ŠPZ - Evidenčné čísla motorových vozidiel

EČV – evidenčné číslo vozidla

EČV – evidenčné číslo vozidla nahradilo staršie štátne tabule so Štátnou poznávacou značkou (ŠPZ). EČV musí mať pridelené každé vozidlo ktoré sa pohybuje po komunikáciách. Evidenčné číslo tvoria písmená s číslami a každý okres na Slovensku má pridelenú jedinečnú dvojicu písmen.

Prvá dvojica písmen na štátnej poznávacej značke označuje okres, ako napríklad KE pre Košice alebo ZA pre Žilinu. Niektoré okresy majú viac dvojíc písmen, ako napríklad Bratislava (BA, BL). Za prvou dvojicou písmen v značke sa nachádza trojica čísel a potom je tam ďalšia dvojica písmen.

Evidenčné číslo vozidla prideľuje okresný dopravný inšpektorát, pri prihlásení vozidla do evidencie. Po vydaní tabuľky s evidenčným číslom si ju musí majiteľ vozidla pripevniť, pričom nemôže narušiť jej celistvosť a čitateľnosť.

Skratka Názov okresu
BN Bánovce nad Bebravou
BB Banská Bystrica
BC Banská Bystrica
BK Banská Bystrica
BS Banská Štiavnica
BJ Bardejov
BA Bratislava
BD Bratislava
BE Bratislava
BI Bratislava
BL Bratislava
BT Bratislava
BR Brezno
BY Bytča
CA Čadca
DT Detva
DK Dolný Kubín
DS Dunajská Streda
GA Galanta
GL Gelnica
HC Hlohovec
HE Humenné
IL Ilava
KK Kežmarok
KN Komárno
KE Košice
KC Košice
KI Košice
KS Košice-okolie
KA Krupina
KM Kysucké Nové Mesto
LV Levice
LE Levoča
LM Liptovský Mikuláš
LC Lučenec
MA Malacky
MT Martin
ML Medzilaborce
MI Michalovce
MY Myjava
NO Námestovo
NR Nitra
NI Nitra
NT Nitra
NM Nové Mesto nad Váhom
NZ Nové Zámky
PE Partizánske
PK Pezinok
PN Piešťany
PT Poltár
PP Poprad
PB Považská Bystrica
PO Prešov
PV Prešov
PS Prešov
PD Prievidza
PU Púchov
RA Revúca
RS Rimavská Sobota
RV Rožňava
RK Ružomberok
SB Sabinov
SC Senec
SE Senica
SI Skalica
SV Snina
SO Sobrance
SN Spišská Nová Ves
SL Stará Ľubovňa
SP Stropkov
SK Svidník
SA Šaľa
TO Topoľčany
TV Trebišov
TN Trenčín
TC Trenčín
TE Trenčín
TT Trnava
TA Trnava
TB Trnava
TR Turčianske Teplice
TS Tvrdošín
VK Veľký Krtíš
VT Vranov nad Topľou
ZM Zlaté Moravce
ZV Zvolen
ZC Žarnovica
ZH Žiar nad Hronom
ZA Žilina
ZI Žilina
ZL Žilina