Vigil light, candle with the miner belongings (helmet, gloves, pickaxe, vest, belt)

Uzatváranie banských prevádzok so štátnou pomocou

14. júla 2022 bola uzatvorená zmluva o poskytnutí dotácie medzi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR), ako poskytovateľom dotácie a spoločnosťou Hornonitrianske bane Prievidza (HBP), ako prijímateľom dotácie.
Vigil light, candle with the miner belongings (helmet, gloves, pickaxe, vest, belt)

Štátna pomoc na uzatváranie baní na hornej Nitre

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR) ako poskytovateľ a spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza, a. s. (HBP, a.s.) ako prijímateľ podpísali 2. augusta 2021 zmluvu o poskytnutí štátnej pomoci na uľahčenie zatvorenia uhoľných baní neschopných konkurencie.