Atraktivita stavebných odborov a štúdií nie je dostatočná, stavbári sa sťažujú na nedostatok absolventov

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Stavbár
Foto: ilustračné, www.shutterstock.com
Tento článok pre vás načítala AI.

Záujem o prácu v stavebníctve na Slovensku je nízky najmä pre nižšiu atraktivitu tohto odvetvia. Nedostatok absolventov stavebných odborov vníma 86 % z viac ako dvesto opýtaných stavebných a projektových spoločností.

Záujem o stavebné odbory klesá

Príchod absolventov do svojej firmy nezaznamenáva 77 % riaditeľov v tomto odvetví, pričom dôvodom môže byť aj to, že vyštudovanému odboru sa následne v praxi nevenujú. Ako ukázala polročná štúdia slovenského stavebníctva od analytickej spoločnosti CEEC Research, 95 % oslovených spoločností sa domnieva, že záujem o stavebné odbory na školách klesá.

Firmy predpokladajú, že slabšia atraktivita štúdia stavebníctva môže súvisieť aj s nižšími platovými vyhliadkami alebo nízkym povedomím o odboroch na štúdium. Stavebníctvo bolo na Slovensku dlhodobo vnímané ako menej atraktívne odvetvie.

Kľúčové odvetvie hospodárskeho rozvoja

„Tento pohľad sa v posledných rokoch mení aj iniciatívami ZSPS. Stavebníctvo začína verejnosť vnímať ako jedno z kľúčových odvetví hospodárskeho rozvoja,“ uviedol prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Pavol Kováčik. Stavebníctvo podľa neho zápasí s vysokým podielom manuálnej práce oproti automobilovému alebo elektrotechnickému sektoru.

„Extenzívne zvyšovanie výkonov stavebníctva, teda nárastom počtu pracovníkov, z dôvodu demografického vývoja nebude možné. Cestou je zvýšenie produktivity práce zavedením modularity výstavby, spriemyselnením technológií výstavby, robotizáciou a digitalizáciou,“ upozornil Kováčik s tým, že to prináša potenciál a výzvy pre vzdelávací proces.

Nedostatok absolventov

Takmer tri štvrtiny opýtaných stavebných spoločností napriek nedostatku pracovníkov a absolventov škôl podľa štúdie nespolupracujú so žiadnou strednou odbornou školou. Firmy, ktoré s týmito školami spolupracujú, ponúkajú v najväčšej miere možnosť stáží, dní otvorených dverí alebo exkurzie.

„Podľa našich skúseností na Slovensku pretrváva obdobie nedostatku absolventov stavebných odborov. Počnúc absolventmi stredných odborných škôl pre remeselné činnosti, stredných stavebných priemysloviek najmä pre pozície stavbyvedúci a stavebný dozor ako aj absolventov stavebných fakúlt,“ priblížil člen predstavenstva Slovenskej komory stavebných inžinierov (SKSI) Ján Jakubov.

Mladí absolventi podľa neho chýbajú najmä v projektovej činnosti, v niektorých odbornostiach začínajú pociťovať nedostatok autorizovaných projektantov. Miernu nádej dávajú dáta vysokých škôl z rokov 2022 a 2023. Po niekoľkoročnom poklese počtu študentov na stavebných fakultách počet študentov na bakalárskom štúdiu v posledných rokoch rastie.

Príchod študentov z Ukrajiny

Podľa Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach vlani zaznamenali nárast o 16 %, čiastočne aj pre príchod väčšieho počtu študentov z Ukrajiny. Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline má o 18 % viac študentov. Najviac študentov stavebnej fakulty je na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, kde celkový počet študentov vzrástol o 9 %.

Na počet stavebných zákaziek, ktoré môžu firmy prijať, má podľa 69 % riaditeľov negatívny vplyv aj malý počet absolventov stavebných odborov. Pokiaľ by stavebné spoločnosti mali viac kvalifikovaných pracovníkov a absolventov, mohli by realizovať aj viac zákaziek.

Zvýšenie atraktivity odborov

Prilákať absolventov atraktivitou a zacielením svojich pracovných ponúk sa údajne snaží 59 % oslovených. Dlhodobo sa nedarí obsadiť v podstate celú škálu odborných stavebných pozícií ako je rozpočtár, kominár, obkladač, sadrokartonista, stavbyvedúci, elektrotechnik, tesár, asfaltér či statik.

Podľa takmer všetkých opýtaných stavebných spoločností by sa mal štát zasadiť o podporu a zvýšenie atraktivity stavebných odborov a štúdií. Niektorí si myslia, že by sa skôr malo podporovať vysokoškolské vzdelanie než odborné na učilištiach a stredných školách, pretože práve zmena vzdelanostnej štruktúry môže viesť k rozvoju ekonomiky a k zmene produktivity. Štát by sa podľa stavbárov mohol zamerať na poskytovanie štipendií alebo na podporu firiem, ktoré sa na osvetu medzi školami a študentami zameriavajú.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Ján JakubovPavol Kováčik
Firmy a inštitúcie CEEC ResearchSKSI Slovenská komora stavebných inžinierovSlovenská technická univerzita v BratislaveTUKE Technická univerzita v KošiciachŽilinská univerzita v ŽilineZSPS Zväz stavebných podnikateľov Slovenska