Slovenská obchodná inšpekcia kontrolovala dodržiavanie povinností v rámci zálohovania, zistila viacero nedostatkov

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
plastové fľaše, pet fľaše
Foto: ilustračné, Getty images
Tento článok pre vás načítala AI.

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) kontrolovala, či firmy dodržiavajú povinnosti vyplývajúce zo zákona o zálohovaní.

Kontrolu počas druhého polroka 2023 vykonala na základe podania Správcu zálohového systému a na základe podnetov od spotrebiteľov či ostatnej podnikateľskej verejnosti.

Kontroly v dvoch etapách

Obchodná inšpekcia zistila viaceré nedostatky, najmä u podnikateľov Trnavského a Nitrianskeho kraja. Celkovo túto aktivitu vyhodnotila tak, že bola opodstatnená.

Podľa SOI vzniklo podozrenie na obchádzanie zákona a zneužívanie zálohového systému.

To má za následok poškodzovanie výrobcov nápojov registrovaných v tomto systéme, ale aj spotrebiteľov, zo strany subjektov podnikajúcich v prihraničných oblastiach Trnavského a Nitrianskeho kraja.

Obchodná inšpekcia na základe negatívnych výsledkov vyplývajúcich z vykonaných kontrol v tejto časti Slovenska skontrolovala v druhej etape aj subjekty v ďalších prihraničných oblastiach.

Chýbalo aj označenie obalu

Predmetom kontroly bolo označovanie jednorazových obalov na nápoje, registrácia jednorazových obalov na nápoje u Správcu zálohového systému, ako aj účtovanie a uvádzanie výšky zálohy za jednorazové obaly na nápoje.

Obchodná inšpekcia skontrolovala spolu 147 prevádzok v 73 prihraničných obciach na celom území Slovenska.

Nedostatky zistila v 27 prevádzkach. To predstavuje niečo vyše 18 % z celkového počtu kontrolovaných prevádzok.

Nedostatky pri označovaní a registrácii jednorazových obalov na nápoje zistili v 25 prevádzkach. Chýbala registrácia, či označenie obalu.

Nedostatky aj pri účtovaní

Skontrolovali 419 druhov nápojov o rôznych objemoch, ktoré vykazovali podozrenie na nesúlad. Preverili aj nezaregistrované, neoznačené, resp. neúplne označené obaly, a to pri 145 druhoch.

Celkom skontrolovali viac ako 26-tisíc obalov nápojov, pričom cez 18-tisíc balení bolo neregistrovaných a neoznačených, teda zhruba 69 %.

Nedostatky pri účtovaní za obaly na nápoje kontrolóri zistili v dvanástich prevádzkach. To predstavuje zhruba 8 % z celkového počtu prekontrolovaných prevádzok pri 252 druhoch nápojov.

Druhá etapa dopadla lepšie

V prvej etape kontrolnej akcie sa potvrdili vstupné informácie a zistili závažné porušenia zákona najmä zo strany podnikateľských subjektov Trnavského a Nitrianskeho kraja. Nedostatky sa odhalili vo viac ako 22 % kontrolovaných prevádzok.

Druhá kontrolná etapa v ostatných krajoch priniesla priaznivejšie výsledky, nakoľko nedostatky SOI zistila len u necelých 8 % kontrolovaných subjektov.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)