Súdy

Rolanda spájaného s pápayovcami prepustili z väzby

Senát podľa neho na základe daných skutočností dospel k záveru, že v súčasnom štádiu trestného stíhania neexistuje žiadna konkrétna skutočnosť odôvodňujúca reálnu obavu, že obvinený bude pokračovať v páchaní trestnej činnosti.