Parkovacie miesta, detské ihriská aj živé ploty. Čo všetko prinesie projekt Dvory? (rozhovor)

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Projekt Dvory
Vizualizácia projektu Dvory. Foto: INGDOP.

Mesto Trnava pokračuje v obnove dvorov medzi bytovými domami na Hospodárskej ulici. Aktuálne má podpísané zmluvy na obnovu štyroch dvorov v celkovej hodnote 840-tisíc eur. Čo všetko projekt Dvory prinesie v rozhovore prezradil Ladislav Švejda zo spoločnosti INGDO, ktorá sa stala víťazom verejnej súťaže.

V akých krokoch bude prebiehať realizácia projektu Dvory?

Stavba je rozdelená ako štyri samostatné stavby podľa počtu Dvorov. Dvory č. 1 a 2 sa začali realizovať od 2. novembra 2022. Realizácia zostávajúcich Dvorov č. 3 a 4 sú naplánované na budúci rok.

Dvory ako celok budú pôsobiť jednotne a harmonicky.

Prinesie plánovaná rekonštrukcia nejaké obmedzenia pre obyvateľov?

Počas výstavby budeme dbať na to, aby rekonštrukcia zasiahla obyvateľov v čo najmenšej miere. Vopred prosíme ľudí o zvýšenú opatrnosť a pochopenie pre prašnosť a hlučnosť, ktorá je s rekonštrukciou spojená.

Stavba bude zabezpečená ochrannými prostriedkami a prvkami v zmysle BOZP a všetky pokyny k prebiehajúcej stavbe budú včas a jasne zverejnené. Za prípadné obmedzenia súvisiace s výstavbou sa vopred občanom ospravedlňujeme a poprosíme ich o trpezlivosť.

Staviame dielo ktoré sa bez obmedzení nedá zrealizovať. Konečný výsledok v budúcnosti trvalo zvýši kvalitu a komfort bývania v danej lokalite.

Projekt Dvory
Vizualizácia projektu Dvory. Foto: INGDOP.

Aké konkrétne zmeny prinesie projekt Dvory chodcom, cyklistom, vodičom, obyvateľom?

Všetky Dvory prejdú výraznou zmenou. Budú realizované výmeny povrchov komunikácií a parkovísk. Pribudnú aj nové parkovacie miesta. Budú doplnené detské ihriská ako pre menšie deti, tak i pre tie staršie, workoutové ihrisko a ihrisko s prvkami pre dynamické posilňovanie celého tela.

Na Dvore č. 1  a v budúcom roku aj na Dvore č. 4 pribudnú aj polopodzemné kontajnery. K spríjemneniu prostredia dôjde pomocou sadových úprav a teda výrubom a výsadbou drevín. Zároveň prebehne rekonštrukcia verejného osvetlenia, pribudne príprava pre kamerový systém a bude zrekonštruovaný a doplnený mobiliár. Dvory ako celok budú pôsobiť jednotne a harmonicky.

Čo tieto zmeny prinesú obyvateľom Trnavy? Ako má projekt skvalitniť život v Trnave?

Rekonštruované územie sa nachádza v blízkosti historického jadra Trnavy a zároveň susedí s centrálnou mestskou zónou. Úpravou bude zabezpečené plnohodnotné užívanie verejného priestoru pre rezidentov všetkých vekových kategórií.

Bude zabezpečený kvalitnejší prechod danými časťami, dostupnejšie parkovanie, možnosť odpočinku a trávenia voľného času aj aktívnym spôsobom. Zároveň bude zabezpečená väčšia bezpečnosť v daných lokalitách. Pribudne aj nová zeleň, ktorej výsadba prispeje k vodozádržným opatreniam čím sa zníži prehrievanie povrchu miest.

Zjednodušene povedané Dvor č. 1 a 2 je určený deťom a Dvor č. 3 a 4 je vyčlenený na aktívny oddych dospelých.

O aký konkrétny druh zelene ide? (dreviny – aké?, iné rastliny?)

Ide o výsadbu stromov, výsadbu solitérnych krov, živých plotov, trvaliek, výsev trávnika, rekonštrukcia predzáhradiek.

Okrem uvedenej výsadby bude realizovaný odborný rez stávajúcich drevín a stabilizácia stromov. Táto stabilizácia je špeciálne opatrenie, kde prostredníctvom podpery z hranolov sa stabilizujú konáre, aby v prípade ich zlomenia nedošlo k zraneniu osôb alebo poškodeniu majetku.

V exponovaných miestach, kde nie je predpoklad životnosti trávnikovej plochy bude zrealizovaný štrkový trávnik. Jedná sa napríklad o miesta za obrubníkmi popri príjazdovej komunikácii.

Viete aj bližšie číselne špecifikovať, koľko lavičiek bude osadených, koľko vznikne ihrísk, koľko nových parkovacích miest pribudne alebo naopak ich bude menej?

Na miestach výrubu vznikne v každom Dvore nové ihrisko. Dvor 1 – detské ihrisko pre menšie deti, Dvor 2 – detské ihrisko pre staršie deti, Dvor 3 – workoutové ihrisko, Dvor 4 – ihrisko s prvkami pre dynamické posilňovanie celého tela.

Zjednodušene povedané Dvor č. 1 a 2 je určený deťom a Dvor č. 3 a 4 je vyčlenený na aktívny oddych dospelých. Čo sa týka počtov, tak vzhľadom k tomu, že Vás nechcem k ich rôznorodosti  zahltiť číslami, tak uvediem len niekoľko príkladov.

V rámci Dvorov č. 1 a 2 bude osadených 9 rôznych setov lavičiek, 9 odpadkových košov, 8 stojanov na bicykle, či 9 sušiakov na bielizeň alebo 60 metrov šnúr na prádlo.

Budú na mieste zachované aj pôvodné prvky alebo pôjde o kompletnú obnovu?

Prvky drobnej architektúry budú kompletne vymenené a zároveň bude doplnený ich počet. Povrchy komunikácií a parkovísk budú obnovené.

Parkovacie miesta a dopravné značenia budú doplnené. Pribudnú herné prvky pre deti a mládež, ako aj športové prvky pre aktívne trávenie voľného času a tým aj k zmene charakteru územia medzi bytovými domami. Dôjde aj k pestovateľským opatreniam a výsadbe nových drevín, tak ako som už spomínal pri predchádzajúcich otázkach.

Prebehne rekonštrukcia a doplnenie verejného osvetlenia a zariadenia veľkoobjemových polo podzemných kontajnerov, aby sa zabezpečila vyššia kapacita a komfort pre obyvateľov.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Ladislav Švejda
Firmy a inštitúcie INGDO