Do Afganistanu dorazili ďalší slovenskí vojaci

Slovenskí vojaci budú v Afganistane plniť v rámci misie Resolute Support úlohy v oblasti komunikačných a informačných systémov NATO, ktoré zabezpečujú činnosť jednotlivých veliteľstiev. Slovenskí vojaci pôsobia konkrétne ako systémoví administrátori siete, komunikační administrátori sietí LAN aWAN a budú zastávať aj pozície v oblasti kybernetickej bezpečnosti.