov určených na fajčenie.

V e-shopoch bolo vykonaných spolu 54 kontrol, pričom v 11 prípadoch SOI zistila, že predávajúci nepoužíval funkčný systém overovania veku kupujúceho, teda umožnil predaj kontrolovaných výrobkov aj osobám mladším ako 18 rokov, teda porušili zákon v 20 % prípadov.  „Je preto dôležité, aby vek nebol len deklaratórne potvrdený kupujúcim, napr. odkliknutím informácie, že má 18 rokov, na webe s vyplnením základných údajov, príp. len potvrdením veku v telefonickej nahrávke, bez akéhokoľvek overenia, ale musí dôjsť k verifikácii veku kupujúceho predávajúcim, a to najneskôr pri dodaní uvedených výrobkov kupujúcemu,“ vysvetľuje Nadežda Machútová.

Každé tretie dieťa si kúpi cigarety
Zdroj: SOI

Ako získavajú deti a tínedžeri cigarety?

Podľa prieskumu agentúry FOCUS sa deti a tínedžeri k cigaretám dostávajú prevažne cez priateľov alebo priame nákupy. Tento trend poukazuje na nedostatočnú efektivitu súčasných opatrení a potrebu ich posilnenia.

„Deti sa k týmto výrobkom dostanú predovšetkým cez priateľov alebo im ich niekto ponúkne. Tretí najčastejší dôvod, ako sa deti a tínedžeri dostavajú k cigaretám a tabakovým výrobkom určeným na fajčenie je, že si ich vedia priamo kúpiť v obchode, trafike, na čerpačkách a v iných obchodoch. Dotazovaní neplnoletí mladí ľudia dokonca uviedli, že vo viac ako v polovici prípadov im bez problémov predali klasické cigarety, e-cigarety, zahrievaný tabak, či nikotínové vrecúška, ak si daný výrobok chceli kúpiť,“ predstavuje výsledky prieskumu Martin Slosiarik, sociológ z agentúry FOCUS.

Nebezpečenstvo predaja cigariet neplnoletým

Zuzana Kamendy, odborníčka na závislosti z Centra pre liečbu drogových závislostí v Bratislave, poukazuje na dlhodobé zdravotné riziká s učením v mladom veku. „Na Slovensku patria medzi 4 najčastejšie príčiny úmrtí kardiovaskulárne ochorenia, onkologické ochorenia, chronické respiračné ochorenia a metabolické ochorenia. Ročne na ne zomrie viac ako 50000 ľudí. Fajčenie zapríčiňuje alebo priamo ovplyvňuje všetky z nich. Fajčenie v mladom veku má však ešte závažnejší dopad na zdravie, pretože telo a psychika sú ešte vo vývoji,“ vysvetľuje odborníčka.

Prieskum
Zdroj: SOI

Túto skutočnosť by sme nemali prehliadať, ak zoberieme do úvahy fakt, že podľa prieskumu až 90 % dospelých fajčiarov začalo fajčiť v tínedžerskom veku. „Skúsenosti s klasickými cigaretami má viac ako štvrtina neplnoletých (28 %), so zahrievaným tabakovým výrobkom, s e-cigaretou a s nikotínovými vrecúškami takmer desatina (8 %) detí vo veku 12 – 17 rokov, celkovo má skúsenosť aspoň s jedným z týchto produktov až takmer tretina (31%) mladistvých,“ spresňuje posledné zistenia prieskumu Martin Slosiarik. Výsledky prieskumu tiež ukázali, kedy začali mladí ľudia skúšať cigarety. Pätina (20 %) opýtaných detí a mladých ľudí, ktorí majú skúsenosť s fajčením cigariet, uviedla, že cigaretu vyskúšali už na 1. stupni základných škôl, takmer štvrtina (73 %) na 2. stupni a 7 % „až“ na strednej škole, vo veku, kedy boli ešte neplnoletí. Pri interpretácii týchto zistení však treba brať do úvahy aj aktuálny vek opýtaných.

Hekni sa
Zdroj: Na veku záleží

Prevencia proti fajčeniu medzi mladými

Projekt H3KNISA, ktorý pripravovala iniciatíva Na veku záleží niekoľko mesiacov s pedagógmi, odborníkmi na závislosti, influencermi, mladými ľuďmi a špecialistami na komunikáciu, sa zameriava na inovatívne preventívne metódy. Tento projekt využívania témy a rovnaký prístup, čím sa snaží znížiť príťažlivosť fajčenia medzi mladými. „Z každodennej praxe s mladými vieme, že na nich nefungujú príkazy, zákazy, mentorovanie, ani ohľadom fajčenia. Fajčia a skúšajú fajčenie. Študenti však radi diskutujú, debatujú v malých komunitách, počúvajú a akceptujú prirodzené autority a ľudí, ideálne z ich generácie, ktorí už niečo dosiahli,“ vysvetľuje koncepciu projektu Peter Guldan, stredoškolský pedagóg zo SOŠ Masmediálnych a informačných štúdií v Bratislave, ktorý je zároveň jeden zo spolutvorcov inovatívneho preventívneho projektu H3KNISA, podľa odporúčaní Európskej komisie.

H3KNISA v školách je deň bez vyučovania plný zaujímavých workshopov v malých skupinkách študentov, s inšpiratívnymi spíkrami, ku ktorým dnešná generácia študentov vzhliada a sú pre nich prirodzenými autoritami či motivátormi. Od jeho štartu v roku 2021, kedy iniciatíva zorganizovala prvý workshop práve na SOŠ MIŠ v Bratislave, lektori motivovali mladých na desiatkach škôl po celom Slovensku. Dnes si už školy vedia workshopy zrealizovať vo vlastnej réžii, samozrejme s organizačnou a finančnou podporou Na veku záleží. Stačí sa prihlásiť na stránke www.h3knisa.sk.

Zodpovednosť spoločnosti

Iniciatíva Na veku záleží zdôrazňuje, že boj proti fajčeniu detí a mladistvých je úlohou celej spoločnosti. Zákon o ochrane nefajčiarov je len jednou časťou riešenia – dôležitý je aj odmietavý prístup k fajčeniu zo strany rodiny, školy aj verejnosti.

[1] SOI – celoslovenská kontrola zákazu predaja tabakových výrobkov osobám mladším ako 18 rokov, vykonaná v období od 14. augusta do 14. septembra 2023.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie Agentúra FOCUSNa veku záležíSOI Slovenská obchodná inšpekcia