Screenshot_5 1.jpg

Spoločnosť HOLIG group a.s. získala finančné prostriedky v prvej fáze SME Instrument z programu výskum a inovácie Európskej únie

Spoločnosť HOLIG group a.s. pod vedením RNDr. Gabriela Kissa CSc. a JUDr. Alexandra Pilhoviča, podala ako líder medzinárodného konzorcia úspešný projekt v rámci programu Horizont 2020 (SME Instroment) a ako jediná na Slovensku získala v týchto dňoch finančné prostriedky v prvej fáze SME Instrument z programu výskum a inovácie Európskej únie. Projektu s názvom “ BIO2G – verifikácia technológie pre výrobu biopalív druhej generácie a bioriedidiel v pilotnej prevádzke“ (No. 855088) bude takto prefinancovaná štúdia uskutočniteľnosti výstavby pilotnej rafinérie. V konkurencii projektov na európskej úrovni môžu v hodnotení medzinárodných hodnotiteľov uspieť iba excelentné projekty, ktoré prinášajú inovácie minimálne európskej úrovne. V úspešnom medzinárodnom konzorciu boli spolu so spoločnosťou HOLIG group a.s. aj spoločnosti Expro s.r.o, Environmental Institute s.r.o., VUCHZ a.s. (ČR) a spoločnosť e-Content Store (Luxembursko).