V Ružinove plánujú postaviť polyfunkčný komplex za 25 miliónov eur (foto)

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Grafobal group Patio
Patio Hraničná, polyfunkčný objekt Grafobal Group Development, EIA
Tento článok pre vás načítala AI.

Na Hraničnej ulici v Bratislave plánujú postaviť polyfunkčný objekt Patio v predpokladanej hodnote 25 miliónov eur. Za zámerom predloženým na posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA stojí spoločnosť Ivana Kmotríka Grafobal Froup development. „Objekt je navrhnutý ako kombinácia občianskej vybavenosti a bývania, ktorý zvyšuje podiel zelene nielen na rastlom teréne, ale aj vo vnútroblkou a na terasách,“ uvádza sa v zámere.

Polyfunkčný areál má pozostávať zo štvor- až deväťpodlažných objektov a 260 parkovacích stojísk. Predpokladaný termín začiatku výstavby je v roku 2025, ukončenie je naplánované o dva roky neskôr. Predmetný areál susedí zo severnej strany so zdravotníckym zariadením na liečbu drogových závislostí, zo západu s priemyselným areálom a z juhu s administratívnymi objektami. Východnú stranu pozemku lemuje Hraničná ulica.

Grafobal group patio
Patio Hraničná, polyfunkčný objekt Grafobal Group Development, EIA

Projekt na základe idey Work&Live

V priestoroch prvého nadzemného podlažia navrhovateľ predpokladá prevádzky fitness centra a centra voľného času pre deti. V časti parteru sú plánované prevádzky coffee corner a fresh market, ktoré budú slúžiť obyvateľom komplexu, ale aj blízkemu okoliu. „Z parteru je dominantný prechod do úrovne Patia na druhom nadzemnom podlaží, ktoré je centrom architektonickej kompozície,“ dodáva navrhovateľ.

Novostavba polyfunkčného objektu je podľa navrhovateľa založená na riešení idey Work&Live. Patio tvorí centrálny priestor s parkovou úpravou, má charakter vnútrobloku a prepája všetky ostatné bloky do spoločného komunitného dvora. Je zdieľaným a poloverejným priestorom, ktorý je prístupný pre všetkých obyvateľov komplexu.

Grafobal group Patio
Patio Hraničná, polyfunkčný objekt Grafobal Group Development, EIA

Každý „Work“ má mať samostatný vstup z patia alebo z podlažia, ktoré je prístupné vertikálnou komunikáciou. Work bude buď samostatný alebo s napojením na „Live“. Live sú navrhnuté ako jedno, dvoj a trojizbové byty nachádzajúce sa na druhom, časti tretieho, štvrtom, siedmom a deviatom podlaží. Prístupné budú z Patia, alebo samostatnými schodiskami zo spoločného priestoru.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Ivan Kmotrík
Firmy a inštitúcie Grafobal Group Development