Dreamstime_xl_12747381.jpg

Ako znížiť riziká pracovných úrazov

Nedodržiavanie právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci môže viesť k pracovným úrazom, ktoré mávajú neraz na zamestnancov rôzne negatívne následky.