Správca má zistiť majetok SkyEurope do 15. decembr

BRATISLAVA 13. októbra (WEBNOVINY) – Nový konkurzný správca nízkonákladovej leteckej spoločnosti SkyEurope Airlines, a.s. Ľubomír Bugáň bude mať viac času na zistenie majetku zbankrotovaných aeroliniek. Okresný súd Bratislava 1 totiž vyhovel jeho žiadosti o predĺženie príslušnej 30-dňovej lehoty na vyhotovenie súpisu majetku podstát SkyEurope do 15. decembra. Agentúru SITA o tom informoval hovorca Krajského súdu v Bratislave Pavol Adamčiak s tým, že konkurzný správca požiadal o predĺženie tejto lehoty kvôli veľkému administratívnemu rozsahu predmetného konkurzného konania. Lehota 45 dní, počas ktorej môžu veritelia leteckej spoločnosti prihlasovať svoje pohľadávky do 24. októbra, zostáva v platnosti a nemôže byť ani predĺžená.

Súd rozhodol 22. septembra o zmene konkurzného správcu skrachovanej leteckej spoločnosti SkyEurope, keď odvolal Emila Čerevku a do funkcie ustanovil Ľubomíra Bugáňa. Dôvodom bola žiadosť Čerevku o odvolanie z funkcie správcu zo zdravotných dôvodov. Bugáňa ustanovil súd za nového správcu na základe náhodného výberu pomocou technických a programových prostriedkov schválených rezortom spravodlivosti.

Úpadca je povinný zostaviť zoznam majetku do 15 dní od vyhlásenia konkurzu, ktorý je podkladom pre to, aby správca v zákonom stanovenej lehote urobil súpis majetku. Podané prihlášky pohľadávok veriteľov musí správca skontrolovať a všetky preskúmať, či sú správne vyplnené a oprávnené. Správca potom zvoláva v zákonnej lehote prvú schôdzu veriteľov, je pritom povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri výkone správcovskej činnosti.

Súd vyhlásil konkurz na majetok SkyEurope 4. septembra a zároveň zastavil reštrukturalizačné konanie na majetok dlžníka. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia súdu v Obchodnom vestníku, čo sa stalo 9. septembra. Súd rozhodol na základe návrhu na vyhlásenie konkurzu od reštrukturalizačného správcu Jozefa Griščika, keďže finančná a obchodná situácia dlžníka sa zmenila tak, že nebolo možné odôvodnene predpokladať úspešné skončenie reštrukturalizácie.

SITA

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Ľubomír Bugáň