Insurance agent with face mask explaining terms of a contract to a couple during the meeting.

KOOPERATIVA vyplatila kvôli Covid-19 už viac ako 6 miliónov Eur

Takmer štvrtina všetkých poistných udalostí zo životného poistenia súvisiacich s úmrtím v roku 2021 súvisela s ochorením COVID-19. Potvrdzujú to údaje z poisťovne KOOPERATIVA, ktorá ako líder v oblasti životného poistenia patrí medzi slovenské poisťovne s najväčším objemom plnenia viazaného na zdravotné riziká pandémie.