Woman with hands holding her crotch, she wants to pee

Zdravotný systém čaká veľká skúška: Na Slovensku môže byť do roku 2040 takmer milión ľudí s inkontinenciou

Slovensko bude patriť k najrýchlejšie starnúcim krajinám Európskej únie. Výskumný demografický ústav INFOSTATu predpokladá, že do roku 2040 bude na Slovensku žiť 540 tisíc mužov a 680 tisíc žien nad 70 rokov. Inkontinencia alebo samovoľný únik moču je zdravotný problém, ktorý postihuje predovšetkým práve ľudí v dôchodkovom veku. Analýza, ktorú predstavili na odbornej diskusii o dlhodobom financovaní zdravotnej a sociálnej starostlivosti o pacientov s inkontinenciou, na základe dostupných údajov o výskyte ochorenia odhalila, že v roku 2040 by mohlo na Slovensku trpieť inkontinenciou viac ako 900 tisíc osôb. Stúpajúci počet pacientov tak bude znamenať významný nárast nákladov na zdravotnú a sociálnu starostlivosť.
Woman with hands holding her crotch, she wants to pee

V Ríme rokovali o medzinárodných štandardoch zdravotnej starostlivosti pre pacientov s inkontinenciou

Na medzinárodnom fóre o inkontinencii v Ríme predstavili prvýkrát pravidlá, podľa ktorých by sa mala merať úroveň starostlivosti o pacientov s inkontinenciou. Odborná verejnosť sa zhodla, že pre zlepšenie stavu pacientov je nevyhnutné definovať indikátory kvality starostlivosti, na základe ktorých je možné vypracovať spoločné štandardy. Fórum sa uskutočnilo 16-18. apríla za prítomnosti zástupcov OECD, medzinárodných inštitúcií a pacientskych združení, vrátane Slovákov.