Správa národných kontrolórov je na zaplakanie. Upozornili na silný rezortizmus, šafárenie v tendroch a chabú ochranu lesov

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
NKÚ; Najvyšší kontrolný ústav
Foto: ilustračné, SITA/Marián Peiger

Slovensko trápi nefunkčná vnútorná kontrola štátnych inštitúcií, drahý a meškajúci modul úradnej komunikácie, nedostatočná prevencia voči hazardu či nejednotné pravidlá pri hospodárení v lesoch. Upozornil na to predseda Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR Karol Mitrík v štvrťročnej správe o výsledkoch kontrol troch najvyšších ústavných činiteľov.

Problémové tendre diaľničiarov

V poslednom kvartáli roku 2021 úrad ukončil 10 kontrolných akcií v 15 subjektoch a jeho analytická jednotka spracovala dve analýzy. Kontrolóri identifikovali nedostatky aj pri nastavení verejného obstarávania u národných diaľničiarov či pri účinnosti rezidentského štúdia pre mladých lekárov.

Závažné zistenia odstúpil orgánom činným v trestnom konaní. NKÚ zároveň poukázal na to, že skúsenosti z kontrol poukazujú na silný rezortizmus, častú neochotu k spolupráci a výmene informácií, čo môže podstatne ovplyvniť efektívnosť využitia verejných financií.

Drahé prenájmy

Predseda národných kontrolórov v listoch prezidentke Zuzane Čaputovej, predsedovi Národnej rady SR Borisovi Kollárovi a predsedovi vlády Eduardovi Hegerovi poukazuje aj na problém chátrajúcich budov štátnych inštitúcií. Efektívnejšie využívanie majetku pritom môže prispieť k rastu HDP.

Úrady, novovzniknuté i tie s dlhou históriou, široko využívajú nájomné vzťahy za rôznorodo výhodné aj nevýhodné ceny. Podľa NKÚ je nevyhnutné zriadiť špecializovaný útvar, ktorý zabezpečí efektívnu a hospodárnu správu kancelárskych budov.

Nefunkčná elektronická komunikácia

Úrad zároveň skonštatoval, že skúsenosť s pandémiou by mohla prispieť k prehodnoteniu a k zmene existujúcich nájomných vzťahov a nevýhodných podmienok, či už znížením kancelárskej plochy na jedného zamestnanca alebo vo väčšej miere využívať prácu z domu.

Modul úradnej komunikácie, konkrétne viac ako 34 mesiacov meškajúca časť Ústredného portálu verejnej správy (Slovensko.sk), je príkladom pochybení v rámci informatizácie, a to vrátane takzvaného vendor lock-in problému.

Predražený systém

Úrad upozornil, že štátna agentúra NASES sa už v roku 2010 v 60-miliónovej zmluve vzdala vlastníctva autorských majetkových práv na ústredný portál či zdrojových kódov. Štát preto nemá právo ani na vykonávanie zmien a cena za ich odkúpenie sa už vyšplhala na 210 miliónov eur.

Samotný modul bol vytváraný za 3,2 milióna eur ako riešenie na mieru napriek tomu, že na trhu bolo k dispozícii komerčné, niekoľkonásobne výkonnejšie a podstatne lacnejšie riešenie. Ani po druhej zmluve z roku 2017 a jej desiatich dodatkoch nie je systém odovzdaný.

Napriek tomu, že je nefunkčný, bol takmer úplne uhradený a nezaplatených ostalo len 15 % ceny diela. Zistenia odstúpil NKÚ orgánom činným v trestnom konaní.

Rezidentský program lekárov

Predseda kontrolórov informoval aj o kontrole zameranej na rezidentské štúdium lekárov pre dospelých a pediatrov. To malo od roku 2014 pomôcť riešiť ich nedostatok, a to konkrétne preplatením nákladov štúdia.

Avšak, podľa NKÚ toto štúdium dostatočne neprispelo k navýšeniu počtu lekárov v prvej línii, ani k plynulejšiemu prechodu absolventov štúdia do terénu.

Pozitívne však hodnotí, že ministerstvo zdravotníctva reflektovalo na pripomienky úradu a niektoré už zapracovalo do prebiehajúceho programu. Rezort by mal tiež na základe odporúčaní úradu komplexne prehodnotiť rezidentský program.

Slabá ochrana lesov

V rámci hospodárenia v lesoch NKÚ skonštatoval, že sa neriadi jednotnými pravidlami. Investície do obnovy a výsadby lesa sú nedostatočné.

Trvalo udržateľné hospodárenie s drevom s dôrazom na spoločenskú a ekologickú hodnotu lesa by malo mať podľa predsedu NKÚ prednosť pred ziskom z predaja dreva. Národná autorita pre externú kontrolu odporúča, aby vláda pripravila komplexný plán ochrany a obnovy lesov na Slovensku.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Boris KollárEduard HegerKarol MitríkZuzana Čaputová
Firmy a inštitúcie Agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES)NKÚ Najvyšší kontrolný úrad