Slovenskí exportéri môžu ťažiť zo spolupráce exportno-úverových agentúr krajín V4

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Export, exportéri
Foto: ilustračné, ttps://www.gettyimages.com
Tento článok pre vás načítala AI.

Slovenskí exportéri môžu ťažiť zo vzájomnej spolupráce exportno-úverových agentúr krajín Vyšehradskej štvorky (V4). Ako informovala Eximbanka SR, tento týždeň sa v Prahe konalo ich výročné stretnutie.

Koordinácia na medzinárodných fórach

Cieľom bola koordinácia na medzinárodných fórach, napríklad v oblasti energetiky alebo finančných pravidiel štátnej podpory exportu, posilnenie vzájomnej spolupráce, ale aj zdieľanie skúseností a príkladov dobrej praxe.

„Perspektívu vidíme v zapojení exportérov s podporou exportno-úverových agentúr V4 do spoločných projektov, ale aj konzorcií, napríklad v rámci programov rozvojovej spolupráce Európskej únie alebo do rekonštrukcie Ukrajiny. Mosty, železnice, čistiarne vôd či energetická infraštruktúra sú príklady projektov, ktoré najmä v rozvojových krajinách spoločne realizujú české, poľské, maďarské a slovenské firmy s podporou exportno-úverových agentúr,“ uviedol námestník generálneho riaditeľa Eximbanky SR Igor Barát.

Vytváranie konzorcií je výhodné a zmysluplné

Ako dodal, pre slovenských exportérov je vytváranie konzorcií výhodné a zmysluplné nielen z dôvodu jazykovej, historickej a ekonomickej blízkosti krajín V4, ale aj pre možnosti podieľať sa na väčších projektoch.

Exportno-úverové agentúry sa čoraz intenzívnejšie zapájajú do národných strategických iniciatív, ako napríklad posilňovanie energetickej stability svojich krajín alebo podpora nákupu vstupov pre produkciu energie.

Eximbanka SR je ako jediný priamy nástroj štátu na financovanie exportu dôležitou súčasťou reťazca zodpovedného za presadzovanie hospodárskej politiky krajiny v oblasti vonkajších ekonomických vzťahov.

Predstavuje dôležitý nástroj štátnej podpory exportu v oblasti financovania, poskytovania záruk a poistenia úverových rizík. Ponúka širokú škálu finančných produktov spojených s vývozom, predovšetkým úverové poistenie, financovanie a záruky.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie EU Európska úniaEximbanka SRV4 Vyšehradská štvorka