Správne pre planétu, správne pre ľudí, správne pre vás

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Novy projekt 10.jpg
Foto: Lidl

Lidl zverejnil svoju štvrtú Správu o trvalej udržateľnosti.

Slovo „zodpovednosť“ má viacero významov. Jedným z nich je povinnosť niesť následky za svoje činy. Lidl si uvedomuje, že podnikanie musí byť zodpovedné. Nie preto, lebo to je očakávané, alebo predpísané. Nie preto, lebo to je trend. Jednoducho preto, lebo je to správne. Správne pre planétu a správne pre ľudí.

Diskont nedávno zverejnil svoju Správu o trvalej udržateľnosti za obchodné roky 2020 a 2021 (obchodný rok sa mu končí vždy v posledný februárový deň nasledujúceho roka). Ide o časový úsek od marca 2020 do konca februára 2022. Na začiatku tohto obdobia sa na Slovensku objavili prvé prípady ochorenia COVID-19, na jeho konci bola vojenská invázia Ruska na Ukrajinu. Udalosti, ktoré hýbu celým globalizovaným svetom, odsúvajú do úzadia na prvý pohľad vzdialené témy. Je však dôležité uvedomiť si, že naše dnešné rozhodnutia budú mať zásadný vplyv na život našich detí a ďalších generácií. Trvalá udržateľnosť teda nie je vecou voľby, ale nevyhnutnosťou. „Je prirodzené, že ak riešite existenčné otázky, nedokážete sa sústrediť na iné problémy. Našou zodpovednosťou ako veľkej firmy so stovkami dodávateľov, tisíckami zamestnancov a miliónmi zákazníkov je otvárať dôležité témy a zapájať do nich aj naše okolie. Chceme inšpirovať, byť lídrom a vzorom. Máme totiž iba jednu planétu a žiaden plán B. Jednoducho nemáme čas strácať čas,“ povedala Zuzana Sobotová, senior konzultantka pre CSR projekty v Lidli.

V živote zväčša platí, že prvým krokom na ceste k naozaj významným výsledkom je vystúpenie z komfortnej zóny. Lidl sa preto rozhodol zrušiť distribúciu pravidelného týždňového letáku do domácností a to aj napriek tomu, že ide o jeden z najsilnejších komunikačných prostriedkov so zákazníkmi. Spustil projekt „Nenechajme to plávať“, v ktorom sa zákazníkov opakovane pýta, či naozaj potrebujú jednorazové plastové vrecká na ovocie a zeleninu. Dlhodobo sa spolieha na zelený energetický mix a skúša si energiu aj vyrábať. Do roku 2030 chce znížiť vlastné emisie o 80% a do roku 2026 očakáva od dodávateľov stanovenie vlastných cieľov v tomto ohľade.

Nie vždy sa všetko podarí podľa plánu. Základom Správy o trvalej udržateľnosti je však transparentnosť a hľadanie riešení. V spomenutých dvoch rokoch narástla spotreba Lidla čo sa týka elektrickej energie a plynu. Bolo to spôsobené chladnejším počasím, otvorením väčšieho počtu predajní a rozšírením logistických centier. Diskont prijal opatrenia, aby tento trend zmenil a o ich výsledku bude informovať v nasledujúcej správe. Zvýšil sa žiaľ aj objem potravinového odpadu. Bolo to taktiež spôsobené predovšetkým expanziou a nárastom objemu tovaru. Lidl si uvedomuje vážnosť problému plytvania potravinami a spustil projekt „S Lidlom šetríme jedlom“. Ide o predaj trojkilových prepraviek rôzneho ovocia a zeleniny, ktoré predtým muselo byť pre jeden nevyhovujúci kus v balení vyhodené, a predaj chleba do poludnia druhého dňa po vypečení s 50% zľavou.

Zaujímavosti zo Správy o trvalej udržateľnosti za roky 2020 a 2021:

V roku 2020 tvoril 91% odjazdených kilometrov v rámci logistiky diesel a 9% alternatívne pohony, o rok neskôr to bolo už 85% pri dieselových kilometroch a 15% pri alternatívnych a pre ďalší rok bol predpoklad pomeru 65% vs. 35%. Do roku 2025 chce mať Lidl polovicu kamiónov na alternatívny pohon.

Množstvo skládkovaného komunálneho odpadu z troch logistických centier Lidla klesol v porovnaní obchodných rokov 2020 a 2021 na polovicu. Čo znamená, že diskont dokáže opätovne zhodnotiť stále viac materiálov.

Objem spotrebovaného papiera na letáky, newslettery pre zákazníkov a iné reklamné materiály poklesol za štyri roky o takmer 40%, alebo 300 000 kg ročne. Pokles objemu plastových tašiek/vreciek za rovnaké obdobie bol dokonca takmer 60%.

Fotovoltika narástla skoro trojnásobne a v obchodnom roku 2021 si takto Lidl vyrobil 160 756 kWh energie, čo znamená 30 ton ušetrených emisii CO2.

Vo všetkých svojich budovách používa Lidl energiu z obnoviteľných zdrojov, pričom 99% je z vodných elektrární.

Od roku 2017 sa hodnota tovaru zakúpeného od slovenských dodávateľov v nákupných cenách takmer zdvojnásobila, rovnako ako ich počet. Hodnota exportu narástla o 57%, takúto spoluprácu realizovalo s diskontom o tretinu viac dodávateľov ako v roku 2017.

V obchodných rokoch 2020 a 2021 zaplatil Lidl na korporátnej dani na Slovensku 55 miliónov eur.

V sledovanom období podporil diskont 27 škôl IT technikou, spolu so zákazníkmi venoval 1000 ton potravinovej pomoci, podporil 104 vážne chorých detí, vysadil v Tatrách 370 000 stromov, vylovil zo slovenských riek a vodných nádrží 1200 ton odpadu.

Lidl zverejňuje Správu o trvalej udržateľnosti každé dva roky. Spolu s materskou spoločnosťou overuje viac ako 300 unikátnych dát a štatistík, vďaka ktorým splnil požiadavky 100+ GRI ukazovateľov. Kvantitatívna a kvalitatívna správnosť vybraných ukazovateľov je vždy taktiež overená spoločnosťou Ernst & Young Slovakia.

Verejnosť už roky spontánne vníma Lidl ako najviac zodpovednú spoločnosť na Slovensku, vyplýva to z prieskumov agentúry IPSOS. Viac o aktivitách a záväzkoch diskontu sa dozviete na stránke www.spolocenskazodpovednost.sk. Okrem štyroch Správ o trvalej udržateľnosti si na tomto webe môžete pozrieť aj Socioekonomickú štúdiu o prínose Lidla pre slovenskú ekonomiku.

Informačný servis

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie Lidl